Re Høyre vil til Tønsberg

030516_KST_HOYRE_2

RE + TØNSBERG: Re Høyre mener Tønsberg er den rette for Re. På bildet ser vi Øyvind Jonassen, Harald B. Løken, Tove Øygarden og Lars Solli. Foto: Stian Ormestad.

LOKALPOLITIKK I RE: – Jeg er ikke redd for at Re blir en lillebror eller utkant av Tønsberg, sier Tove Øygarden (H).

Kommunesammenslåing - hva mener du?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

Tønsberg er den retningen som har flest fordeler, men også største ulemper. Det kommer fram i den eksterne utredningen, og det har kommet fram gjennom debatter, folkemøter og stands.

I ReAvisas avstemning ligger Tønsberg langt foran både Holmestrand og Horten. Engasjementet er stort når Tønsberg er tema, på godt og vondt. Samtidig som mange snakker varmt om Tønsberg, er det også et alternativ som får fram mest innbitt motstand.

Re Høyre ble enig i gårsdagens gruppemøte om å si det rett ut, det de har hinta om i lange tider allerede: Re Høyre ser helt klart for seg at Tønsberg er det beste alternativet for Re.

Høyre det første og foreløpig eneste partiet i Re som tar et så klart standpunkt.

– På bakgrunn av de fakta som har kommet fram i rapporten og samtaler Re Høyre på eget initiativ har hatt med ordfører i Tønsberg Petter Berg, så ser Re Høyre helt klart for seg at Tønsberg er det mest aktuelle alternativet for sammenslåing.

– Det er, som ReAvisa tidligere har påpekt, i tråd med hva vi sa i folkemøtene, og ikke minst i vårt eget forslag i kommunestyret etter valget og folkeavstemning i fjor der vi langt på vei åpnet for en sammenslåing i en annen retning enn nordover.

ReAvisa_Folkemote_Revetal_002_NETT

FOLKEMØTER: Til høsten blir det en ny runde med folkemøter. Re Høyre har hele veien latt det skinne gjennom at de foretrekker en annen retning enn nordover for Re. Her snakker Tove Øygarden (H) på folkemøte på Revetal høsten 2015. Foto: Stian Ormestad.

Tønsberg kommer best ut på flere punkt som er viktig i kommunereformen: Økonomi, felles bo- og arbeidsmarked, infrastruktur, tilhørighet, tjenester, samfunnsutvikling. Øygarden forteller at dette danner grunnlaget for retningsvalget.

– I tillegg ser vi for oss at Tønsberg/Re vil bli et viktig regionknutepunkt.

Sjøl om Re Høyre har tatt bladet fra munnen, er det fortsatt et med et lite forbehold:

– Det gjenstår samtaler med de andre byene, det kommer folkemøter og innbyggerundersøkelse, så gruppa er på ingen måte låst i standpunktet. Høyre vil bruke tida godt framover til å nå fram til folket for å få fram fakta rundt de forskjellige alternativene.

Det som i utredningen pekes på som ulemper ved Tønsberg-alternativet, at Re kan bli en utkant og en miniputt i en sammenslåing med den største byen av de tre alternativene, er ikke Re Høyre redd for.

– Personlig tenker jeg at det er viktig å vise både mot og tillit i en sammenslåingprosess. Vi skal bygge en helt ny kommune og jeg er ikke redd for at vi blir en lillebror eller utkant av Tønsberg.

Ingen andre partier har gått så klart ut og pekt på en retning etter at den eksterne utredningen ble klar.

Flertallet av de folkevalgte er enig om et ja til sammenslåing, men neppe om retningsvalget. Sist helg sto de sammen på stand med plakater og flyers: Re + ?

210516_STAND_REVETAL_KOMMUNEREFORM (2)

RE + ? Sammenslåing må til, mener seks av åtte partier i kommunestyret i Re. Men de er neppe enig om retningsvalget. Høyre er det første partiet som bytter ut spørsmålstegnet med en konkret retning – Re Høyre vil til Tønsberg. Foto: Privat.

ReAvisa har fulgt hele prosessen, og i denne saken kan du lese om et mulig scenario.

Endelig vedtak om hvem Re kommune slår seg sammen med skal fattes 21. september 2016.


 

Les også: Her går startskuddet for en ny runde på kommunesammenslåing

Les også: Hvis du trodde folkets nei var enden på visa, må du tro om igjen!

Les også: Sammen om sammenslåing: – Innbyggerne skal bli hørt

Les også: I Re har vi tilhørighet til flere byer, og vi kan være limet i en storkommune med både Horten og Tønsberg

Les også: – Vi må forholde oss til retningsvalget – ikke noe annet

Les også: – Hele dette opplegget er å holde innbyggerne for narr

Les også: På tide å slipe sverdene igjen?


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.