– Ja, etter en runde med stolleken så havna jeg her!

FERSKT FJES: Kristoffer Aas (42) har inntatt rektors kontor, men sjøl om han er fersk på Solerød skole så har han lang fartstid som SFO-ansatt, lærer og inspektør i Re. Foto: Stian Ormestad.

Flere rektorer i Re har vært gjennom en rullering. To bytta beite internt, mens en fersk rektor kom inn på Solerød – bygdas minste skole, men kanskje skolen med størst patriotisme?

Sjekk også: – Jeg liker Re-mentaliteten. Folk her er ikke så fisefine.

I Undrumsdal er aldri fanene gjemt helt bort, de står ytterst i kottet og innafor rekkevidde i tilfelle skolen blir trua av nedleggelse igjen.

Det skjedde flere ganger i gamle Re kommune, og hvem veit hva som skjer i framtida med nye Tønsbergs økonomiske utfordringer.

Bygda slår ring rundt Solerød – gang på gang

Derfor slår undrumsdølingene ring rundt Solerød, alltid klare for å kjempe for skolen sin. Så, av mange aktive foreldregrupper på skolene i Re, finner vi kanskje den aller mest aktive her?

ALT PÅ STELL: Kristoffer bruker ei roligere vinterferieuke til å komme skikkelig på plass på rektors kontor. Foto: Stian Ormestad.

Det setter den ferske Solerød-rektoren, Kristoffer Aas (42), pris på.

– Engasjerte foreldre heier jeg på, akkurat som engasjerte elever. Engasjement er viktig!

– Det er en stor ressurs vi må ta vare på på en god måte. Jeg veit at foreldrene her kjemper for skolen og barnas beste, og der vil vi jo det samme.

– Jeg gleder meg til å bli bedre kjent og at vi sammen skal få til enda mer bra for skolen og elevene her.

– Et hyggelig bekjentskap

Kristoffer inntok rektors kontor bare ett par ukers tid før vinterferien, og lokalavisa møter ham på en ferierolig skole.

– Jeg rakk å være «ny i jobben» to timer den første dagen, før det braka løs og gikk slag i slag. Skole er skole, og hverdagen kom fort for en fersking, sier han og ler.

– Derfor er det fint å ha denne litt roligere vinterferie-uka til å komme enda bedre på plass, før det er full fart til uka igjen.

Kristoffer har allerede blitt kjent med elevene, de andre ansatte, og flere av foreldrene. Det er et hyggelig bekjentskap.

Litt rektor-erfaring fra før av

GÅR IKKE RUNDT GRØTEN: Kristoffer vil være en ærlig og tydelig rektor, som sammen med resten av skolen skal få mest mulig ut av de ressursene de har. Foto: Stian Ormestad.

– Jeg har blitt utrolig godt i mot. Alle er så rause, det har vært mange veldig gode samtaler allerede – og mye humor, det er viktig!

Kristoffer kommer fra stillingen som inspektør på Revetal ungdomsskole, sånn sett er rektor det neste naturlige steget på karrierestigen. Han var spent på overgangen fra ungdomsskole til barneskole, og fra en stor skole til en liten:

– Hele Solerød er like stor som et litt lite klassetrinn på Revetal, så det er jo en overgang, forteller Kristoffer, som har vikariert for Revetal-rektoren ved flere anledninger. Så rektor-jobben er ikke helt fremmed fra før av.

ENESTE HANE I HØNEFLOKKEN: Det er rundt ti år siden sist Re hadde en mannlig rektor. – Dette er kanskje en av følgene, sier Kristoffer og ler, – til og med kaktusen begynner å daue når jeg tar over kontoret! Foto: Stian Ormestad.

– Pluss at jeg veit at jeg treffer ungdommer bra, men var litt spent på barneskole-elever. Det har gått kjempefint, for de har tatt meg så fint i mot.

Perfekt plassering av rektors kontor

Spesielt fornøyd er den nyinnflytta rektoren med rektors kontor – midt i skolebygningen, med utsikt midt ut i skolegården. – Jeg tenker at en rektor skal være synlig.

– Sånn sett liker jeg at skolen er liten. Her må alle jobbe tett på hverandre. Jeg liker å være tilgjengelig for alle jeg jobber med. Så bare det å ha kontor midt i gangen her er et gode i seg sjøl.

– «Det er i fredstid du bygger relasjoner», sa John Pedersen, siterer Kristoffer. Han rakk ett par år med ham som rektor på Revetal ungdomsskole, før Pedersen ble pensjonist. Og han gikk sjøl på Revetal ungdomsskole mens Pedersen var både rektor og lærer.

Elevsynet hans har Kristoffer tatt med seg videre, pluss synet på å være synlig. – Har du allerede en relasjon, blir det også enklere når du må ta de kjipe samtalene.

Alle jobber mot samme mål

– Jeg tror det er enklere å oppdage utfordringer på en liten skole. Superenkel forskning, det vil si all min erfaring, tilsier at vi får bedre resultater ved å være tett på.

– Og det er de som er i klasserommet som veit hvor skoen trykker, derfor må vi høre på dem. Min oppgave som rektor vil være å få best nytte av de ressursene vi har framover.

