Pedersen enig med ungdommen: Behold 1986-bygget!

ReAvisa_Pedersen_buss2

REKTOR: John Pedersen, rektor ved Revetal ungdomsskole fram til og med våren 2010 – da dette bildet ble tatt. Foto: Synne Eggum Myrvang.

LESERINNLEGG: 1986-bygget inneholder alt en kan ønske til en ungdomsklubb: Motorrom, musikkrom, øvingsrom, to skolekjøkken og stor kjeller som blir brukt som skatekjeller. John Pedersen, tidligere rektor ved Revetal ungdomsskole, ber i dette leserinnlegget våre folkevalgte å tenke seg om en gang til når de vil rive bygget.

Jeg synes det er flott at politikerne har vedtatt å bygge ny ungdomsskole. I hovedsak er jeg enig i det som er vedtatt. Og som tidligere rektor og deltaker og pådriver i alle utbygginger ved skolen, har jeg bakgrunn og erfaring til å mene noe om det som blir gjort.

Det blir en veldig fin skole som plankomite og politikere kan være stolte av og som ligger på riktig sted i forhold til sentrum i Re.

Men det blir gjort en stor feil hvis bygget fra 1986 blir revet. Jeg er i så måte veldig enig med de ungdommene som har uttalt seg.

1986-bygget inneholder rom for praktiske aktiviteter: Motorrom, musikkrom, øvingsrom, to skolekjøkken og stor kjeller – fullt utstyrt med toaletter osv.

Rommene brukes nå som kantine, lager og praktiske aktiviteter – lydstudio med mer. Vi hadde mange runder før dette ble fullt utgravd. I ettertid var vi glade for det tilleggsarealet vi fikk da.

Bygget er utstyrt med eget ventilasjonsanlegg og oppvarming fra fyringsanlegget under svømmehallen – som skal bestå.

Begrunnelsene for å beholde bygget er mange:

  • Undervisningstilbudet ser ut til å være på vei mot et mer praktisk, individuelt tilrettelagt opplegg igjen – og takk for det . Til det trengs det plass og rom til forskjellige praktisk rettede aktiviteter.
  • Bygget står for seg selv og så vidt jeg vet – ikke i konflikt med øvrig utbygging. Bygget er en separat enhet både hva angår ventilasjon, innganger, utganger, handicaptilrettelegging
  • Ungdomsklubb. Dette bygget er fullt ferdig til ungdomsklubb med egen inngang. Det å ha ungdomsklubb inni selve skolens arealer er et opplegg til å skape konflikt.
  • Sosiallærer burde kunne få kontor i dette bygget (Det som nå er/var helsesøsters kontor.)
  • Som nevnt tidligere – Det vil gi skolen et større spillerom arealmessig. Tenk på hva det vil koste å bygge tilsvarende arealer om noen år.

Jeg har hørt flere tall på kostnader ved riving kontra bevaring, men jeg mener at dette bygget kommer som et rimelig tillegg til den nye bygningsmassen.

Vannproblemene ble rettet på for noen år siden – overvannsledningene ble utvidet og noen store kummer ble satt ned ved hjørnet av musikkrommet.

Jeg håper at avgjørelsen om riving kan revurderes. Eventuell total oppgradering kan tas seinere. Dette er et frittstående bygg. Det er ikke krav om at eksisterende bygg skal oppgraderes umiddelbart.

Løsningen er enkel – bare la 1986-bygget være, så vidt jeg skjønner kan nybygget gå sin gang, så får alle tenkt seg om en gang til.

John Pedersen, tidligere mangeårig rektor ved Revetal ungdomsskole

060516_UNGDOMSKLUBB_3

LA 1986-BYGGET STÅ! Brian Hallingrød (14), Andreas Kongsten Severinsen (14) og Mateusz Wasik (16) vil ha ungdomsklubb på Revetal – og i 1986-bygget ligger alt til rette for mange praktiske aktiviteter. Les mer i ReAvisa mai 2016. Foto: Stian Ormestad.


 

Les mer om Revetal ungdomsskole under emneknaggen med samme navn. Les også mer om ungdommens ønske om å beholde bygget i ReAvisa på papir mai 2016.

Her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema i Re.

 


 

– ANNONSE – 

,