Kommunesammenslåing: – Sterk økonomi, stor tilhørighet – hva mer kan vi ønske oss?

170816_PETTER_BERG_2

PEKER MOT TØNSBERG: Tønsberg-ordfører Petter Berg (H) mener alle piler peker fra Re mot Tønsberg, – så da kan vel jeg peke til Tønsberg også, mener Tønsberg-ordføreren i prat med ReAvisa i en solfylt Revetalpark. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Tønsberg-ordfører Petter Berg (H) mener alle piler peker fra Re til Tønsberg. – Uansett om det er følelser eller fornuften som snakker.

Kommunesammenslåing - hva mener du?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

 

Les også: Re kommune får norgeshistoriens korteste kommunehistorie

Tønsberg-ordføreren har farta mye i Re de to siste ukene:

Fire av fem folkemøter, en kveld måtte folkemøte i Re vike for ordfører-plikter i nytt Tønsberg-territorium på Vear, ordførerdebatt på Vivestad Høstmarked – og innimellom alt dette ba han også om et møte med lokalavisa på Revetal.

Praten ble tatt på benken utenfor kommunehuset – et bygg som skal inneholde kommunale tjenester, også i en eventuell ny Re + Tønsberg-kommune.

030516_KST_HOYRE_2

ANBEFALER TØNSBERG: Re Høyre er det eneste partiet som har gått klart ut med et retningsvalg, og det er Tønsberg. Fra venstre ser vi kommunestyrerepresentantene Øyvind Jonassen, Harald B. Løken, Tove Øygarden og vararepresentant Lars Sollie. Foto: Stian Ormestad.

– Jeg brukte landbrukskontor som eksempel på et folkemøte, men jeg mener også at andre tjenester kan legges hit, for eksempel skattekontor – og mye annet, sier Berg. Han mener den digitale revolusjonen sørger for at kontorets adresse er mindre viktig.

– Og det går jo begge veier, ikke bare i byens favør. Flere tjenester kan like gjerne ligge på Revetal som i Tønsberg.

Berg viser til uttrykket «stjernestruktur»: En ny og større Tønsberg kommune skal spre de kommunale tjenestene utover den ny kommunen, og ingen av de eksisterende arbeidsplassene skal forsvinne.

Dette er formalisert som en rekke premisser for sammenslåing, i et politisk banka prinsippvedtak for sammenslåing i bystyret i Tønsberg. Der heter det blant annet:

«Lokale offentlige arbeidsplasser skal opprettholdes i dagens kommunesentra. Det innebærer at antall arbeidsplasser i samtlige rådhus opprettholdes. Det er mange administrative funksjoner som ikke krever plassering i Tønsberg by. Tønsberg kommune kan akseptere færre kommunale oppgaver i sitt rådhus for å sikre arbeidsplasser i andre eksisterende kommunesentra».

I tillegg skal skolene og helse- og omsorgstjeneste beholdes der de er i dag. «Tønsberg kommune har hatt som strategi å styrke stjernestrukturen, hvilket innebærer å styrke bosetting ved eksisterende lokalsentra», står det i vedtaket fra bystyret.

170816_PETTER_BERG_4

FORTSATT KOMMUNALE TJENESTER PÅ KOMMUNEHUSET: Petter Berg (H) mener et prinsippvedtak for kommunesammenslåing i bystyret sikrer fortsatt kommunale tjenester der de finnes i dag – også i Re. Foto: Stian Ormestad.

Dette kan best la seg gjøre hvis Re slår seg sammen med Tønsberg, mener Berg – fordi det er det alternativet av de tre, reint objektivt sett, som kommer best ut økonomisk.

Det kommer fram både av den eksterne rapporten og Re-rådmannens anbefaling: Tønsberg.

– Det bør veie tungt for Re at Tønsberg har den høyeste inntekten og den laveste gjelda av alle tre alternativene dere står ovenfor. Det er helt klart at tjenestenivå og økonomi henger sammen. Der har Tønsberg langt bedre forutsetninger enn Horten og Holmestrand, mener Berg.

– Men alle veit at penger er ikke alt – og vi veit også at det kommer mer an på hvordan du forvalter pengene, enn hva man faktisk tjener?

– Tønsberg har vært gjennom noen harde tak, det er klart. Men vi har kommet styrka ut av en tøff periode. Nå står vi bedre rusta for framtida, med satsing på Semsbyen – som har stått på pause mens vi har venta på omlegging av E18 og opparbeidelse av miljøgate på gamle E18, vi har fått med oss Vear, og vi vil gjerne ha med Re på laget.

– Det blir en sterk og stor landbrukskommune med hele næringskjeden innenfor en og samme kommune – med næringsmiddelindustrien på Ås, for eksempel.

– Hvordan ser folk i Tønsberg på det å gå sammen med Re?

– Jeg tror folk ser mer på mulighetene, enn ulempene. Du må huske på at mens det har vært litt att og fram med Horten, og det fortsatt er stemmer som snakker i mot en slik sammenslåing, har det vært et enstemmig rungende ja til Re fra første henvendelse fra Tønsberg.

– Hva med gjelda til Re?

– Det er klart at med vårt inntektsnivå er vi best rusta til å ta i mot Re. Vi ser store muligheter fra Tønsberg sin side, og for Re sin del er jeg overbevist om at det å bli knytta opp til et regionssenter som Tønsberg vil være en stor fordel for framtida.