– Jeg kan jo mene hva pokker jeg vil, det hjelper jo lite hvis ikke jeg har med meg de ansatte og elevene på det, sier Kristoffer og ler, – men helt alvorlig:

– Vi må dra lasset sammen. På en liten skole blir man veldig samla om det man jobber med, alle jobber mot samme mål.

Liten skole i en større kommune

MOBILISERER: Et av mange bilder i lokalavisa fra mobilisering i bygda for Solerød skole. Arkivfoto: Stian Ormestad.

På ReAvisas forsiktige spørsmål om eventuelle ulemper ved en liten skole, vil ikke Kristoffer fokusere på det. – Det er sikkert noen ulemper også. Men jeg vil fokusere på det som er bra.

Når det gjelder kommunesammenslåingen mellom Re og Tønsberg, så ser han positivt på det å bli større i den sammenhengen. I det store og det hele var det et gode, skolesektoren sett over ett:

– Jeg har sett på sammenslåinga som en styrke, med et større nettverk og fagmiljø på tvers av skolene – spesielt jeg som kommer fra Revetal ungdomsskole som var den eneste ungdomsskolen i hele den gamle kommunen.

– Jeg opplever at veldig mye av støttetjenestene er blitt bedre, som økonomi og personal, det er flere å lene seg på i nye Tønsberg.

– Minst glad i møter, egentlig

Kristoffer jobba tolv år på Revetal ungdomsskole, seks år som lærer og seks år som inspektør. Han trivdes godt, men ville søke nye utfordringer. Da ble det å søke rektor-stillingen på Solerød.

– Jeg har vært klar for å ta et steg videre og kjent på det en stund. Jeg trives godt i skolen, og jeg trives godt i Re. Så dette passa perfekt, da tanken på nye utfordringer fikk modna seg litt.

– Det gir meg så mye energi å være rundt elever. Så her blir døra stående oppe, sier Kristoffer med et smil fra bak skrivebordet på rektors kontor.

Han legger ikke skjul på at han liker å være ute i skolehverdagen best, og møter minst.

Går ikke rundt grøten

GOD SKOLE: Solerød skole oppnår gode resultater på både læring og miljø. Den nye rektoren velger å fokusere på fordelene ved å være en liten skole – for det er det mange av. Bildet er fra Blime-dansen for noen år siden. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Som rektor vil Kristoffer, som sjøl er født og oppvokst i Re, være ærlig og tydelig. – Jeg mener man skal si det som det er, ikke gå rundt grøten.

– Møte etter møte, jeg blir helt svett av sånt. Det må tas avgjørelser, det må skje noe – og da er det bedre å gjøre noe og lære av det, enn å ikke gjøre noe i det hele tatt. Ingen er feilfrie, det er hvordan vi følger opp feil som teller.

INSPIRASJON: Gamle-rektor ved Revetal ungdomsskole og nå avdøde John Pedersen har vært til stor inspirasjon for mange i bygda vår – så også Kristoffer. Arkivfoto.

Kristoffer er tilhenger av alle de uformelle møtene, og mener mye kan løses der. Igjen gjelder det å være en synlig leder, med lav dørterskel inn på rektors kontor.

– Så må det forankres formelt, men det går ofte kjappere når ting er diskutert og avklart sånn underveis.

«Begrensa» skolebudsjett

Det kan bli mange runder med diskusjon framover. Kommunebudsjettet er trangt, og Kristoffer betegner skolebudsjettet som «begrensa».

Kampsakene kan bli mange i den nye storkommunen. – Vi må tørre å være uenige, alle må få si det de mener, men så må vi forholde oss til det som blir bestemt, mener Kristoffer.

Når det gjelder Solerød, så kommer denne skolen noenlunde heldig ut av den nye fordelingsnøkkelen da Re-modellen ble bytta ut med Tønsberg-modellen.

Skolen får stadig flere elever og teller nå oppimot hundre elever, og det resulterer i litt mer penger – snaut 200.000 kroner i økning, som den eneste barneskolen i Re med økning i budsjettet.

Lang fartstid i Re-skolen

SYNLIG: Kristoffer vil ut blant folka han driver skole sammen med, de ansatte og elevene. – Det er elevene vi er her for. Det er de og lærerne som veit hvor skoen trykker. Foto: Stian Ormestad.

Kristoffer Aas har jobba i skoleverket helt siden han starta som vikar på Ramnes skoles SFO i 2003. Året etter starta han på lærerskolen, og fikk fast jobb som lærer fra 2008.

Helt siden året etter har han jobba i Re-skolen, og alle åra på Revetal ungdomsskole. Nå blir det nye utfordringer som skal takles fra rektors kontor på Solerød skole, og her har han planer om å bli:

– Veldig innstilt på det, og veldig glad for å være her. Når jeg først, etter en runde med stolleken, havna her!

Tidligere Solerød-rektor Anne Husby er nå rektor ved Røråstoppen skole, samme vei som Anne Gry Kalager tok i sin tid. Sistnevnte har snart runda Re som rektor, for nå er hun rektor på Ramnes skole.

KLAR FOR NYE UTFORDRINGER: Kristoffer Aas (42) er ny rektor ved Solerød skole. Foto: Stian Ormestad.

Advarer mot kutt i skolebudsjettene: – Vi kan ikke stå og se på at skolen raseres.

Les også: Rektor-Anne Gry runder snart Re – bytter skole igjen.

Flere og flere gjør akkurat som deg: Leser ReAvisa.

,