Sammen om sammenslåing: – Innbyggerne skal bli hørt

020516_KOMMUNESAMMENSLAING_1

FRONTER EN FELLES SAK: Benedicthe Lyngås (KrF), Frode Hestnes (FrP), Trude Viola Antonsen (AP), Tove Øygarden (H) og Thorvald Hillestad (SP) er uenig i mye – men en ting er de helt enig om på tvers av partiene: Det må en kommunesammenslåing til for Re sin del. Foto: Stian Ormestad.

LOKALPOLITIKK I RE: – Vi har mange forskjellige standpunkt ellers, men vi er alle enig om en ting: Kommunesammenslåing må til! 

Kommunesammenslåing - hva mener du?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

Fem forskjellige partier representert ved Thorvald Hillestad (SP), Frode Hestnes (FrP), Tove Øygarden (H), Trude Viola Antonsen (AP) og Benedicthe Lyngås (KrF).

De er uenig om mye, har forskjellige ideologier og partiprogram å forholde seg til – men de er alle helt samstemt i en ting:

Behovet for en kommunesammenslåing for Re.

ReAvisa_debatt_ramneshallen_99

RE KRF: Kommunestyrerepresentant Benedicthe Lyngås (KrF). Foto: Stian Ormestad.

Benedicthe Lyngås (KrF) skjønner at mange er fornøyd med det Re vi har i dag.

– Det går framover med Re, en allerede sammenslått kommune, og nå i den seinere tid mye takket være flere interkommunale samarbeid sikrer vi større fagmiljø og bedre tjenester til innbyggerne.

– Å ikke fortsette med dette – gjennom en sammenslåing – vil være å gå to skritt tilbake, mener Lyngås.

Det interkommunale samarbeidet står i fare på flere hold. Det skjer ting rundt Re. Frode Hestnes (FrP) ramser opp:

– Barnevern med Hof, skatt med Stokke, byggesak med Holmestrand – hva er det som tilsier at de er interessert i et samarbeid med oss, etter at de blir større og har som mål å klare seg sjøl?

Trude Viola Antonsen (AP) mener det da blir både dyrere og dårligere å forbli Re kommune. At de interkommunale samarbeidene kan forsvinne vil bli en utfordring – på toppen av at Re kommune mister penger.

Når det kommer til hvor mange penger det er snakk om, er ikke flertallet ved disse fem pluss Venstre, enig med mindretallet ved MDG og SV.

KST (2)

RE FRP: Varaordfører Frode Hestnes (FrP). Foto: Stian Ormestad.

– Det er de offisielle tallene vi må forholde oss til, blant annet i saksutredningen fra administrasjonen, sier Trude Viola Antonsen (AP). Hun og de andre i flertallet mener mindretallet misleder befolkningen gjennom sin tolkning av tallene.

– Det blir ofte som å sammenlikne pærer og bananer, mener Frode Hestnes (FrP).

Han mener mindretallet velger og vraker de tallene som passer dem best. Uansett vil framtida innebære mindre penger til Re kommune, og det tar ikke flertallet sjansen på.

– Grunnen til at vi stiller opp i samla flokk nå er at to partier har dratt i gang en massiv kampanje for å fortelle hvor feil vi tar. Men vi vil jo spørre tilbake:

– Hvordan vil SV og MDG redde kommuneøkonomien i Re, lurer Thorvald Hillestad (SP).

– Det er uansett hvordan man vrir og vender på det snakk om mye penger, til sammen 26 millioner kroner, sier Hillestad og viser til det totale regnestykket fra rådmann, med alle sikre og usikre anslag for ei framtid for Re aleine.

– Hvor skal man finne de penga? Jeg tør påstå at befolkningen i Re vil våkne opp til en dobling av eiendomsskatten, sier ordfører Hillestad – som motvillig stemte for eiendomsskatt i fjor.

Løsningen er en ny kommunesammenslåing.

