– Vi må forholde oss til retningsvalget – ikke noe annet

030516_KST_OYVIND_JONASSEN

RE HØYRE: Øyvind Jonassen. Foto: Stian Ormestad.

LOKALPOLITIKK I RE: Med kommunestyrets vedtak vil innbyggerne kunne påvirke retning – ikke ja eller nei til kommunesammenslåing.

Kommunesammenslåing - hva mener du?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

Kommunestyret behandlet saken «Ny vurdering av kommunereformen – tilbakemelding fra forespurte kommuner – videre prosess» i kommunestyremøtet tirsdag 3. mai 2016.

Se opptak av kommunestyrets behandling av saken (ekstern link). Se rådmannens saksframlegg.

Innledningsvis ble det konstatert at alle kommunene Re har henvendt seg til er positive – både Tønsberg, Horten og Holmestrand.

Det er Trude Viola Antonsen (AP) glad for.

– Sjøl om vi mange ganger syter og klager over at det ikke går så bra, og at det ikke går på de skinnene vi ønsker at Re skal gå på, så ser altså andre kommuner attraktive ting ved Re. Og det lover jo veldig godt, mener Antonsen (AP).

030516_KST_TRUDE_VIOLA_ANTONSEN

RE ARBEIDERPARTI: Trude Viola Antonsen. Foto: Stian Ormestad.

Hun er ikke like glad for at pisken er tatt fram i kommunereformen.

– Vi la bak oss et valg og en folkeavstemning i fjor høst. Alle kjenner resultatet av den, og alle kjenner også til et vedtak om å respektere folkeavstemningen. Men det var før det vi alle fryktet, men ikke håpa skulle skje:

– Pisken ble tatt fram. Da måtte vi ta den upopulære ballen opp igjen.

 – Å være folkevalgt betyr at man noen ganger må ta avgjørelser ikke alle alle stiller seg bak. Å være folkevalgt betyr å ta ansvar. Når fakta kommer på bordet, er det vårt ansvar å ta avgjørelser til det beste for alle i Re kommune.

Det mener Antonsen er å slå Re sammen med en nabokommune.

– Nå som det er et stortingsflertall for et nytt inntektsystem, har ikke Re Arbeiderparti annet valg enn å jobbe for saken, enn å jobbe i mot den, mener hun.

– Så var det hele veien meninga at folket skulle spørres, sier Antonsen om planen for innbyggermedvirkning. Der er en ny folkeavstemning allerede vraket, til fordel for innbyggerundersøkelse.

030516_KST_HEMING_OLAUSSEN

RE SV: Heming Olaussen. Foto: Stian Ormestad.

Det er Heming Olaussen (SV) ikke fornøyd med.

– Men jeg innser at slaget om folkeavstemning er tapt. Det var vondt, men jeg aksepterer det. Derfor er neste kamp å få med Re aleine som et alternativ i innbyggerundersøkelsen, på lik linje som Tønsberg, Horten og Holmestrand.

Et fellesforslag fra SV og MDG om å ha med alternativet Re aleine fikk støtte fra to utbrytere fra Senterpartiet; Ragnar Kirkevoll og Trygve Ånestad.

– Dette vil føre til stor frustrasjon når man ikke kan stemme det man mener. Det må gå an å ha et alternativ med vet ikke eller Re aleine, mener Ånestad (SP).

DSC_0355 (2)

RE MDG: Ulf Lund Halvorsen. Foto: Stian Ormestad.

Ulf Lund Halvorsen (MDG) mener flertallet av de folkevalgte kjører over store deler av befolkningen.

– På lik linje som innbyggerne kan si noe om retningen, kan de vel også være i stand til å si ja eller nei til kommunesammenslåing? Problemet er at velgerne ikke kan arrestere de folkevalgte ved neste valg. For neste gang vi går til urnene er Re historie.

Øyvind Jonassen (H) mener å ha med Re aleine er å kaste bort verdifulle meninger blant de som blir ringt opp – som ville svart Re aleine. Nå må også de ta et retningsvalg.

– Vi har allerede bestemt oss for å gå i en eller annen retning. For Re Høyre er ikke null-alternativet et alternativ. Kanskje 30 prosent ville svart nei til sammenslåing, og det ville være å kaste bort verdifull informasjon fra disse.

– Det vi må nå, er å forholde oss til retningsvalget – ikke noe annet, mener Jonassen (H).

DSC_0378 (2)

RÅDMANN I RE: Trond Wifstad. Foto: Stian Ormestad.

Rådmann Trond Wifstad forteller at man kan svare vet ikke, ikke sikker, eller reservere seg mot de tre alternativene Tønsberg, Horten eller Holmestrand på en eller annen måte, og det vil bli notert – men det vil ikke bli lest opp som et alternativ.

Senterparti-utbryterne ved Ragnar Kirkevold (SP) stiller seg undrende til hva innbyggerundersøkelse koster i forhold til å avholde en ny folkeavstemning. Rådmannen svarte uten å kunne gi noe godt svar på det.

Det legges opp til en omfattende innbyggerundersøkelse, der de folkevalgte runda ringerunden opp til 1.000 respondenter, flere enn de 800 rådmannen foreslo. 

030516_KST_DANIEL_IMS

RE ARBEIDERPARTI: Daniel Ims. Foto: Stian Ormestad.

Daniel Ims (AP) kom med et forslag for å gjøre innbyggerundersøkelsen enda nyttigere for de folkevalgte.

