– Hele dette opplegget er å holde innbyggerne for narr

260416_HEMING_OLAUSSEN_ULF_LUND_HALVORSEN

KJEMPER VIDERE: Ulf Lund Halvorsen (MDG) og Heming Olaussen (SV). Foto: Stian Ormestad.

LOKALPOLITIKK I RE: – Det har skjedd så mye i denne saken som er rystende, mener Re SV og Re MDG om en ny runde på kommunesammenslåing. Seinest i formannskapet sist torsdag, der ingen av partiene er representert. Derfor ruster de til kamp i kommunestyret tirsdag om ei uke.

Kommunesammenslåing - hva mener du?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

I formannskapsmøte sist torsdag ble det enstemmig vedtatt en innbyggerundersøkelse med spørsmålet:

Hvilken kommune foretrekker du at Re slår seg sammen med? Svaralternativene er Hof/Holmestrand, Horten eller Tønsberg – og ikke alternativet Re aleine, som kampanjen «Rettferdighet i Re» kjemper for å få med.

Innbyggerundersøkelsen skal gjennomføres i tida fra 29. august til 9. september. Alt for seint – for allerede før sommeren skal kommunestyret fatte et prinsippvedtak om sammenslåing.

Også folkemøtene, som er planlagt i august, kommer etter at prinsippvedtak om sammenslåing er oversendt kommunalministeren. Det blir bare et spill for galleriet – et «liksomdemokrati».

Det sier Ulf Lund Halvorsen (MDG) og Heming Olaussen (SV) til ReAvisa, en sein mandagskveld. I forrige uke var de med på å fronte kampanjen «Rettferdighet i Re», denne uka starter de med en krass pressemelding som er sendt til ReAvisa og alle avisene i byene rundt Re.

«Formannskapets enstemmige vedtak holder innbyggerne for narr», står det i pressemeldinga.

Kravet om at Re aleine skal være et alternativ i innbyggerundersøkelsen, vil bli løfta i kommunestyrets behandling av saken tirsdag neste uke. I tillegg vil det bli fremma et forslag om å framskynde undersøkelsen, til før 14. juni når prinsippvedtaket om sammenslåing skal fattes.

180416_RETTFERDIGHET_I_RE (1)

KAMPANJESTART: Heming Olaussen (SV) og Ulf Lund Halvorsen (MDG) er med og fronter kampanjen «Rettferdighet i Re». Foto: Stian Ormestad.

– Vi hadde ikke giddi å slåss for dette, hvis ikke vi hadde trodd at vi kan vinne fram, forteller Lund Halvorsen. Han viser til at vedtaket om å ikke ha med Re aleine som en del av utredningen ble fatta med 13 mot 12 stemmer i forrige kommunestyremøte.

Slaget om en ny folkeavstemning ble tapt så det sang, bare støtta av SV og MDG sine to stemmer. Slaget om å ha med Re aleine som et alternativ videre, ble tapt med en eneste stemme, der et splitta Senterparti avgjorde utfallet.

– Jeg håper og tror at kan vippe flertallet over i motsatt retning ved neste korsvei, forteller Lund Halvorsen til ReAvisa.

Det er først tirsdag 3. mai dette kommer opp til debatt og blir avgjort i kommunestyret. SV og MDG inviterer alle andre partier til å støtte forslaget deres, og tror det kan være stemmer å hente i de andre partiene.

– Vi opplever en stor folkelig støtte. Veldig mange av de andre partienes velgere kommer og er enig med oss. De er rystet over hvordan de folkevalgte som fikk deres stemmer turer fram.

– Det representative demokratiet står seg ikke i denne saken, sånn som dette er rota til nå, mener Olaussen. – Vi folkevalgte har ikke fått mandat til å bestemme kommunesammenslåing, det hadde vi folkeavstemningen til, mener Lund Halvorsen.

– Det sier seg sjøl at mange stemte på et ja-parti, men stemte nei i folkeavstemningen. Derfor er det mange som stemte på parti ut ifra alle andre saker enn kommunesammenslåing, og det bør alle ta med i beregningen.

– Formannskapets vedtak ser helt bort fra at mange i Re fortsatt ønsker et sjølstendig Re. Disse innbyggerne blir med det foreslåtte opplegget «hjemløse» i forhold til hva de egentlig ønsker.

– Hele dette opplegget er å holde innbyggerne for narr, mener Lund Halvorsen og Olaussen.


 

Formannskapsmøte kan du se opptak av her (ekstern link).

Hele vedtaket i formannskapet lyder som følger:
1. Kommunestyret ser positivt på tilbakemeldingene fra Hof/Holmestrand, Horten og Tønsberg kommuner og arbeider videre med spørsmålet om sammenslåing med alle tre alternativene.
2. Det nedsettes et politisk arbeidsutvalg bestående av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder som gis mandat til å:
· Planlegge og gjennomføre informasjon til innbyggerne
· Gjennomføre samtaler med politisk nivå fra de øvrige kommunene, og sammen med de øvrige aktuelle kommunene avklare tidsplanen og hva som skal være beslutningsgrunnlaget for et vedtak om sammenslåing i september.
3. Det gjennomføres en spørreundersøkelse blant innbyggerne i tiden
29.08 – 09.09.16 hvor følgende spørsmål stilles:
Hvilken kommune foretrekker du at Re slår seg sammen med;
1. Hof/Holmestrand
2. Horten
3. Tønsberg
Spørreundersøkelsen gjennomføres med 800 intervjuer. Utgiftene innarbeides i
budsjettrevisjon nr. 1/16.
4. Følgende tidsplan legges til grunn for det videre arbeidet
10.05 Ekstern utredning foreligger
13.05 Saksutsendelse Rådmannens innstilling vedr. behandling av utredning og prinsippvedtak om sammenslåing
26.05 Formannskapsmøte Behandling av utredning og prinsippvedtak om sammenslåing
14.06 Kommunestyremøte Behandling av utredning og prinsippvedtak om sammenslåing
15.06 Stortingsbehandling Behandling av forslaget til nytt inntektssystem
Justering av utredning Etter Stortingets vedtak om nytt inntektssystem
01.08–15.08 Informasjon til innbyggerne Ev. ekstranr. av Re-nytt, mediaomtale med mer, stands mm – avklares nærmere av politisk arbeidsutvalg
15.08–26.08 Folkemøter Det arrangeres inntil 6 folkemøter; Revetal, Ramnes, Våle (Brekkeåsen), Undrumsdal, Fon og Vivestad. Antall og innhold avklares
nærmere av politisk arbeidsutvalg
29.08–09.09 Spørreundersøkelse gjennomføres Resultatene foreligger 13. september
15.09 Saksutsendelse Rådmannens innstilling til sammenslåing foreligger
21.09 Ekstraordinært møte i formannskapet og kommunestyret. Behandling av justert utredning, resultater fra spørreundersøkelse,  vedtak om sammenslåing