Nå fortsetter Re VGS-utbyggingen etter konkursen

byggefirmaavtale

UNDERSKRIVER KONTRAKTEN: Rektor Cecilie Langklep Bjørnøy ønsker Rolf Christian Andersen, daglig leder BackeGruppen, velkommen til ferdigstillelse av utbyggingsprosjektet. Kontrakt ble underskrevet onsdag 31. august. Bak fra venstre: Hanne Jacobsen Lund, prosjektleder Vestfold fylkeskommune, Karin Siebenlist, arkitekt for ReArk, Runar Bekkhus, Vestfold Fylkeskommune, og Morten Firing, prosjektleder BackeGruppen. Foto: Pressemelding.

BERGSÅSEN: Etter at det forrige byggefirma gikk konkurs på vårparten, har byggeplassen liggi brakk en stund. I dag ble ny kontrakt med ny hovedentreprenør underskrevet og byggingen er i gang igjen.

Kontrakt med BackeGruppen ble underskrevet onsdag 31. august, melder Re videregående skole på sine nettsider.

– Etter en trangbodd periode er det godt å se at byggeprosessen starter opp igjen, og jeg ser frem til samarbeidet med BackeGruppen, slik at vi kan sluttføre det påbegynte utbyggingsprosjektet, sier rektor Cecilie Langklep Bjørnøy.

– Vi regner med å bli ferdige innen 17. mars 2017, og da gleder vi oss alle til å ta i bruk nytt læringssenter, nye klasserom og arbeidsrom.


 

– ANNONSE –