Stort engasjement rundt sammenslåing – med hvem?

210516_STAND_REVETAL_KOMMUNEREFORM (2)

STÅR PÅ STAND: Svein Holmøy (SP), Lars Jørgen Ormestad (AP), Bent Sørsdal (V), Tove Øygarden (H) og Thorvald Hillestad (SP). Foto: Privat.

LOKALPOLITIKK I RE: Disse vil høre på folket før de velger hvem Re skal slås sammen med. Flertallet av de folkevalgte er enig om sammenslåing, men det kan bli verre å bli enig om retningsvalget?

Kommunesammenslåing - hva mener du?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

Helga 20 – 21. mai sto Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Høyre, FrP, KrF og Venstre på stand på Revetal for å informere om rapporten om retningsvalg for Re, og høre på hva innbyggerne mener.

– Folk var overraskende interessert i saken, mange stoppa opp og prata med oss – mange flere enn når vi står på stand ved kommunevalg, forteller Odd Gjerpe (KrF).

– Nesten alle som stoppa opp hadde fått med seg at det nå ikke er snakk om «om vi skal slå oss sammen», men «hvem vi skal slå oss sammen med».

210516_STAND_REVETAL_KOMMUNEREFORM (5)

RE + ? Odd Gjerpe (KrF) har tidligere staka ut kursen mot Horten. Nå holder han imidlertid alle dører åpne til retningsvalget er landa. Også Bent Sørsdal (V) er svak for Horten. Foto: Privat.

– Det var få – faktisk overraskende få – som var veldig imot, ifølge flertallskameratene som alle er enig om at sammenslåing må til.

– Noen er sinna for at de er fratatt muligheten til å få sagt sin nei-mening, mens andre motstandere har innsett situasjonen og argumenterer i forskjellige retninger.

Som i utredningen som ble klar i forrige uke er det mest snakk om Tønsberg – både positivt og negativt. 

– Så mange som halvparten av de vi snakka med hadde en mening om retning, anslår Gjerpe. – Da gikk det mest mot Tønsberg, men det var også mest engasjement i negativ forstand når Tønsberg var tema.

Sjøl om flertallet av de folkevalgte er samstemt når det gjelder ja til sammenslåing, kan alliansen fort slå sprekker når retningsvalget snart må tas.

De største partiene holder fortsatt korta tett til brystet.

210516_STAND_REVETAL_KOMMUNEREFORM (4)

STORT ENGASJEMENT: Flere som stoppa og diskuterte nå, enn i lokalvalgkampen. Det var inntrykket til flertallspartiene på stand sist helg. Foto: Privat.

– Du får informasjon når den dagen kommer, svarer Trude Viola Antonsen (AP) på ReAvisas spørsmål om retningsvalg.

Arbeiderpartiet var en ivrig forkjemper for en sammenslåing nordover med Holmestrand, Hof og eventuelt Sande.

– Foreløpig vil vi ikke konkludere med noe som helst. Vi ser av rapporten at nye Holmestrand kommer svakest ut for oss, men alle alternativene er med til den dagen vi føler oss sikre på hva som er best for Re.

Javnstore Senterpartiet var også en stor pådriver for alternativet nordover i forrige runde.

Svein Holmøy (SP) går langt i å fortsatt peke i den retningen, og sa dette i siste kommunestyremøte – som mange tolker som et innspill for å gå mot Holmestrand:

– Vi i Senterpartiet ønsker ikke å bli en diktert utkant i en stor by. Vi vil være en likeverdig partner i en ny kommune som kan forvalte alt det som fungerer bra i dag, og som vi i Re er stolte av.

Folket sa nei til en kommunesammenslåing nordover i folkeavstemningen i fjor høst.

210516_STAND_REVETAL_KOMMUNEREFORM (6)

RE + ? Frode Hestnes (FrP) og Thorvald Hillestad (SP) diskuterer kommunesammenslåing med reinger på Re-torvet. Foto: Privat.

FrP er mest sannsynlig splitta i valget mellom først og fremst Horten eller Tønsberg, med kommunestyrerepresentanter som har snakka varmt om begge to alternativene.

Partiet tok til orde for å åpne døra i andre retninger enn nordover mot Holmestrand i forrige runde. Nå står døra på vidt gap til både Tønsberg og Horten.

Frode Hestnes (FrP) svarer svært kort på ReAvisas spørsmål: – FrP har ikke valgt retning enda.

Høyre har heller ikke valgt retning, men partiet har en historie mye lik FrP. Begge partiene er nok glad for at Tønsberg og Horten er på banen i denne runden.

Det skinte gjennom på folkemøter i fjor at «ja til kommunesammenslåing» var viktigere enn å krangle om retningsvalget. Spesielt da det ble spurt om hvorfor ikke Tønsberg var et alternativ.

