– Jeg senker ikke skuldrene før dette er på stell!

– NESTEN IKKE TIL Å TRU AT DETTE IKKE ER PÅ PLASS! Fersk Solerød-rektor Kristoffer Aas (42) mener det er soleklart at gangfelt, skilting, belysning og gjerne opphøyd gangfelt må på plass på fylkesveien som går så å si gjennom skolen. Foto: Stian Ormestad.

Her krysser barneskoleelever en trafikkert fylkesvei flere ganger i løpet av skoledagen, uten ett eneste gangfelt. Fortsatt.

Les også: – Ja, etter en runde med stolleken så havna jeg her!

I kveld, mandag 1. mars, skal trafikksikkerhetsplan 2021 – 2024 opp til vurdering i formannskapet (du kan følge møtet her fra klokka 18.30 – ekstern lenke), deretter skal den opp i kommunestyremøtet 10. mars 2021.

ReAvisa har allerede skrivi om Senterparti-duoen Cathrine Bøhle og Thorvald Hillestad som pusher på for et opplyst og sikrere Bispevei-kryss inn til Skjeggestadåsen.

NY SOLERØD-REKTOR: Kristoffer Aas (42). Foto: Stian Ormestad.

Gammel kampsak

I forbindelse med fokuset på trafikksikkerhet i ReAvisa-spaltene, har en annen gammel kampsak i Re blitt løfta opp på agendaen igjen.

Det er fersk Solerød-rektor Kristoffer Aas som gjør lokalavisa oppmerksom på den gamle kampsaken i Undrumsdal: 

Gangfelt over Kåpeveien ved Solerød skole.

Komplisert trafikkbilde

– Barna som skal over veien må se seg godt for, men det er et komplisert trafikkbilde spesielt ved skolestart og -slutt med busser og biler på veien, i lommer, snuplass, og inn og ut av parkeringsplasser.

– Solerød skole har naturligvis rutiner for elever som skal krysse veien i skoletida, og elevene på småtrinnet må krysse den sammen med en voksen, understreker rektoren,

– Men jeg senker ikke skuldrene før vi kan tilby barna et trygt, merket og oversiktlig krysningspunkt.

Noe så selvfølgelig som et gangfelt ved en skole

UTRYGT: Ny Solerød-rektor arver en gammel kampsak. Foto: Stian Ormestad.

Den ferske Solerød-rektoren har ikke rekki å sette seg så godt inn i historien: – Det jeg veit er at flere tidligere rektorer og FAU har jobba mye med dette, uten å få gjennomslag.

Han vil aller helst se framover, og få alt på stell. For det er nesten for utrolig at ikke det har skjedd noe med denne saken for lengst:

Her snakker vi om en kamp for noe så selvfølgelig som et gangfelt ved en barneskole.

Kampsak gjennom flere tiår

Og kampen er blitt kjempa gjennom hvert fall ett par tiår. Uten at det har skjedd noe som helst.

Det bekrefter dagens FAU-leder Torill Døvik. – Ja, denne saken har vært i FAU-systemet i mange, mange år – uten at det noen gang er blitt klart hvem som faktisk kan si at «her skal gangfeltet være» og «kostnaden skal dekkes av…».

– Vi opplever at kommunen ønsker at det skal være et gangfelt ved skolen, men siden veien er fylkeskommunal blir det en evig runddans der vi aldri kommer noen vei.

Krysser veien flere ganger om dagen

Behovet er soleklart, mener den ferske Solerød-rektoren. Veien er trafikkert, med mye traktorer og landbruksredskap, tungtrafikk og trafikk til Revetal over bakkane.

Når skolebarna skal til og fra skolen, mysser det av barn, busser og biler. Uten gangfelt og belysning er det ikke ett naturlig sted å krysse veien.

