Flere gamle fra Re venter på en plass på Re helsehus – samtidig står femten rom tomme her

NOSTALGI: De gamle Re kommune-skiltene står fortsatt oppe, sør for Re helsehus. Foto: Stian Ormestad.

På Re helsehus, der det ikke er plass til alle fra Re som ønsker seg en plass, står flere rom tomme.

Endelig kom telefonen: – Da kom det en tåre, gitt!

I lys av historiene der gamle fra Re ikke får plass på Re helsehus, men på sjukehjem i Tønsberg, er det merkelig at ikke alle plasser på Re helsehus tas i bruk.

Ekstra merkelig blir det hvis det er penger å spare på å ta i bruk alle plassene på Re helsehus.

TOK KAMPEN: Jan Erik Myrvang (87) sto på krava om å komme hjem til helsehuset i Re. Lokalavisa har fått høre fra flere reinger som ønsker det samme, som fortsatt er plassert på sjukehjem i Tønsberg. Foto: Privat.

Re kommune bygde for framtida

Det ville være en vinn-vinn-situasjon – bedre for folka det gjelder som vil bli gamle i egen bygd, og mest sannsynlig bedre for kommuneøkonomien?

Mer om det seinere i saken. For etter at ReAvisa skreiv om Jan Erik Myrvang (87) sin kamp om en plass på helsehus hjemme i Re, har vi fått høre flere liknende historier om andre eldre i Re som vil bli gamle i Re, ikke på et sjukehjem i Tønsberg.

Samtidig har vi fått klarhet i at det er ledige rom på Re helsehus. Og det er for så vidt ikke noe nytt – det var fordi vi bygde for framtida i gamle Re kommune, med flere plasser enn vi strengt talt trengte der og da.

Fortsatt femten rom som ikke er i bruk

Gamle Re kommune hadde så romslig med sjukehjemsplasser, at vi leide ut plasser til gamle Tønsberg kommune før kommunesammenslåinga. Og enda var det en avdeling som aldri ble tatt i bruk.

Ifølge rådmann Egil Johansen er de tolv plassene som Tønsberg kommune leide av Re kommune omgjort til varige sjukehjemsplasser på Re helsehus.

Men fortsatt er det femten rom som ikke er tatt i bruk.

Og per i dag er det etter det lokalavisa erfarer flere på Re helsehus fra gamle Tønsberg kommune, enn før. Og dermed færre fra Re.

Kabalen går ikke opp på grunn av kapasitetsproblemer?

SVARET GIR SEG SJØL? Ikke nødvendigvis, mener Trude Viola Nordli (AP) fra Ramnes som leder Utvalg for mestring, helse og velferd i den nye storkommunen. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Administrasjonen i nye Tønsberg kommune skylder på kapasitetsproblemer for at kabalen ikke går opp, med tanke på ønsker om geografisk tilhørighet.

Når vi veit at det står femten tomme rom, med fellesstue og kjøkken, på Re helsehus – da gir vel svaret seg sjøl?

Ikke nødvendigvis, mener utvalgsleder for mestring, helse og velferd i den nye storkommunen, Trude Viola Nordli (AP) fra Ramnes.

RÅDMANN: Egil Johansen, rådmann i nye Tønsberg kommune. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Skyver på det til neste år

Utvalgslederen understreker at dette ikke har noe med sammenslåinga mellom Re og Tønsberg å gjøre, med tanke på at det var ubenytta kapasitet på helsehuset også tidligere.

– Men sammenslåing kunne jo føre til større fleksibilitet – det vil si ta i bruk ledig plass i Re? En fleksibel løsning, mest sannsynlig både billigere og bedre, i en ny storkommune?

– Det du spør om nå er en del av en større plan for bruk blant annet, i kommunen. Dette prosjektet munner ut i en sak som vi får til politisk behandling neste år.

Mangler midler til bemanning

Rådmann Egil Johansen forteller at av de femten rommene som står tomme på Re helsehus, er ni av de lokalisert i en egen avdeling som mangler alt av møbler og nødvendig utstyr, både på pasientrom og i fellesareal.

De siste seks er lokalisert inne i andre avdelinger, men møblering og utstyr er ikke komplett.

– Midler til bemanning mangler for alle de femten plassene.

Målet er å ta i bruk hele helsehuset – på sikt

MYE HELSE I GOD TRIVSEL: Våre gamle fra Re ønsker å bli gamle i Re. Kampen om en plass på Re helsehus har engasjert stort i ReAvisa-spaltene. Foto: Stian Ormestad.

Og det er ingen utsikter til finansiering per nå, informerer utvalgsleder Trude Viola Nordli (AP):

– Planen er da, jamfør det som ble sagt på det siste utvalgsmøte, på sikt å bemanne opp hele Re helsehus.

– Men det kuttes mye i sektoren i budsjett 2021 for å oppnå realistiske budsjetter. Så penger til dette finnes ikke per nå, dessverre.

Men dette, som så mye annet, står på politisk vilje og prioritering. Budsjett for 2021 er ikke spikra enda, det skal først vedtas endelig i kommunestyremøtet onsdag 9. desember 2020.

Sunn fornuft – ingen beregninger

Re helsehus er et av den nye storkommunens nyeste og mest moderne omsorgsbygg. Utforming og løsninger får skryt hele veien. Det burde jo dermed være både billig og bra å drifte plasser her, i forhold til eldre bygg i gamle Tønsberg kommune.

– Stemmer det, og er det gjort noe anslag på dette – eller er det bare sunn fornuft?

– Jeg har sjekka litt internt hos oss, og konklusjonen er at vi ikke har gjort noen beregning eller anslag på det du spør om, svarer rådmann Egil Johansen.

Kan ikke gjøres med et pennestrøk

Uvalgsleder Trude Viola Nordli (AP) oppsummerer: – Behovet for flere plasser på Re helsehus er der, men økonomi til bemanning, møbler og utstyr har vi ikke.

– Skal vi legge ned plasser et sted for å ta i bruk alle plassene på Re helsehus, er ikke det ikke noe man bare kan gjøre med et pennestrøk.

– Men det et altså en del av nevnte prosjekt på nyåret.

Som nevnt, budsjett for 2021 med rammer for eldreomsorgen i den nye storkommunen, skal vedtas i kommunestyret onsdag 9. desember 2020.

Og utvalgslederen inviterer til et politisk arbeidsverksted med eldreomsorg i nye Tønsberg som tema på nyåret.

ReAvisa følger saken.

Sjekk også: – HJEMME, det er hele forskjellen, det!

Les mer om den store snakkisen i Re denne høsten i disse sakene:

Jan (87) og sønnene slåss for plass på Re helsehus.

Hovedutvalgsleder: – Jeg liker det veldig dårlig.

Det koker i kommentarfeltene: – Ren arroganse!

Re-politikere pusher på for at geografi skal ha noe å si.

Les også: – Ja vel, så nå duger ikke Re helsehus lenger?

Endelig kom telefonen: – Da kom det en tåre, gitt!

EN GLEDENS DAG! Erik Myrvang som har stått på sammen med bror Knut Myrvang, for å få pappa Jan Erik Myrvang (87) til Re helsehus. Foto: Stian Ormestad.

Les om kommunesammenslåing i ReAvisa-arkivet.

,