Leserinnlegg: Sammenslåing på sviktende premisser

LESERINNLEGG: – Det er ingen skam å snu, skriver Heming Olaussen (SV) i dette leserinnlegget. Han viser til at det nye inntektssystemet gir Re kommune et langt mindre inntektstap enn først antatt.

Kommunesammenslåing - hva mener du?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

AP og SP sto i høst sammen med SV og MDG i kommunestyret og fattet et flertallsvedtak som sa at sammenslåing var uaktuelt i denne stortingsperioden.

Re skulle bestå som sjølstendig kommune.

Alt snudde med Regjeringas forslag til ny kommuneøkonomi, da den ble presentert på nyåret. Det ble tegna et bilde av et stort antall millioner kroner som Re ville tape på det nye inntektssystemet.

Dette ble selve begrunnelsen for hvorfor SP og AP snudde i kommunestyret 30. mars og slo seg sammen med de borgerlige i å vedta at Re skulle vende seg til nabokommunene med bønn om sammenslåing.

Det er viktig å slå fast dette: Det var KUN det nye inntektssystemet som var begrunnelsen for snuoperasjonen. Alle andre økonomiske faktorer var kjent – før folkeavstemminga og før vedtaket i november.

Nå har vi fasiten for den nye kommuneøkonomien etter at Venstre har inngått en avtale med H/FrP i Stortinget.

La meg gjengi rådmannens utsagn i saken som nå skal behandles i formannskapet 26.5:
– Basistilskuddet til Re blir redusert med 2,4 mill, ikke 5,3 mill som foreslått av Regjeringa
– Endringene i kriteriene for rammeoverføringene gir Re et kutt på 1,75 mill. – ikke 4,4 mill som foreslått av Regjeringa
– Forslaget om å endre selskapsskatten er utsatt til 2018. Det betyr at det beskrevne tapet på 3 mill faller bort.

Totalt gir det nye inntektssystemet som blir vedtatt i juni et tap for Re på 4,15 millioner kroner årlig ( fra 2022) ikke 12,7 millioner som rådmannen forutsatte i mars (basert på Regjeringas forslag).

SVs advarsel mot å tru at Regjeringas forslag ville gå gjennom var høyst berettiget. Flertallvedtaket i kommunestyret 30.3. om å gjenåpne sammenslåingsprosessen er basert på sviktende forutsetninger.

Et tap på 4 mill. kr. i året gir ikke et forsvarlig grunnlag for et så vidtrekkende vedtak som det som ble fatta 30.3. Nå er det på tide at AP og SP erkjenner dette. Det er som kjent ingen skam å snu.

Eller for å si det på en annen måte: Velkommen tilbake til det fornuftige vedtaket dere var med på å vedta i november -Re skal bestå som sjølstendig kommune!

Heming Olaussen, Leder Re SV


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.