Sjekk denna motorveien til Re a’!

170316_VEI (9)

VELKOMMEN TIL RE! GPS-en forteller deg at dette er raskeste veien øst-vest i Re, men det er neppe det, med mindre du er en rallysjåfør – og helst ikke lastebilsjåfør. Bildet er fra Kåpeveien, eller Bakkane som vi reinger sier. Foto: Stian Ormestad.

RE: Du kan suse gjennom dette fylket på minutter – fra nord til sør. Men på tvers – det vil si øst-vest? Da er det plutselig verre. Nå kan det bli en endring på det – nå som reinger blåser nytt liv i saken i Fylkestinget.

Les også: Vil ha ny vei fra Bispeveien til Bakkenteigen: – Det er NÅ vi har muligheten!

Nye E18, og tidligere gamle E18 – begge streifer innom Re helt øst i kommunen. Bispeveien som går gjennom Revetal – midt i Re, og Vivestadlinna helt vest i kommunen – som amtet, dagens fylke, anla som den første offentlige veien i Re i 1892; “Vivestad-chausseen” sto det skrevet på kartet.

Alle disse veiene sørger for en kjapp reise gjennom Re kommune og Vestfold fylke fra nord til sør. Det er verre med forbindelsen øst-vest:

Gamle veier er ikke blitt prioritert, og noen har rett og slett forsvunnet – som den gamle veien fra prestegården i Ramnes over til Grorudvannet.

170316_VEI (6)

VELKOMMEN TIL RE! Følg etter traktoren – så kommer du til Re. Bildet er fra Knutstadkrysset i Undrumsdal. Foto: Stian Ormestad.

I dag må folk i Grorud-området kjøre fra Re, gjennom deler av Stokke og Andebu – eller Tønsberg, for å komme til kommunesenteret i egen kommune, på Revetal. Det har ført til at den delen av Re søker seg til Stokke, til tross for at disse områdene har en sterk historisk tilhørighet til gamle Ramnes kommune.

Sjøl om ikke det er like ille, kan mye av det samme sies om områdene av gamle Våle mot Holmestrand.

I et historisk perspektiv er det logisk at disse områdene er en del av Re, men siden en duganes øst-vest-forbindelse mangler, tenker vi helst tilhørighet nord-sør i dette fylket.

Hvert fall når det kommer til moderne infrastruktur.

170316_VEI (7)

VELKOMMEN TIL RE! Det har skjedd lite på drøyt 100 år. Det siste som er gjort på fylkesvei 306 er å sikre for nye ras langs veien. Foto: Stian Ormestad.

Skulle du finne en vei på tvers i Vestfold – noe vi som er lokalkjent her på landet lett gjør – må du snirkle deg fram på krøtterstier med hølete asfalt, gjennom krappe svinger, ned i dype daler, og over høye himmelspretter.

Mer enn en gang har vi vel ledd overbærende av gjester langveisfra, helt fra Tønsberg eller Holmestrand, for eksempel. Som ikke kjenner til alle «snarveiene» på tvers her i innlands-Vestfold, og må kjøre helt ut til E18 for å komme seg fra Revetal til Andebu. Som blir veldig overraska når de hører at det tar ett kvarter, og ikke tre kvarter.

Dessverre er det en del lastebilsjåfører som følger GPS-en blindt inn på disse veiene – med langt ifra heldig resultat. Men Kåpeveien er faktisk raskeste – men ikke alltid enkleste – vei fra Undrumsdal til Revetal.

170316_VEI (1)

VELKOMMEN TIL RE! Lite har skjedd med Kåpeveien, over Bakkane – bortsett fra at snirkelveien rett før Gretteåsen ble retta ut for noen år siden. Det som i dag er en lang sving, var før en krussedull med asfalt. Det sies at hvis du kjørte fort nok, kunne du risikere å frontkollidere med deg sjøl. Foto: Stian Ormestad.

En duganes øst-vest-forbindelse i Vestfold har vært på agendaen i alle år. Her har ikke veinettet hengt med på utviklinga. Forskjellige forslag til traseer er blitt kjempa for i forskjellige tider.

Det er blitt regna på hva det vil koste å utbedre Kåpeveien, eller Bakkane som vi reinger sier – med den berykta Himmelspretten så å si midtveis fra Revetal til Undrumsdal. Summen er astronomisk.

Vivestadåsen er en annen vei som er blitt foreslått ifølge gamle sakspapirer – med såpass spenstig forslag som en tunnel. Som du sikkert skjønner, har det ikke blitt noe av.

170316_VEI (2)

VELKOMMEN TIL RE! Det er få rette strekninger på fylkesvei 306, men dette er en av dem. Den er utstyrt med en naturlig fartsdump som ikke tillater høyere fart enn 60 kilometer i timen, ofte langt lavere fart – det er helt avhengig av tælen i bakken. Foto. Stian Ormestad.

Det beste utgangspunktet er kanskje fylkesvei 306, fra Knutstad i Undrumsdal, over Hengsrød, til Bjerkeveiskillet mellom Revetal og Fossan. Denne strekningen sto ferdig mer eller mindre som den står i dag for godt over 100 år siden – i 1902.

Videre mot Andebu ble veien oppgradert sist på 1950-tallet, fra Fossan, over Hjerpetjønn og Kjønnerød, til Høyjord og Vivestad. Da ble det bygd en helt ny trase, mye av den gamle veien ligger litt lenger nord. Og da ble den gamle forbindelsen mellom Ramnes og Grorud mer eller mindre glemt.

Apropos den gamle, gjengrodde veien fra prestegården til Grorud: En gammel lærer kjørte «snarveien» på jobb på 1980-tallet – han bodde i Stokke og jobba på Ramnes skole. Allerede den gang kom han seg såvidt fram, med bulkete støtfangere og søle til langt over sidespeilene.

170316_VEI (10)

VELKOMMEN TIL RE! Her slipper du å løse billett, du kan få kjøre en helt gratis berg- og dalbane. Himmelspretten på Kåpeveien er skummel – en totalt blind bakketopp. Foto: Stian Ormestad.

Årstallet 1902, at det er over 100 år siden det ble tatt et skikkelig røsk sist, det sier vel sitt. Da bør vel dette stå høyest på prioriteringslista nå?

Et bedre veinett øst-vest var en felles kampsak for gamle Ramnes og Våle, og en av mange saker som bandt kommunene sammen – fram til sammenslåingen til Re kommune.

Nå har Re og Horten en felles kampsak. Når den nye togstasjonen på grensa mellom kommunene står ferdig, er det viktig å ha en god veiforbindelse til Bakkenteigen i Horten, men også til innlandet og Revetal.

En ny fylkesvei ville blitt en viktig ferdselsåre fra både øst og vest til og fra den nye togstasjonen. Og det ville blitt et langt skritt på veien til å kople Vestfold sammen på tvers – til slutt.

Det er jo lov å håpe?

Les også: Vil ha ny vei fra Bispeveien til Bakkenteigen: – Det er NÅ vi har muligheten!

, ,