Det er flust med gangfelt på Revetal – men hvorfor er det ikke ett eneste gangfelt utafor Re helsehus?

OMVEI: Alle veier ut av rundkjøringa ved Re helsehus har gangfelt – unntatt veien inn til Re helsehus. – Håpløst, mener Solveig B. Myrstad (77) og Anne-Marie Sonnleitner (78) som alltid må ta turen bortom og rundt rundkjøringa – noe som gjør det unødvendig vanskelig. Foto: Stian Ormestad.

Rundt om i sentrum på Revetal er det et titalls gangfelt, men ikke ett eneste på veien forbi Re helsehus. – Håper at noen kan ta tak i det, det er vel ikke så mye som skal til for å gjøre veien utafor helsehuset mer brukervennlig for alle?

Les også: – Jeg senker ikke skuldrene før dette er på stell!

Inn til Revetal på Regata er det to gangfelt på rappen, med bare noen meters mellomrom utafor skysstasjonen. Så enda ett ved neste rundkjøring. Bortover Revetalgata mot nord er det tre gangfelt. Ellers er det malt hvite striper både på Bispeveien og Kåpeveien.

ENGASJERT REING: Solveig B. Myrstad. Foto: Stian Ormestad.

Men sørover på Revetalgata, hele veien fra rundkjøringa og forbi Re helsehus, der er det ingen – kanskje der det trengs aller mest?

Et gjentakende tema

For både beboere og for besøkende på Re helsehus er det et stort savn at det mangler gangfelt, forteller Solveig B. Myrstad til ReAvisa.

Hun har i mange år vært leder for besøksvenn-tjenesten i Re Røde Kors, men har nå overlatt lederansvaret til nye krefter i lokallaget – men Solveig er fortsatt en ivrig besøksvenn.

Da kommer hun i prat med beboere og pårørende, og der er manglende gangfelt et gjentakende tema.

Et fortau ligger der ubrukt

– Da det ble laga vei bort mot helsehuset ble det også anlagt fortau på begge sider, sikkert beregna på at begge skulle kunne brukes – også av folk med rullestoler og rullatorer.

– Men fortauet på vestsida av veien ligger der – helt ubrukt.

Hvorfor? Solveig forklarer:

– Ganske besværlig

– Slik det er nå, så er det ganske besværlig å komme seg over gata og benytte fortauet på den andre sida, da det ikke finnes et eneste gangfelt, og fortauskantene er så høye at de er umulig å forsere om du er litt skral til beins.

– Og det er det mange som er. De fleste beboere på helsehuset er avhengig av rullestol eller rullatorer for å komme seg ut. 

– En overgang fra helsehuset, og aller helst en ved rundkjøringa, hadde hjelpa mye, mener Solveig.

Lang omvei for de som er dårlige til beins

HØYE FORTAUSKANTER: Slik er det på begge sider av veien forbi Re helsehus. Foto: Stian Ormestad.

BOMTUR: De som er uheldig å følge gangstien på feil side av veien til Re helsehus, kommer seg aldri over veien så lenge veien mangler gangfelt og har høye fortauskanter. Veien ender i flere kumlokk og en stor grushaug. Ikke spesielt rullator- eller rullestolvennlig. Foto: Stian Ormestad.

Sånn som det er nå, må alle myke trafikanter fra Re helsehus ta rundturen rundt hele rundkjøringa. Merkelig nok er det malt opp hvite striper inn alle veier ut av rundkjøringa, bortsett fra veien inn til helsehuset.

Solveig mener det er et paradoks at det for eksempel er hele tre fotgjengeroverganger på den korte strekninga mellom rundkjøringa ved helsehuset og rundkjøringa på Kåpeveien, men ingen overganger andre veien mellom rundkjøringa og helsehuset.

– Flere føler seg utrygge ved å gå eller trille gjennom rundkjøringa, det har vært flere uhell og nestenulykker der, forteller Solveig.

Knall og fall

ReAvisa møter Solveig og Anne-Marie Sonnleitner på tur, rundt rundkjøringa. De starta som besøksvenn og beboer, men nå er de venninner på faste lufteturer Revetal rundt.

Og de er allierte i kampen for fotgjengerovergang utafor Re helsehus: – Vi på Re helsehus er engstelige, akkurat som Solveig sier, bekrefter Anne-Marie.

– En på min avdeling prøvde seg over veien utafor Re helsehus, med rullestol. Det endte med knall og fall. Slo seg noe så forferdelig!

– Det er blitt en «gangsti-felle»

ALLIERTE: Et fotgjengerfelt på veien forbi Re helsehus bør komme på plass, mener Solveig og Anne Marie. Besøksvenn og beboer er blitt venninner på faste lufteturer Revetal rundt. Foto: Stian Ormestad.

Solveig møtte en gang ei dame med rullator som hadde gått på fortauet uten overganger, det vil si på vestsida av Revetalgata, på vei tilbake til Re helsehus.

– Hun måtte helt bort til enden av gata i sør, der fortauet endte i en grushaug, og fikk ikke kommet seg videre før hun fikk hjelp til å komme seg over.

Solveig forteller at hun har snakka med flere instanser, hun har også sendt brev til kommunen – uten at det har hjelpa. Aldri svar, heller ikke nå.

Ansvaret ligger hos kommunen

– Håper at noen kan ta tak i det, det er vel ikke så mye som skal til for å gjøre veien utafor helsehuset mer brukervennlig for alle.

Noen hvite striper, lavere kantsteiner, og vipps så unngår man farlige situasjoner. Ansvaret ligger hos kommunen, for dette er en kommunal vei.

Problemstillingen er ikke nevnt i trafikksikkerhetsplanen 2021 – 2024 for nye Tønsberg, som skal opp til endelig behandling i kommunestyret 10. mars.

HVITE STRIPER OVERALT – BORTSETT FRA PÅ VEIEN FORBI RE HELSEHUS: Alle veier ut av rundkjøringa nærmest Re helsehus har fotgjengerovergang – bortsett fra veien bort til Re helsehus. Foto: Stian Ormestad.

Les også: – Folk ferdes her med hjertet i halsen!

Flere og flere gjør akkurat som deg: Leser ReAvisa.

,