Straks kan det sjenkes her som i by’n

GØY PÅ LANDET: Re kommune har alltid vært restriktiv på sjenketider. Nå blir det andre boller, for nå blir det som i by’n. Arkivfoto: Stian Ormestad.

En av følgene av kommunesammenslåing, er at det blir like sjenketider i Re som i Tønsberg.

Sjekk den nye inngangen til Restauranten – se video!

Gamle Re kommune var restriktiv på sjenketider. Det har vært skjenkestopp på de to utstedene på Revetal, på gjestegårder og ambulerende bevilgninger, rundt klokka ett eller maks halv to på natta.

Mange ganger ble det søkt om lenger sjenking i forbindelse med konserter og festivaler, men uten at det ble innvilga utvidelser i nærheten av det vi snakker om normaltider nå.

Mulig å holde åpent til klokka fire på natta

I Fellesnemndas forslag, som ble vedtatt i denne ukas kommunestyremøte, ble det lagt vekt på at tidligere Tønsberg kommune har et betraktelig større antall skjenke-, salgs og utleveringssteder for alkoholholdig drikk enn tidligere Re kommune.

Derfor ble det ansett som rimelig å videreføre de salgs- og skjenketider som har vært gjeldende i tidligere Tønsberg kommune, slik at disse får virkning for hele kommunen.

Følgende åpningstider gjelder for alle serveringssteder i nye Tønsberg kommune fra og med 1. januar 2021:

For tidsrommet 1. september – 14. mai fra klokka seks på morgen til klokka tre på natta, for øvrig fra klokka seks på morgen til klokka fire på natta.

Blir som i by’n

Alkohollovens normalregel for skjenking av alkohol i gruppe 1 og 2 (<22%) er mellom klokka åtte på morgen og ett på natta, og for gruppe 3 (>22%-<60%) fra klokka ett på dagen til midnatt.

For Re kommune gjaldt lovens normalregel. Det vil si at det nå blir tre og fire timer lenger sjenketid.

Hvis utestedene på Revetal og gjestegårdene rundt om i Re ønsker det.

Les mer om lokalpolitikk i ReAvisa-arkivet.

,