Dette er planen for ungdomshus på Revetal

SKISSE: Snøhetta-tegninger for det nye ungdomshuset på Revetal. Foto: Stian Ormestad.

Et nytt ungdomshus på Revetal blir veldig fleksibelt og brukanes til det aller meste. Men aller viktigst er å få et sted å «henge».

Bakgrunn: Gjelsten gir million-gave til et nytt ungdomshus i Re.

Les også: Ungdomshus på Revetal: – Det er nå eller aldri!

Saken om et eventuelt nytt ungdomshus kommer opp i kommunestyremøte til uka, 18. juni.

Barne- og ungdomsrådet mener det haster å få dette gjennom før Re kommune er historie

Uteområde

Mellom vollen og bygget er det en sirkelformet plass. Denne kan benyttes som et aktivitetsområde på sommeren med ballspill og lignende.

Plassen er planlagt med et fast grusunderlag og innbyr til aktiv bruk. Plassen er også planlagt med tanke på islegging om vinteren, slik at man kan gå på skøyter der. Det er ikke planlagt med underkjøling, men en liten kant rundt slik at vanning av plassen blir enklere. Det er planlagt et amfi i vollen på motasatt side av bygget. Tanken er at man også kan bruke plassen til små forestillinger, konserter eller annen fremvisning og at man ved å et lite naturlig amfi, vil kunne ta imot publikum. Det er planlagt med lys slik at man også kan bruke plassen på kveldstid.

1. etasje

I 1. etasje er det planlagt verksted/kjøkken, en multisal, to lager, toaletter og garderobe.

Verksted/kjøkken: Et stort rom knyttet til kjøkken og kiosk på 89 m2. Dette rommet dekker de ønskene fra ungdommen når de ønsket seg et sted hvor man kunne lage mat sammen og spise sammen. Rommet dekker også ønskene de hadde om muligheten til å ha et verksted hvor man kunne lage ting, design og redesign.

Multisal: Multisalen er et åpent rom på 153 m2. Her er det rom for all type fysisk aktivitet som ikke krever en klassisk bane. Hele bygget er planlagt med idrettsgulv, så også dette rommet. Ungdommen har vært tydelige på at de ønsker seg å prøve forskjellige typer av aktiviteter. Her vil man kunne gi tilbud og ikke minst gi ungdommen selv mulighet til å sette i gang aktiviteter de selv ønsker. Multisalen vil også kunne benyttes i andre sammenhenger, det er plass til 100 stk dersom man setter opp stoler og ca 70 personer med bord og stoler.

Lager: To lager på til sammen 61 m2 er tegnet inn på hver side av bruksrommene i 1. etasje. Lagerrom er det stort behov for, særlig i et hus som dette som er tegnet for allsidig bruk. I tillegg er arealene på sidene av bygget uten full takhøyde.

De resterende arealene i 1. etasje består av teknisk rom, toaletter og garderobe.

2. etasje

I 2. etasje blir det gamingrom og et rom der man kan henge, og to kontorer.

Gaming/sosialt rom: Et rom på 54 m2 som særlig er tenkt å fungere som rommet for teknologi. Et stort ønske fra mange er et sted hvor man kan drive med gaming sammen. Mange unge sitter hjemme alene og spiller. Og det er også flere ungdommer som ikke har slikt utstyr, men som ønsker denne aktiviteten. Dette rommet er også mulig å benytte til andre ting. Ungdommen ønsker seg temakvelder og for en mindre gruppe ungdommer er dette rommet praktisk.

To kontorer: Det ene kontoret er tiltenkt den personen som har sin arbeidsplass i bygget, mest sannsynlig Ungdomskoordinatoren. Det andre kontoret er litt større og kan eventuelt benyttes til samtalerom. Ungdommen har vært tydelig på at de ønsker seg et sted hvor de kan komme å få veiledning, gjerne av helsesøster eller annen helsefaglig person. De ønsker også veiledning i forhold til skole og jobb.

Bygget kan også benyttes av andre når ungdommen ikke bruker det, som på dagtid.

Les også: Ungdomshus på Revetal: – Det er nå eller aldri!

Gjelsten gir million-gave til et nytt ungdomshus i Re: – En mulighet vi ikke kan la gå ifra oss!

Gjelsten øker ungdomshus-gaven til ti millioner kroner.

Leserinnlegg: Møtested for ungdom på Revetal.

Les mer om ungdomshus i ReAvisa-arkivet.

,