160816_FOLKEMOTE_UNDRUMSDAL_4

FØLELSER OG FORNUFT: Rådmannen i Re anbefaler Tønsberg, ut ifra økonomi. Ordføreren i Re har fortalt at han heller mer mot Horten. Foto: Stian Ormestad.

Men så dreier dette seg ikke bare om penger. Enten det er fornuft eller følelser, stiller Tønsberg sterkest, mener Berg.

– I tillegg økonomi, handler dette også om nærhet og identitet. Hvis jeg spør reinger «hva tenker du hvis du tenker byen min» – da er Tønsberg det første som slår de aller fleste jeg snakker med.

– Vi har et godt integrert arbeidsmarked, der pendlingen er i særklasse størst til Tønsberg, vi er byen for kultur og fritid, shopping, med mer. Vestfold er tett knytta sammen nord-sør, ikke i like stor grad øst-vest.

– Men mange i Andebu og Stokke, som slår seg sammen med Sandefjord, regner også Tønsberg som «byen sin» – uten at det er byen de ønsker slå seg sammen med?

– Jeg må si timingen med Andebu og Stokke-prosessen var kjedelig, da var vi inne i en tøff periode i Tønsberg. Men nå har vi kommet styrket ut og prøver å synliggjøre Tønsberg i en helt annen grad.

Og det gjelder nå bare mot innlandet, ikke videre ut mot havgapet. Prosessen med Nøtterøy og Tjøme, nye Færder kommune, er død og begravet.

– Definitivt ikke Færder, understreker Berg, – hvert fall ikke så langt jeg kan se inn i framtida. – Det opplever jeg at mange i Re opptatt av. Derfor er det blitt sagt fra Tønsberg sin side på folkemøtene at «vi står med ryggen mot havet og ser på solnedgangen over Re».

170816_FOLKEMOTE_REVETAL_7

JA TIL RE – NEI TIL TØNSBERG: Horten-ordfører Are Karlsen (AP) mener å få Tønsberg med på laget, blir altfor stort. Re pluss Horten, derimot – det er passe stort. Tønsberg er åpen for Re+Horten+Tønsberg-alternativet. Foto: Stian Ormestad.

Horten, derimot – det er helt ok. Den som legger ut snubletråder i veien for et tilsynelatende populært alternativ i Re; Re, Horten og Tønsberg, er Horten – ikke Tønsberg.

– Vi avviser ikke Horten, men Horten vil ikke ha oss. Det må vi ta til etterretning. Likevel er det viktig for oss å understreke at Tønsberg har et åpent sinn.

Berg forteller at på grunn av høyskolen i Horten er Tønsberg blitt en studentby. – Aksen Tønsberg/Horten er interessant, både med høyskole, industri og næring.

– Så må jeg få skryte av Re og hva dere har fått til. Revetal er ganske enestående som en bygdeby. Det står respekt av å samle ei bygd og konsentrere seg rundt et sentrum sånn som dere har gjort.

Revetal vil bli et satsingsområde i en utvida stjernestruktur i Tønsberg, mener Berg.

– Revetal ser ikke vi som noen konkurranse, heller et supplement. Vi har mye å lære av Re, nå som vi skal få fart på Semsbyen for eksempel. Her på Revetal har dere klart å få til en positiv utvikling som blir lagt merke til.

– På folkemøtene har utspill om at Tønsberg trenger areal blitt møtt med skepsis. Er det arealet vårt dere er ute etter?

– Til det må jeg si: Tønsberg har aldri hatt en så streng jordvernpolitikk som nå. En politisk bindende avtale mellom Høyre, FrP, MDG og KrF gir en nullvisjon på å ta i bruk dyrka mark til bolig og næring.

– Er det i Tønsberg en frykt for en enda strengere jordvernpolitikk – med Re på laget?

– Vi har som sagt et strengt jordvern allerede i dag, svarer Berg. Og dette er et godt eksempel på at Re ikke bør være redd for å bli lillebror i en ny Re+Tønsberg-kommune, mener Tønsberg-ordføreren:

– Det dere mangler i folketall, tar dere mer enn igjen i areal.

– Men politisk tyngde avgjøres ikke av areal, men av folk som bor der?

– Jo, men jeg vil likevel si at Re kommer inn med en stor tyngde. Tønsberg har som sagt stor respekt for hva Re får til. Vi vil lytte og lære.

– Så kommer det ikke an på antall representanter i kommunestyret, men det kommer heller an på hvordan folk føler de blir hørt. Jeg må si vi har gode erfaringer i Tønsberg med nærdemokrati-tiltak, som for eksempel folkemøter over samme lest som dere nå har i Re.

– Det tror jeg blir enda viktigere i en større kommune.

170816_PETTER_BERG_5

VELKOMMEN: Petter Berg (H) ønsker Re velkommen til Tønsberg – hvis vi har lyst. Og det tror han at vi har. Foto: Stian Ormestad.


 

Les også: Re kommune får norgeshistoriens korteste kommunehistorie

Les også: Her går startskuddet for en ny runde på kommunesammenslåing

Les også: Hvis du trodde folkets nei var enden på visa, må du tro om igjen!

Les også: Sammen om sammenslåing: – Innbyggerne skal bli hørt

Les også: I Re har vi tilhørighet til flere byer, og vi kan være limet i en storkommune med både Horten og Tønsberg

Les også: – Vi må forholde oss til retningsvalget – ikke noe annet

Les også: – Hele dette opplegget er å holde innbyggerne for narr

Les også: På tide å slipe sverdene igjen?


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.


 

– ANNONSE –