Natteravn-oppstart i Re: – Lurt å starte i «fredstid»

NATTERAVNENE: – Mitt inntrykk, av det jeg hører her i kveld, er at det ikke er så ille i Re. Men dette er mest for at det ikke skal bli så ille, sier Lars Norbom, generalsekretær i Natteravnene. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Sjøl om mye tilsier at det hardner til i ungdomsmiljøet i Re, så er Natteravn-oppstarten et mer «føre var».

Bakgrunn: Nå blir det Natteravner i Re.

FAU-leder ved Revetal ungdomsskole May-Brit Brudvik åpna oppstartmøte for Natteravnene i Re med å vise til at dette har vært et ønske i lange tider. Både blant ungdom sjøl, foreldre og lokalsamfunnet ellers:

– Ungdommen setter pris på at vi er tilstede, vi som foreldre spesielt, men også voksne generelt, sier FAU-lederen. Dette bekreftes av utekontaktene i kommunen: – Trygge voksne må vi ha på gata, så mange som mulig.

Hvor ille er det egentlig i Re?

POLTIET: – Det er heller andre steder vi ser at det er mer trøkk. Men det betyr ikke at det ikke finnes problemer her, sier Jacob Moe Jacobsen i Politiet i Sør-Øst sin Forebyggende seksjon om Re og Revetal. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Og da er det lurt å starte i «fredstid». Da er ungdommen vant til de voksne med de gule vestene. Da veit de at de kan ta kontakt hvis det blir problemer. Det virker stabiliserende, det veit vi.

Det ble nemlig mye prat om hvor ille det egentlig er i lille Re. Diskusjonen gikk att og fram, der tendensene er skremmende – men ikke altoverskyggende, ifølge ungdomskontakt Randi Vermelid.

– Mitt inntrykk, av det jeg hører her i kveld, er at det ikke er så ille i Re. Men dette er mest for at det ikke skal bli så ille, sier Lars Norbom, generalsekretær i Natteravnene.

– Ikke vårt største problemområde

Han forteller om Natteravn-møter på små steder ikke så langt unna bygda vår, der 12-åringer er rekruttert til å selge narkotika, og der det er problemer med dop, trusler og vold.

Dette er ikke lenger et storby-problem, det finnes også på bygda, på små steder på størrelse med Re. Men her er vi enn så lenge forskåna fra de største utfordringene.

– Re og Revetal er ikke vårt største problemområde, forteller Jacob Moe Jacobsen i Politiet i Sør-Øst sin Forebyggende seksjon.

– Kan ikke være overalt alltid

UNGDOMSKONTAKT: Ungdomskontakt Randi Vermelid forteller at det ikke er en spesiell gruppe ungdom som er utsatt for ungdomsproblemer i dag: – Det kan like gjerne være idrettsungdom som prøver narkotika. Det er mer tilgjengelig for alle, det er mye mer normalisert enn det vi så for bare noen år siden, så vi kan på ingen måte si at ei gruppe ungdom er mer utsatt. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Han forteller at politiet registrerer tilløp til problemer som kommer i bølger, og ikke noen «vedvarende problemer». – Det er heller andre steder vi ser at det er mer trøkk. Men det betyr ikke at det ikke finnes problemer her.

– Politiet kan ikke være overalt alltid. Det er der jeg tenker et initiativ som Natteravnene kommer inn. Vi trenger trygge voksne, jeg må bare gjenta det, sjøl om alle har sagt det her i kveld.

FAU-LEDER: May Brit Brudvik forteller at ønsket om Natteravner i Re er et gammel ønske, som nå endelig blir realisert. Ikke fordi det er krise, men fordi det ikke skal bli krise. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– For det mangler vi nå. Vi trenger voksne som ser ungdommen.

Ikke bare sentrum

Natteravnene i Re skal se ungdommen overalt der ungdom møtes i bygda vår, ikke bare i sentrum på Revetal, men også på Langevann, Merkedammen, i Brekkeåsen, Bergsåsen, og så videre.

Det er allerede et godt samarbeid mellom de offentlig etatene, som Natteravnene kan kople seg på.

På den måten kan Natteravnene få greie på hvor de kan reise, hvor de bør være synlig.

God lokalkunnskap

Ett poeng etter innspill fra salen er at det kan være like stort behov for Natteravner ute en mandagskveld klokka åtte, som klokka halv ett på lørdagsnatta.

– Ungdommer samles hele tida, og uheldige hendelser kan dukke opp når som helst.

Derfor er det viktig med lokalkunnskap og et godt forhold til ungdommen.

Ikke et reserve-politi

NATTERAVN-STÆSJ: Gule vester og gule paraplyer til de foreløpig 17 frivillige som har meldt seg til Natteravn-tjeneste her i Re. Foto: Stian Ormestad, ReAvia

Generalsekretæren forteller at det å gå Natteravn er en takknemlig oppgave, man blir godt kjent med ungdommen: – Vi er ikke et reservepoliti. Vi er veldig nøye på å skille rollene mellom myndighetene og oss.