070316_POLITISK_VERKSTED_1

NYTT INNTEKTSSYSTEM: Rådmann Trond Wifstad forteller om forslaget til nytt inntektsystem på politisk verksted i mars. Foto: Stian Ormestad.

En del av de tapte millionene det vises til, nærmere bestemt 8,5 av dem, kommer av at det årlige tilskuddet Ramnes og Våle kommuner fikk for å bli Re kommune straks faller bort. Da gjelder det å finne seg en ny partner for å bli enda større.

Det er gulrøtter flertallet enten ønsker velkommen, eller velger å ta for det det er – og handle deretter.

 – Nå må vi gå inn i dialog med andre, og få nye penger, sier Frode Hestnes (FrP). Thorvald Hillestad (SP) er enig: – Da vil vi få nye 15 + 5 år med ekstra penger.


– Er det løsningen også nye 15 – 20 år fram i tid – ny runde på kommunesammenslåing for å høste nye gulrøtter?

– I løpet av den tida skal en ny og mer effektiv kommune være på plass, tror Trude Viola Antonsen (AP).

– I dag klarer vi ikke å spare for framtida, vi bygger ikke opp bufferfondet, som vi har som målsetning. Målet må være å få en ny kommunen som er kostnadseffektiv på alle vis. Det er ikke Re i dag.

I de nevnte 26 millioner kronene er også avsetning til bufferfond på 7 millioner kroner tatt med. I dag settes det ikke av på langt nær så mye. I tillegg er et tap på 3 millioner kroner som følge av grensejusteringer også med i regnestykket. Det er et usikkert tall.

ReAvisa_kst061015_2

KOMMUNESTYRET I RE: Den endelige avgjørelsen om kommunesammenslåing faller i denne salen seinere i år. Foto: Stian Ormestad.

Men vi veit noe fra erfaringene ved å bli til Re: – Ifølge ekspertisen sparte vi 10 millioner kroner i året ved å slå sammen Ramnes og Våle. Det er mer å hente på en større kommune, tror Thorvald Hillestad (SP).

Han viser til at Re har vært gjennom det han kaller «en ekspansiv periode», der det er blitt bygd både helsehus og skole – og ny ungdomsskole er på gang.

– Det har vært ganske heftig for en liten kommune. En skulle jo tru at de neste åra ikke blir like heftig når det gjelder bygninger, men det kan fort bli heftig når det gjelder behov og krav på tjenester – og kvaliteten på det vi leverer.

– Det går ikke at Re kommune kan stå alene. Det er ingenting, ingen fakta som tilsier at det går bra, sier Trude Viola Antonsen (AP). – I dag er det nesten håpløst. Vi har ikke de kronene vi trenger til den politikken vi ønsker – for å sikre de tjenesten vi vil ha for innbyggerne våre.

Tove_oygarden

RE HØYRE: Gruppeleder Tove Øygarden (H). Foto: Stian Ormestad.

Ingen av de fem representantene fra flertallspartiene har særlig mye til overs for debatten om kommunesammenslåing. Thorvald Hillestad (SP) mener det er mye villedende informasjon ute og går.

– Hvordan skal en stakkars menigmann oppfatte dette her, spør han. Ordføreren er overbevist om at de folkevalgte må ta valget nå.

– Folk vil bruke fritida si på noe annet enn kommunesammenslåing. Jeg får høre gang på gang at nå må vi folkevalgte ta ansvaret. Vi må ha respekt for det også.

Men det skal ikke skje uten innbyggermedvirkning, understrekes det. Frode Hestnes (FrP) stusser på kampanjen «Rettferdighet i Re».

– I to uker nå har vi sett en kampanje der det påstås at «de andre ikke vil høre innbyggerne»? Det er først kommunestyret i morgen som skal avgjøre innbyggerinvolvering. Det eneste vi er uenig om, er om Re aleine er et alternativ eller ikke.