I tillegg er skolehverdagen sånn at veien må krysses flere ganger av elevene: De bruker Dalheim til både inne- og utegym, de bruker uteområdene der, og de eldste elevene har friminutt på motsatt side av veien for skolen.

Skjønner ikke prioriteringene

– Vi i FAU skjønner ikke at det offentlige, enten det er kommune eller fylkeskommune – eller helst begge i fellesskap – agerer i en så viktig sak, det gjelder jo å sikre barna våre.

FAU kjenner til at det foreligger et sak fra tidligere Re kommune, med en plan for å sikre overganger ved skolene.

– Det er uklart for oss om dette gjelder etter sammenslåingen, sier FAU-lederen til ReAvisa.

Manglende dialog

Hun forteller også at FAU sendte et brev til Tønsberg kommunale eiendom i januar, uten å ha fått noe formelt svar på henvendelsen.

De er skuffa over manglende dialog med det offentlige – både før i gamle Re kommune og nå i nye Tønsberg kommune:

– Jeg har bladd meg tilbake i FAU-referater tre år tilbake i tid, og det står at «vi venter på avklaring», «ikke fått svar», og så videre.

Et lite håp

Ett lyspunkt er at tema er nevnt i nye Tønsberg kommunes Trafikksikkerhetsplan 2021 – 2024, der finner vi det samme som er blitt saksa inn fra Re kommunes tidligere plan:

«Skolen bruker uteområdet på motsatt side av Kåpeveien i friminuttene, noe som krever trygg løsning for kryssing av veien. Fylkeskommunen blir forespurt om gjennomføring og finansiering av tiltaket, evt bidrag fra kommunen», står det blant annet.

Det kan gi et håp til bygda som har kjempa for et gangfelt utafor skolen i ett par tiår.

Sivil ulydighet

Så gæli var det en gang at det ble malt opp hvite striper over veien i privat regi, noe som ble slått hardt ned på. Stripene ble fjerna ganske så kjapt, så der viste fylkeskommunen seg svært så handlekraftig.

Det forteller i hvert fall vandrehistorien ReAvisa har fått bekrefta fra flere hold. Vi har også hørt at det var sjølvaste rektoren den gangen som sto bak, men det har ikke lokalavisa fått bekrefta.

FAU-lederen har fått verifisert resten av historien: – Jeg har sjekka opp dette med påmalt gangfelt – og det stemmer. Men det ble fjerna ganske så umiddelbart, med et argument om at det var en falsk trygghet.

Kjemper videre

– Men dette er mange år siden, hvert fall en gang før 2010, forteller dagens FAU-leder Torill Døvik. 

– Det sier noe om hvor lenge det er forsøkt å bli gjort noe med.

GJERDER: Endelig har gjerde mellom lekeplass og fylkesvei kommet på plass, også det etter en årelang kamp, Det kan gi håp for en løsning angående gangfelt, også? Foto: Stian Ormestad.

FAU-lederen vil, sammen med resten av FAU og den ferske Solerød-rektoren, kjempe videre. Helt til den dagen elevene kan krysse veien på en sikker måte.

Endelig fått på plass gjerder

En gladsak helt på tampen: FAU har kjempa for gjerder fra lekeplassen og ut mot veien.

De kommer endelig på plass i disse dager, finansiert med et spleiselag mellom kommunen og trafikksikkerhetsmidler FAU har søkt og mottatt fra fylkeskommunen.

– Vi er kjempeglade for at dette endelig har kommet på plass!, sier Torill til ReAvisa – med et håp om at også gangfelt kommer på plass. Omsider.

Les også:  – Folk ferdes her med hjertet i halsen!

Bevilger millioner til fylkesveier – men ikke ett øre går til Re.

HELT GANGFELT-FRITT: En gang i tida ble det malt opp hvite striper på egenhånd, men den sivile ulydigheten ble slått kontant ned på. Foto: Stian Ormestad.

Flere og flere gjør akkurat som deg: Leser ReAvisa.

, ,