– Vi hadde et uheldig eksempel i Oslo, der Natteravner gikk langt over streken og forlangte å se i sekkene til noen ungdommer da de hørte klirring i flasker. Det skal ikke skje.

– Vi skal ikke visitere folk eller ta oss inn steder. Vi kan varsle politiet, hvis det trengs.

Skal være der for alle

– Natteravnene samarbeider med politiet, men framfor alt samarbeider vi med ungdommene. Vi er på deres lag. Vi sniker oss ikke rundt og sladrer, vi er godt synlige voksne i gule vester.

– Vi skal være imøtekommende, våre kjerneverdier er trygghet, respekt, engasjement, viser generalsekretæren i Natteravnene til.

– Og vi skal være der for alle, i julebordsesongen kan det være vel så mye problemer med fulle 40-åringer, for eksempel.

– Nytter ikke å ringe politiet

IKKE RESERVE-POLITI: Lars Norbom, generalsekretær i Natteravnene, er klar på å skille rollene mellom offentlige myndigheter og de frivillige som går Natteravn. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

At politiet mener Re ikke er et problemområde, blir møtt med kritiske spørsmål – der det blir hentyda til at folk her på bygda kanskje har gitt opp å ringe etter hjelp når det gjelder de mange ser på som «vedvarende problemer».

Et eksempel var råne-problematikken, med bråk og burning i sentrum. – Det er absolutt et vedvarende problem, sier en på Natteravn-oppstartmøte.

– Ja, kanskje er noen blitt lei av å ringe uten at det kommer noen. Det tar jeg på etaten min, sier politimann Jacob. – Men målet er å være til for alle.

All slags ungdommer

En annen i salen reagerer på at råning nok en gang blir et tema når det snakkes om utfordringer med ungdomsmiljø i Re: – Det er ikke motorungdommen som er problemet, det er ikke derfor jeg vil bli Natteravn, hvert fall.

Da forteller ungdomskontakt Randi at det ikke er en spesiell gruppe ungdom som er utsatt for ungdomsproblemer i dag: – Det kan like gjerne være idrettsungdom som prøver narkotika.

– Det er mer tilgjengelig for alle, det er mye mer normalisert enn det vi så for bare noen år siden, så vi kan på ingen måte si at ei gruppe ungdom er mer utsatt.

17 Natteravner klare

OPPSTARTMØTE: Natteravnene ønskes velkommen av skole, ungdomskontakt, utekontakt, sosiallærer, politi og ikke minst initiativtakerne i FAU ved Revetal ungdomsskole. Flere meldte seg frivillig på oppstartmøtet onsdag 1. februar 2023. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

På møtet ble ei liste sendt rundt, der alle frammøtte kunne skrive seg på med navn og telefonnummer, pluss et kryss for ja til å melde seg frivillig til å gå Natteravn i Re.

Totalt var rett over tredve personer tilstede på Natteravnenes oppstartmøte i aulaen på Revetal ungdomsskole onsdag 1. februar.

Av dem meldte rundt halvparten seg til Natteravn-tjeneste.

Første Natteravn-vandring neste helg

Enda ett par har meldt seg til tjeneste i etterkant av møtet. Hvis du vil gå en meningsfylt kveldstur i Re, er det bare å ta kontakt:

Natteravnene i Re har fått en Facebook-side som alle interesserte kan finne mer informasjon på og ta kontakt med den nyoppstarta lokalforeninga.

– Vi håper å starte første vandring neste helg. Håper vi har nok som kan stille på såpass kort varsel, sier FAU-leder og en av initiativtakerne May Brit Brudvik til ReAvisa.

VAR denne saken NYTTIG? Setter du pris på lokalavisa DI?
Vil du støtte jobben som gjøres, så er ReAvisa-vippsen 54 02 82.

REKTOR: Mona Elisabeth Larsen, rektor ved Revetal ungdomsskole, ønsker velkommen til møtet på ungdomsskolen og hun ønsker Natteravnene velkommen til Re. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

SER HELE BYGDA VÅR: Natteravnene i Re skal se ungdommen overalt der ungdom møtes i bygda vår, ikke bare i sentrum på ungdomsskolen og ellers rundt om på Revetal, men også på fester og ansamlinger på Langevann, Merkedammen, i Brekkeåsen, Bergsåsen, og så videre. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Les også: – Det er ikke meninga å skremme – men vi må ta det på alvor.

Sjekk også: – Hva tror du kan skape mer liv på Revetal?

Forslagene renner inn: – Fantastisk respons!

Sjekk også: Velkommen til vinterkafe.

Les også: – For en gjeng!

, ,