Et utvida politiråd med fokus på ekstremisme

030516_politirad_ekstremisme (4)

FUNGERENDE LENSMANN: Bent Bjune, fungerende lensmann på Revetal og driftsleder for driftsenhet nord med kommunene Re, Andebu, Hof, Lardal, Horten og Holmestrand, innledet møtet. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Politi, PST, ordførere, kommuneledelse og skoleledelse i Re, Andebu, Hof, Lardal, Horten og Holmestrand, videregående skoler og høyskolen i Vestfold er invitert til et felles politirådsmøte på Revetal i dag.

Les mer om forebygging av ekstremisme i forrige ReAvisas temabilag «ung i Re» – last ned avisa her.

Fungerende lensmann på Revetal og driftsleder for enhet nord Bent Bjune innledet møte.

– Målet for dagen er at det enkelte lokale politiråd skal få litt mer input av info og erfaringer som de kan ta med tilbake – og forhåpentligvis gi en enda bedre utvikling i arbeidet mot ekstremisme. Vi kan helt sikkert lære av hverandre.

Han viste også til temadagen i Våle samfunnshus i mars med samme tema, les mer om det i ReAvisa, april 2016.

030516_politirad_ekstremisme (2)

KOMMUNELEDELSE OG SKOLELEDELSE: Både politisk og administrativ ledelse og skoleledelse i seks kommuner var invitert til felles politiråd. På bildet ser vi flere av representantene fra Re kommune. Foto: Stian Ormestad.

Temadagen var en del av Re kommunes seks måneder lange prosjekt, der det lages en tiltaksplan rundt tema ekstremisme. Den ventes ferdig i midten av mai, forteller May-Bente Jansson, prosjektansvarlig i Re kommune. Hun fortalte om prosjektet for politirådet:

– Det har vært viktig å knytte kontakter. Dette gjelder både i politiet og med andre kommuner for å dra nytte av andres erfaringer, forteller hun. Derfor er en oppfølging som dette i et utvida, felles politiråd viktig.

– Målet med prosjektet er å skape en felles forståelse for hva ekstremisme er og hvordan det oppstår. Dette ønsker vi å gjøre ved å gi førstelinjetjenestene i Re kommune felles kunnskap og felles referanser.

030516_politirad_ekstremisme (1)

PROSJEKTLEDER I RE: May-Bente Jansson, undervisningsinspektør på Revetal ungdomsskole. Foto: Stian Ormestad.

– Vi har som mål at alle etater i kommunen skal ha en felles grunnholdning og tankesett rundt hvordan våre innbyggere blir møtt; i skole, i barnehage, i helse og sosial etater, i arbeid og i fritid. Det vil være naturlig å bygge på Smart oppvekst – les også om det i den forrige ReAvisa på papir.

Som på temadagen på samfunnshuset, var PST-sjef i Vestfold Roy Sandvik på plass for å fortelle om deres forebyggende arbeid. I løpet av dagen ble det også satt fokus på skoleskyting, eller skyting på steder der hvor mange mennesker er samla.

030516_politirad_ekstremisme (6)

SKOLESKYTING PÅ AGENDAEN: Ernst Lynne, leder at utrykningsenheten i Vestfold, forteller at skoleskyting kan være et utfall av radikalisering. Foto: Stian Ormestad.

,