Strammer inn lokale korona-tiltak: Påbud om munnbind og forbud mot arrangementer

Kriseledelsen i Tønsberg kommune har i dag beslutta å innføre nye korona-tiltak som trer i kraft fra og med i morgen, onsdag 3. mars.

Oppfordrer til bruk av munnbind på butikken: – Men vær trygg – vi smiler bak munnbindet!

De nye tiltakene innebærer påbud om munnbind, og forbud mot arrangementer – med unntak av begravelser og bisettelser, samt toppidrettsarrangementer.

Seriespill er forbudt, også innenfor toppidretten. Kommunen utarbeider nå en forskrift som beskriver tiltakene, som inntil videre gjelder frem til 15. mars.

Innfører påbud om munnbind

– Smittesituasjonen lokalt har blitt kraftig forverra fra torsdag i forrige uke og fram til nå. Dette fører til at vi nå innfører nye tiltak for å forebygge og begrense smitte så godt som mulig, sier ordfører Anne Rygh Pedersen i en pressemelding til ReAvisa.

Blant de nye tiltakene er påbud om bruk av munnbind. Dette gjelder innendørs i det offentlige rom, der det ikke er mulig å holde avstand. Det gjelder også på kollektivtransport.

En-til-en virksomheter som for eksempel frisører, fysioterapeuter og lignende skal bruke munnbind og følge forsterkede tiltak i veileder.

Forbud mot arrangementer

Det innføres også forbud mot arrangementer i kommunen, med unntak av begravelser og bisettelser og toppidrettsarrangementer med unntak av seriespill.

Kommunen innfører samtidig forsterka TISK, altså en innstramming av regimet rundt testing, isolasjon, smittesporing og karantene.

Bakgrunnen for dette er høy andel britisk mutert virus.

Minner om nasjonale retningslinjer

– Dette vil blant annet kunne innebære at flere settes i karantene i påvente av testing. Tidligere har kun nærkontakter blitt satt i ventekarantene, dette vil nå også gjelde nærkontakter av nærkontakter, informerer ordføreren.

Kriseledelsen i kommunen følger situasjonen tett og vil vurdere nye tiltak dersom situasjonen tilsier det, heter det i pressemeldinga.

I tillegg til de nye lokale retningslinjene minner ordføreren om de nasjonale rådene som gjelder nå, deriblant anbefalingen om å begrense sosial omgang.

Når må du bruke munnbind i Tønsberg kommune?

Du må bruke munnbind når du ikke kan holde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer – i følgende situasjoner:

 • på kollektivtransport og i taxi
 • på butikker hvor kunder kjøper varer, eksempelvis varehandel, kiosk, bensinstasjon og kjøpesentre
 • på serveringssteder
 • i tros- og livssynshus

Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte ved disse stedene. Plikten gjelder ikke ved kortvarige passeringer av andre.

Det er den enkelte som har ansvar for å bruke munnbind der det er påbudt. Næringsdrivende har ansvar for at de ansatte bruker munnbind i de situasjonene der det er påbudt. Næringsdrivende har også ansvar for å informere kunder og besøkende om at munnbind må brukes hvis man ikke kan holde nok avstand.

Eksempler på andre situasjoner det kan være krav om munnbind:

 • kødannelse ved inn- og utgang til stedet
 • når man står i kø utenfor skjenkestedet
 • garderober og toalettbesøk
 • religiøse ritualer og handlinger
 • pauser

Både engangsmunnbind og tøymunnbind kan brukes.

Fritak fra bruk av munnbind:

 • Barn under 12 år og personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, trenger ikke å bruke munnbind.
 • Barn under to år skal ikke bruke munnbind i det hele tatt. Det er derfor ikke anledning for virksomheter å innføre et absolutt krav om bruk av munnbind i sine lokaler.

Les flere saker om korona-tida i Re i ReAvisa-arkivet.

STRAMMER INN: Nye lokale korona-tiltak, melder Tønsberg kommune ved ordfører Anne Rygh Pedersen i en pressemelding til ReAvisa. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Flere og flere gjør akkurat som deg: Leser ReAvisa.