– Dette er neppe så dyrt, men det vil være av stor verdi

BILLIG, BRA OG VIKTIG: Saken om uteområdene på Revetal kommer opp til videre politisk behandling i utvalgene nå i mai. Første runde går i Utvalg for miljø, teknikk og næring i morgen onsdag 24. mai 2023. Pensjonistforeningene i Re er klare på sine ønsker for uteområdene ved Re helsehus. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Det er bedre med et fornuftig og lite prosjekt som dette, enn noen digre og dyre planer som kanskje aldri blir noe av.

Dette kunne du lese først i ReAvisa på papir – last ned gratis!

17. mai i bilder og film: – Vi er heldige som bor i Re.

– En plass uti sola, grønt og fint med blomster, benker og en liten tursti der du kan få grus og grass under beina, er drømmen til pensjonistforeningene i Re for uteområdene fra Re helsehus mot Revetal.

Nesten fire millioner kroner er bevilga til uteområder på Revetal. Nå skal planene konkretiseres i politiske møter, første runde går i Utvalg for miljø, teknikk og næring i morgen onsdag 24. mai 2023.

Et tema som engasjerer

POPULÆRT FORSLAG: Det er mange som bruker Re helsehus; som bor her, besøker noen her, kommer hit på avlasting og andre tilbud og aktiviteter, det er mange ansatte her, og flere lag og foreninger i bygda har aktiviteter og møter her. I tillegg vil et grøntområde med sti, blomster og noen benker bli brukt av alle på Revetal – en møteplass for alle, utafor Re helsehus. Det er drømmen som kan bli realisert, der Solveig Myrstad er initiativtaker. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Alle forslagene kan neppe bli noe av, for forslag ble det mange av og engasjementet var stort da prosjektleder Marthine Søyland Hoel, samfunnsutvikler i Virksomhet folkehelse, klima og stedsutvikling i Tønsberg kommune, spurte i ReAvisa på nyåret i år: – Hva tror du kan skape mer liv på Revetal?

Svarene var mange i kommentarfeltet til saken på ReAvisas Facebook-side, og det ble stor oppslutning om et folkemøte om tema på Revetal – så mange kom, at noen måtte sitte uti gangen.

Dette er et tema som engasjerer, og alle tilbakemeldingene er arkivert og blir nå systematisert. Snart skal noe landes. Saken kommer opp i utvalg i Tønsberg kommune nå i mai-måned.

Og da håper pensjonistforeningene i bygda at Re helsehus prioriteres.

Får flere gjennomslag

Helt konkret går forslaget på å opparbeide tursti og fine uteområder med benker og blomster fra helsehuset mot resten av Revetal. I dag står det en plankebenk på halv tolv her, som er helt umulig å komme seg både på og av for folk som er litt dårlig til beins. Lokalavisa møter representanter for pensjonistforeningene i bygda utafor Re helsehus tidligere i våres:

Initiativtaker Solveig Myrstad, som også er nestleder i Ramnes pensjonistforening, Mary Kjølstad, leder i Våle og Undrumsdal pensjonistforening, Karin Lian og Morten Kihle, begge i Ramnes pensjonistforening. I tillegg sitter Mary og Morten i eldrerådet i Tønsberg kommune, der de representerer henholdsvis Våle og Undrumsdal og Ramnes pensjonistforening.

Solveig brenner for denne saken, og hun har vært en pådriver for flere gode tiltak i og rundt helsehuset, som har blitt gjennomført. Et eksempel er en sak hun løfta i lokalavisa i fjor:

Da etterlyste hun bedre framkommelighet langs Revetalgata. Det resulterte i etterlengta asfaltflekk som gjør at rullatorer og rullestoler kan krysse veien utafor helsehuset.

INITIATIVTAKER: Solveig Myrstad. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Nå dreier det seg om grøntområder og turstier fra helsehuset og mot resten av sentrum.

Billig og bra – og viktig

– Vår ide vil gjøre det trivelig ute for alle som bor, besøker og jobber på Re helsehus – og alle andre som bor på Revetal og vil kunne bruke turstien og sitteplassene langs den. Pensjonistene peker bortover sauebeitet, helt øverst mot fjellknausen, der hadde det vært fint med en tursti.

Den må gjerne koples til stier og gangstier som allerede finnes på Revetal. De ser for seg en trivelig trasé tilrettelagt for alle, med gode muligheter til å sette seg ned.

– Dette er neppe et dyrt tiltak, men det vil bety mye. Det virker til å være store ønsker for elva og det høres ikke billig ut, mens her har vi noe som bør være billig og bra.

– Dette vil bety mye for Re helsehus og egentlig alle oss her i Re – «bygdas viktigste hus», var det ikke det det sto i ReAvisa i en grundig sak om helsehuset her tidligere?

Har skissene klare

Likevel er frykten at helsehuset ikke når opp til toppen av bunken når forslagene skal prioriteres. – Det er flere fine hager og uteområder på Re helsehus, men de er ment for hver avdeling – forståelig nok. Det er viktig med grøntområde rundt helsehuset, åpent for alle.

– Både for alle som bor her, besøker, eller bruker Re helsehus og Revetal ellers – det er mange lag og foreninger som møtes her og har aktiviteter her, som ville satt pris på et fint grøntområde i sola.

Representantene for pensjonistforeningene har allerede tegna inn en skisse til forslag på kartet over Revetal. Forslaget er spilt inn på folkemøtet og til prosjektlederen.

– Dette er neppe det dyreste forslaget, her kan vi få til mye for relativt lite penger – så vi håper det er rom for å prioritere dette, og gjerne i kombinasjon med andre gode forslag.

Kan enkelt bli noe av

I forslagsbunken henta fra kommentarfeltet til den første ReAvisa-saken ligger også forslag om utescene og amfi, aktivitets-park, med mye mer. Grunnen eies allerede av kommunen. Pensjonistforeningene stiller gjerne opp for å bidra – og helt sikkert mange flere foreninger og frivillige.

– Vi har tatt litt tak i dette, sier Solveig som gjerne er kontaktperson for å forene kreftene bak initiativet, hun veit at det er mange som støtter saken i bygda vår. Hun er spent på behandlingen i utvalgsmøtet i morgen onsdag 24. mai 2023.

– Dessuten, skyter Morten inn, – dette er ikke så svære greiene, annet enn at det enkelt kan la seg realisere, mener han i prat med lokalavisa:

– Det er bedre med et fornuftig og lite prosjekt som dette, enn noen digre og dyre planer som kanskje aldri blir noe av.

Dette kunne du lese først i ReAvisa på papir – last ned gratis!

Bakgrunn: – Hva tror du kan skape mer liv på Revetal?

Les også: – Revetal må komme ut av skapet – som by.

ENGASJERTE PENSJONISTER: Fra venstre Mary Kjølstad, leder i Våle og Undrumsdal pensjonistforening, initiativtaker Solveig Myrstad, som også er nestleder i Ramnes pensjonistforening, Karin Lian og Morten Kihle, begge i Ramnes pensjonistforening. I tillegg sitter Mary og Morten i eldrerådet i Tønsberg kommune, der de representerer henholdsvis Våle og Undrumsdal og Ramnes pensjonistforening. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Les også: – Har vi en helt annen eldreomsorg i dag?

Forslagene renner inn: – Fantastisk respons!

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les mer om Re helsehus.

, , , ,