Det alternativet mener flertallet er med i rapporten som er bestilt, om enn indirekte:

– Vi kan ikke si noe om hva vi får, uten å sammenlikne det med hva vi har. Derfor er det et punkt i utredningen som heter «hva kan merverdien bli?» – og der må vi sammenlikne sammenslåing med at Re står aleine. På den måten vil vi fange opp hva det vil si å stå alene, sier Trude Viola Antonsen (AP).

ReAvisa_AP_SV_MDG_3

RE AP: Gruppeleder Trude Viola Antonsen (AP). Foto: Stian Ormestad.

– Dessuten, skyter Frode Hestnes (FrP) inn, – det finnes allerede rapporter som sier noe om hvordan det vil være å bli stående alene som Re kommune. Det er bare å oppdatere tallene, som ikke er blitt bedre siden sist.

Folkeavstemning blir det ikke, er flertallet enig om. Ingen av de fem folkevalgte var fornøyd med valgoppslutningen i fjor høst, og tror den ville blitt enda lavere i en ny folkeavstemning – og gitt et lite representativt resultat.

– I en folkeavstemning er det de som mobiliserer som vinner. Vi får ikke det riktige svaret, hvis det er lav valgdeltakelse. Derfor mener vi det er langt ifra demokratisk å ha en folkeavstemning, sier Tove Øygarden (H).

I fjor høst var valgoppslutningen 55 prosent, og det var i forbindelse med lokalvalget. Uten lokalvalg samtidig, spår de alle rundt bordet at oppslutningen ville vært enda lavere.

– Da er en innbyggerundersøkelse per telefon mer demokratisk, med et representativt utvalg av befolkningen, mener Tove Øygarden (H).

Frode Hestnes (FrP) mener de folkevalgte må ta sjølkritikk på spørsmålsstillingen i forrige runde om kommunesammenslåing. – Jeg tør påstå at vi var klønete i spørsmålstillingen. Vi må klare å stille de rette spørsmålene.

– Og de unge må med, sier Benedicthe Lyngås (KrF). – De glimra med sitt fravær i folkeavstemningen. Nå kan vi virkelig høre hva de unge mener, ved å ringe de opp og spørre.

ReAvisa_thv_2_NETT

RE SP: Ordfører Thorvald Hillestad (SP). Foto: Stian Ormestad.

Thorvald Hillestad (SP) oppsummerer:

– Når vi skal lande et vedtak i kommunestyret har innbyggerne blitt hørt gjennom innbyggerundersøkelse, vi folkevalgte har stått på stands, vi har hatt folkemøter, jeg og varaordføreren snakker med folk på ordførerens hjørne, og vi har et faktagrunnlag gjennom en bestilt utredning å forholde oss til, med mer.

– Det blir innbyggermedvirkning på å bestemme retningen – hvem Re skal slå seg sammen med – ikke om Re kommune skal bestå som egen kommune?

– Ja, det blir jo det. Vi oppfordrer alle til å bruke alle kanaler, forteller Thorvald Hillestad (SP).

– Så er det lov å ringe en politiker fortsatt, sier Frode Hestnes (FrP).

ReAvisa_Folkemote_Revetal_010_NETT

NYE FOLKEMØTER TIL HØSTEN: For tredje året på rad blir det folkemøter denne høsten. Bildet er fra folkemøte på Revetal i fjor. Foto: Stian Ormestad.

ReAvisa dekker som vanlig kommunestyremøtene i Re, så også møtet tirsdag 3. mai 2016.

Du kan lese mer om det på ReAvisa.no underveis – og det kan følges fra sidelinja i 4. etasje på kommunehuset, eller direkte via nett. Link til nettsendingen på Re kommunes nettsider kommer på ReAvisa.no samme dag som møtet.


 

Les også: Her går startskuddet for en ny runde på kommunesammenslåing

Les også: Hvis du trodde folkets nei var enden på visa, må du tro om igjen!

Les også: I Re har vi tilhørighet til flere byer, og vi kan være limet i en storkommune med både Horten og Tønsberg

Les også: På tide å slipe sverdene igjen?


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.