Da oppfordret ordførerkandidat Tove Øygarden (H) velgerne å gjøre som henne: Stemme ja til kommunesammenslåing, sjøl om man helst skulle sett et annet alternativ enn Holmestrand.

210516_STAND_REVETAL_KOMMUNEREFORM (3)

KAMPANJESTART: Fredag og lørdag 20 – 21. mai sto flertallspartiene på stand på Revetal og delte ut flyers og tok gjerne en diskusjon med folk flest. Foto: Privat.

I forrige runde samla det politiske flertallet seg bak retningsvalget nordover, sjøl om motstanden mot retningsvalget ulma gjennom hele prosessen – helt fra innledningen til 3K-samarbeidet med Holmestrand og Hof.

I 2009 skreiv ReAvisa om Re Venstre som dro i nødbremsen. Venstre mente den gangen at folket måtte spørres før de folkevalgte pekte ut retning for et interkommunalt samarbeid – som i siste instans kunne ende med sammenslåing.

Venstre har i nyere tid blitt svært svak for Horten.

– Horten-valget gjelder inntil videre, men vi lytter selvfølgelig til argumenter og lar det ikke gå personlig prestisje i dette, sier Elin Berg Schmidt (V).

KrF gikk også ut og fronta Horten, men er ikke like klare lenger.

– Vi pekte på den retningen, men det var mest for å skape debatt. Nå er vi veldig lydhøre for hva befolkningen sier og leser utredningen med stor interesse. De to aspektene er viktigere enn hva vi som parti mener, sier Odd Gjerpe (KrF).

– Både Horten og Tønsberg står sterkere etter å ha lest utredningen, og Holmestrand står svakere. Men vi låser ikke døra for noen, understreker Gjerpe.

Ifølge ReAvisas leserundersøkelse der 1.500 stemmer er posta, er Horten alternativet med aller minst oppslutning. Så å si like få mener Holmestrand er det rette. Tønsberg har fått klart flest stemmer.

I kveld mandag 23. mai er det gruppemøter for partiene på kommunehuset på Revetal. Nå må retningen snart stakes ut for både det ene og det andre partiet.

ReAvisa_valg2015_001_NETT

SPENNENDE RETNINGSVALG: I forrige runde klarte flertallet å samle seg bak et retningsvalg som ikke alle var helt enig i – mot Holmestrand. Nå i omkampen står både Tønsberg og Horten sterkt, etter at begge har åpnet døra og ønsker Re velkommen til byen. Reingene får ikke stemme over alternativene i en ny folkeavstemning, og heller ikke si sin mening gjennom lokalvalg. Ved neste lokalvalg er Re kommune mest sannsynlig historie. Foto: Stian Ormestad.

La oss spekulere litt i hva som kan skje. ReAvisa har fulgt hele prosessen og dette framstår som et mulig scenario:

Hvis de to mest ivrige forkjemperne for sammenslåing nordover mot Holmestrand fortsatt står på det – les de to største partiene i kommunestyret ved Senterpartiet og Arbeiderpartiet – får det støtte fra 12 representanter.

Hvis de som hele tida har virka litt mer lunkne til alternativet nordover klarer å samle seg om enten Tønsberg eller Horten, blir det FrPs fire, Høyres fire, KrFs to og Venstres ene stemme – totalt 11 stemmer.

Hvem kommer i såfall på vippen og avgjør hele retningsvalget? 

Jo, det kan fort bli nei-partiet SV og deres allierte MDG – som sammen lanserte kampanjen Rettferdighet i Re.

De to partiene har stått utenfor det gode selskap og stemt i mot både det ene og det andre når det gjelder sammenslåing.

Innbyggerundersøkelsen vil også bli lagt til grunn for retningsvalget, og den er klar først til høsten.

Det er heller ikke utenkelig at ett eller flere partier blir splitta i synet på hvem Re skal slå seg sammen med. I lokalpolitikken i Re er det ikke gitt at alle fra samme parti stemmer likt i alt og ett, heller tvert om.

Endelig vedtak om hvem Re kommune slår seg sammen med skal fattes 21. september 2016.


 

Les også: Her går startskuddet for en ny runde på kommunesammenslåing

Les også: Hvis du trodde folkets nei var enden på visa, må du tro om igjen!

Les også: Sammen om sammenslåing: – Innbyggerne skal bli hørt

Les også: I Re har vi tilhørighet til flere byer, og vi kan være limet i en storkommune med både Horten og Tønsberg

Les også: – Vi må forholde oss til retningsvalget – ikke noe annet

Les også: – Hele dette opplegget er å holde innbyggerne for narr

Les også: På tide å slipe sverdene igjen?


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.