– Sånn som spørsmålet er utforma nå, hvem vil du helst at Re skal gå sammen med, vil det gi oss et godt svar på hvilken kommune folk foretrekker som alternativ en. Ikke nummer to. Jeg kan tenke meg at mange står i valget mellom Horten eller Tønsberg, men hvert fall ikke Holmestrand – eller andre konstellasjoner.

– Derfor kunne det vært nyttig å også stille et speilvendt spørsmål: Hvem vil du helst ikke slå sammen Re med?

Forslaget blir godt mottatt og støttes av et enstemmig kommunestyre, og vil helt klart få fram flere nyanser når resultatet av innbyggerundersøkelsen skal legges til grunn for politikernes valg i september.

Hvor mye innbyggerundersøkelsen veier på vektskåla, kunne ingen folkevalgte svare på fra talerstolen. Den vil bli en del av grunnlaget, sammen med tilbakemeldinger på stands, folkemøter og faktagrunnlaget i utredningen som er klar 10. mai.

030516_KST_ODD_GJERPE

RE KRF: Odd Gjerpe. Foto: Stian Ormestad.

Flere folkevalgte var oppe på talerstolen og kritiserte det Odd Gjerpe (KrF) kaller «desibeldemokrati». – Jeg har ingen sans for et demokrati der de som roper høyest får oppmerksomhet.

– Vi må basere dette på korrekt informasjon, og ikke slagordpregede, unyanserte påstander. Som skremsler om at vi skal legge ned Re? Små kommuner som sloss med de store? Som spises av de store? Splittelse i bygda? Trykkoker?

– Jeg synes vi skal bruke ord og uttrykk som dekker de faktiske forhold, ikke dekker til, taler Gjerpe.

Lars Jørgen Ormestad (AP) mener debatten kan skremme innbyggerne.

– Vi må holde oss for gode til å skrive innlegg som er egnet til å skremme innbyggerne, både i egen kommune og de kommunene vi vurderer å slå oss sammen med.

Øyvind Jonassen (H) mener mindretallet kjører en kampanje for å lage mest mulig støy, mest mulig alternativer, mest mulig uklarhet, for å lage mest mulig kaos.

030516_KST_FRODE_HESTNES

RE FRP: Frode Hestnes. Foto: Stian Ormestad.

Også Frode Hestnes (FrP) er enig:

– Det er synd at vi har den debatten vi nå har i media og ute på gata som, ja, jeg tror representanten Gjerpe sa det pent: Fordekker sannheten, ikke belyser sannheten. Ingen i denne salen har stemt i mot innbyggerundersøkelse. Skap ikke inntrykk av det. La oss være enig om å være uenig om det vi faktisk er uenig om: Nemlig spørsmålsstillingen.

– FrP mener ikke dette er en omkamp, men en naturlig og nødvendig runde vi må ta. Vi kan ikke sitte stille og se på at vi ikke kan klare å gi gode tjenester til innbyggerne våre. Hvordan de som vil beholde Re kommune skal løse finansene har vi enda til gode å få høre, mener Hestnes.

Trond Ekstrøm (FrP) fremma et forslag om en frivillig spørreundersøkelse i tillegg til den ordinære spørreundersøkelsen.

– Dermed kan alle som vil få si sin mening, ikke bare de som blir oppringt som en del av et representativt utvalg, poengterte Ekstrøm. Forslaget falt, bare støtta av FrPs fire representanter.

Flertallet mener at pressgrupper kan få stor innflytelse i en slik frivillig spørreundersøkelse, og derfor ikke være særlig nyttig som en del av vurderingsgrunnlaget.

Heidi Myhre (SP) tok til orde for å flytte neste kommunestyremøte til etter at et nytt inntektsystem er vedtatt i Stortinget, og forslaget ble enstemmig vedtatt. Ordfører Thorvald Hillestad (SP) mener det da må bli datoen 21. juni.

030516_KST_SP

RE SENTERPARTI: Senterpartiet med seks kommunestyrerepresentanter splitta seg i fire mot to i saken om å ha med Re aleine som et alternativ i innbyggerundersøkelsen. Foto: Stian Ormestad.

I juni-møte skal prinsippvedtaket om sammenslåing fattes, og det gjenstår bare å peke ut en retning for sammenslåing.

Det blir seks folkemøter i august, og i perioden 29. august til 9. september går ringerunden til 1.000 reinger i innbyggerundersøkelsen.

Onsdag 21. september er det satt opp et ekstraordinært møte i formannskapet og kommunestyret. Et drøyt år etter lokalvalg og folkeavstemning med nei til sammenslåing mot nord blir valget om hvem vi slår oss sammen med tatt:

«Behandling av justert utredning, resultater fra spørreundersøkelse, vedtak om
sammenslåing», heter det i tidsplanen. Det vil si et vedtak om at Re kommune blir historie, 14 år etter at kommunen så dagens lys.


 

Les også: Her går startskuddet for en ny runde på kommunesammenslåing

Les også: Hvis du trodde folkets nei var enden på visa, må du tro om igjen!

Les også: Sammen om sammenslåing: – Innbyggerne skal bli hørt

Les også: I Re har vi tilhørighet til flere byer, og vi kan være limet i en storkommune med både Horten og Tønsberg

Les også: På tide å slipe sverdene igjen?


 

Her kan du lese mer om temaet kommunesammenslåing – og her finner du flere leserinnlegg om dette og andre tema.