Ny vei fra Bispeveien til Bakkenteigen: – Det er NÅ vi har muligheten!

170316_FYLKESTINGET (2)

FYLKESTINGET: Frode Hestnes (FrP). Foto: Stian Ormestad.

TØNSBERG: Med ny togstasjon på grensa mellom Re og Horten, bør det bygges en ny og bedre vei fra Revetal til stasjonen og videre til Bakkenteigen, mener Frode Hestnes (FrP) i Fylkestinget. – Det er NÅ vi har muligheten!

Les også: Sjekk denna motorveien til Re a’!

Som ReAvisa har skrivi om flere ganger, er den elendige veiforbindelsen på tvers av Vestfold langt ifra en ny sak. Nå som ny togstasjon er plassert, mener flere politikere at dette er den store muligheten til endelig å få gjort noe med veinettet øst-vest i Vestfold.

– Togstasjon er plassert, hva nå, spør Frode Hestnes (FrP) i en interpellasjon fra FrP, H, KrF og Venstre i Fylkestinget torsdag 17. mars 2016.

– Vi må ikke glemme at det er nå arbeidet starter, det er nå vi i Vestfold-samfunnet må legge til rette for utvikling både for nærmiljøene rundt den nye traseen, og ikke minst for Bakkenteigen.

– Vestfold har gode ferdselsårer nord-sør, men veldig lite øst-vest. Vi har ingen veier fra indre Vestfold som binder denne delen av fylket sammen med høgskolemiljøet eller jernbanetraseene, denne muligheten kan vi få nå.

Med den nye stasjonsplasseringen åpner det seg muligheter for å sikre en ferdselsåre fra Bispeveien FV35, til Bakkenteigen og RV19, mener Hestnes.

– Vi har nå en unik mulighet til å etablere en «transportåre» tvers gjennom Vestfold som vil flytte trafikk fra bysentrum direkte til høgskole og jernbanestasjon. Hele denne utviklingen kan vi se på som et prosjekt og allerede nå ta nødvendige grep for å starte en slik utvikling.

170316_FYLKESTINGET (3)

FYLKESORDFØRER: Rune Hogsnes (H). Foto: Stian Ormestad.

– Våre spørsmål til fylkesordfører blir da:

– Deler fylkesordfører vårt syn på disse mulighetene? Kan fylkesordfører ta initiativet til en sak om forprosjekt for ny vei fra Bispeveien til Bakkenteigen, via den nye togstasjonen?

Fylkesordfører Rune Hogsnes sier i sitt svar at et forprosjekt for ny vei fra Bispeveien til Bakkenteigen bør ses på i en helhetlig sammenheng med de andre fylkesveiene i Re og Horten, som er berørt av trafikken til og fra en ny stasjon. Spørsmålet om det er behov for en ny vei, bør behandles som en del av regional transportplan.

Investeringsrammen i veibudsjettet til fylkeskommunen gir ikke rom for store investeringer, derfor må finansieringsløsninger utredes nærmere, mener fylkesordfører Hogsnes.

Fylkesordføreren ser likevel positivt på initiativet fra Hestnes.

– Flere av spørsmålene som tas opp vil ventelig finne sin løsning i regional transportplan. Imidlertid vil det allerede nå bli tatt initiativ til en innledende dialog med de berørte kommunene og statlige etater i påvente av at dette planarbeidet starter opp, sier Hogsnes.

– Fylkesordføreren vil anmode fylkesrådmannen om å foreslå hvordan et eventuelt forprosjekt kan finansieres.

170316_VEI (5)

VELKOMMEN TIL RE! Dette vil være hovedveien mellom Bispeveien, ny stasjon og Bakkenteigen – hvis ikke det lykkes å få i stand en ny vei. Foto: Stian Ormestad.

Dermed kan en gammel kampsak om bedre øst-vest-forbindelse i Vestfold bli realisert. Reaksjonene i fylkestinget var positive:

Dag N. Kristoffersen (V) fra Åsgårdstrand mener vi har alvorlige framkommelighetsproblemer i fylket vårt, og sier seg enig med Hestnes: – Vi må benytte sjansen nå!

Arve Høiberg (AP) fra Horten er glad for at strekningen fra Revetal til ny togstasjon nevnes, sammen med forbindelsen videre fra togstasjonen til Bakkenteigen.

– Men først må vi få på plass en finansiering, så kan vi lage planer, sier han med henvisning til luftige forslag fra egen kommune, med kabelbaner til Bakkenteigen blant annet.

Hans Hilding Hønsvall (KrF) fra Andebu mener også at man må smi nå mens jernet er varmt.

– Det er allerede snakk om deponier for dumping av masse ved utbyggingen av ny jernbane. Denne massen må ikke dumpes i en dal, vi må bruke det – for eksempel til en slik veiutbygging, mener Hønsvall.

Frode Hestnes (FrP) er rimelig fornøyd med svaret fra fylkesordføreren: 

– Det kunne kanskje vært litt mer framoverlent, men fylkesordføreren oppfordrer til dialog og det vil bli tatt kontakt med nabokommuner, sier Hestnes til ReAvisa. Han er glad for den politiske støtten fra nesten alle partier i etterkant.

– Det viser at det er vilje – og da er det også mulig å få dette til, bare kronene kommer på plass.

170316_FYLKESTINGET (6)

GODT RE-PRESENTERT: Hele fem fylkestingsrepresentanter fra Re: Jon Olav Knotten (H), Ole Døvik (KrF), Trude Viola Antonsen (AP), Frode Hestnes (FrP) og Thorvald Hillestad (SP). Foto: Stian Ormestad.

Les også: Sjekk denna motorveien til Re a’!

Les også: Jernbaneverket anbefaler Skoppum Vest

,