Kutt og atter kutt? Neida, her får en Re-rektor millioner av kroner mer å rutte med til neste år

ØKTE RAMMER: Sist uke skreiv ReAvisa en sak om store kutt for tre barneskoler i Re. Men Revetal ungdomsskole får langt romsligere rammer for neste år, sammenlikna med i år. Foto: Stian Ormestad.

Det burde være jubel over en god slump med mer penger til skoledrifta her neste år – men svaret fra rektor til ReAvisa er ganske så dempa.

Les også: Nå vises sparekniven fram i nye Tønsberg – sjekk kuttlista.

Sist uke skreiv ReAvisa om store kutt for flere skoler i Re: Tre barneskoler skal kutte pluss/minus en halv million kroner i 2021, hvis forslag til budsjett går igjennom.

Da ReAvisa spurte hver og en Re-rektor om hvordan de kunne takle rådmannens forslag til neste års budsjett, gikk alle rektorene sammen om en felles epost der det egentlig ikke ble svart helt på spørsmålet.

MER PENGER TIL UNGDOMSSKOLEN: Revetal-rektor Mona Elisabeth Larsen viser til samme epost som Re-rektorene som må kutte pluss/minus en halv million kroner. Enda hun får fire millioner kroner mer. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Og det ble ikke kommentert at det langt ifra er kutt over hele linja. For én skole kommer veldig godt ut når rådmannens budsjettforslag regnes ut med Tønsberg-tall.

Samme svar – helt forskjellige forutsetninger

Revetal ungdomsskole-rektor Mona Elisabeth Larsen viser til samme epost som alle de andre Re-rektorene ved barneskolene, ført i pennen av Kirkevoll-rektor Rikke Lillebø:

«Endringene i budsjettene våre skyldes hovedsakelig at elevtallene varierer fra år til år. Dette kan gå utover bemanningen gjennom noen færre lærer- og assistenttimer og vi får større utfordringer med å nå lærernormen», heter det i det korte svaret.

Samme svar, fra fire rektorer med helt forskjellig endringer i budsjettene sine for neste år:  Tre barneskole-rektorer i Re opplever kutt på pluss/minus en halv million kroner, med 11 til 14 elever færre neste skoleår: Ramnes, Røråstoppen og Kirkevoll.

Mens Solerød får ifølge forslaget en liten økning på 180.000 kroner. Også Solerød-rektor Anne Husby stiller seg bak samme generelle svar.

Ikke kutt, men over fire millioner kroner mer

Når vi ser nærmere på tall for Revetal ungdomsskole, for også Revetal-rektor Mona Elisabeth Larsen viser til det samme felles-svaret, skurrer det litt:

TØNSBERG-TALL: Første år med utregningsmodellen til Tønsberg får store utslag for Re-skoler. Kommunalsjef Espen I. Riiser viser til økt elevtall og flere elever med spesielle behov, men det kan ikke forklare hele endringen for Revetal ungdomsskole. Tønsberg-tall får heldig utslag for ungdomsskolen vår. Arkivfoto.

For Revetal ungdomsskole får over fire millioner kroner mer til neste år.

Det ble ikke nevnt i det felles svaret fra alle Re-rektorene, som helt klart kunne svart ganske så forskjellig, for hver sin skole.

Den nye skolehverdagen byr på helt forskjellige ned- og oppturer i nye rammebetingelser for de fem kommunale skolene i Re.

Tønsberg-tall slår heldig ut for Revetal ungdomsskole

For å finne grunnen til disse store utslagene i rammene for Re-skolene, minus for tre barneskoler, litt i pluss for den fjerde barneskolen, og et gedigent pluss for ungdomsskolen, må vi se til svaret fra rektorenes øverste overordnede:

Kommunalsjef i nye Tønsberg kommune Espen I. Riiser forklarer at hele den nye storkommunen har en pengepott satt av til skolene, som fordeles etter den gamle Tønsberg-modellen:

– I stor grad fordeles midler gjennom ulike elev- eller klassebaserte kriterier. Det betyr at økte behov ved en skole, eksempel økning av elever med forsterket skoletilbud, salderes gjennom litt mindre midler til de andre skolene.

PENGA TRENGS! Ansatte ved Revetal ungdomsskole har flere ganger fortalt om trange økonomiske rammer. Nå blir det litt romsligere? Foto: Stian Ormestad.

Denne modellen slår uheldig ut for tre Re-skoler, og heldig ut for to andre.

Har blitt sultefora og drivi på et minimum

Spesielt heldig slår nye Tønsberg-tall ut for ungdomsskolen, som har kommet dårlig ut år etter år med den gamle Re-modellen.

Flere som kjenner tall før og nå forteller at ungdomsskolen vår har blitt «sultefora» og blitt «drivi på et absolutt minimum».

Og at det voldsomme hoppet i overføringer når vi går inn i nye Tønsberg kommune kan ses som en bekreftelse på det.

I fellessvaret fra alle Re-rektorene er elevtall gitt som den viktigste forklaringen til endringer i rammer.

Økt elevtall kan ikke være hele forklaringa?

Men elevtallet ved Revetal ungdomsskole øker ikke med mer enn tretten, og det vil ikke være behov for flere klasser. Denne forklaringa aleine skulle neppe tilsvare over fire millioner kroner mer?

Det er forholdsmessig mange med vedtak på skolen, og ifølge kommunalsjefen er det en stor økning i antall elever med forsterka skoletilbud.

Uansett må en ny utregningsmodell ta mye av æren for økte budsjetter ved Revetal ungdomsskole. Akkurat som skylda for store kutt for tre av barneskolene i Re.

4.181.000 kroner i økte rammer

Det er hva Utdanningsforbundet lokalt har fått forklart, har Thomas Rasmussen fra Bergsåsen, hovedtillitsvalgt og nestleder i Utdanningsforbundet Tønsberg, tidligere sagt til ReAvisa: Første året med Tønsberg-tall gjør store utslag for flere Re-skoler.

Helt nøyaktig får Revetal ungdomsskole, ifølge rådmannens forslag til budsjett, 4.181.000 kroner i økte rammer for 2021.

Budsjett skal spikres i kommunestyremøtet onsdag 9. desember 2020.

REVETAL UNGDOMSSKOLE: Nye Revetal ungdomsskole sto klar til skolestart høsten 2017. I fjor feira skolen sine første femti års eksistens på Revetal. Foto: Stian Ormestad.

Les også om Ramnes skole: – Vi kan ikke stå og se på at skolen raseres.

Les mer om barnehage, skole og utdanning i ReAvisa-arkivet.

,