Slår alarm om ungdomsmiljø i Re: – Det er ikke meninga å skremme – men vi må ta det på alvor

– IKKE VÆR NAIV: Foreldre blir råda til å ikke være naive. – Endret adferd, plutselig mer penger mellom henda, andre venner? Det er bare å følge med, være interessert, råder Randi Vermelid, ungdomskontakt i Tønsberg kommune, på FAU-møte ved Revetal ungdomsskole. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Det hardner til i ungdomsmiljøet, med ran, vold og noen ganger trusler om våpen – og det kan være lettere og kjappere å få narkotika enn drosje på døra. Sjøl her i lille, trygge Re.

Les også: – Veldig viktig med voksenpersoner ute på kveldstid.

Ungdomskontakt Randi Vermelid ropte et varsku på FAU-møte ved Revetal ungdomsskole nå på nyåret, der ReAvisa var tilstede i forbindelse med oppstarten av Natteravner i Re.

Også Politiet i Sør-Øst forteller om det samme, der ReAvisa var en av flere redaksjoner tilstede under en pressebrief på politihuset i Tønsberg denne uka.

Narkotika er blitt mer normalisert

POLITIET BEKREFTER: Det er mer vanlig enn noen gang med narkotika på ungdomsfester, der noen bruker det åpenlyst. Uten at det dermed betyr at det er vanlig å bruke narkotika for flertallet av ungdommer, forteller politiledelsen på politihuset i Tønsberg. Bildet er fra en pressebrief denne uka, der blant annet dette var et tema. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Spesielt én ting går igjen i det både ungdomskontakter og forebyggende enhet i politiet forteller: Narkotika har blitt mer normalt, og slåsskamper, ran, vold og trusler om våpen er et økende problem.

– Det er en liten gruppe det gjelder, det skal vi huske på. For det meste er det mye bra med ungdom i Re, men det er noen tendenser – noen få, forteller ungdomskontakt Randi Vermelid.

– Det er et bilde som kan skremme, og det er ikke meninga å skremme vettet av alle foreldre i Re – men vi må ta dette på alvor.

En helt annen verden nå

FAU REVETAL UNGDOMSSKOLE: FAU-leder May Brit Brudvik og resten av FAU Revetal ungdomsskole inviterer til et folkemøte for å starte opp en lokalavdeling av Natteravnene i Re. Det skjer klokka 19.00 onsdag 1. februar i aulaen på Revetal ungdomsskole. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Dette er et bilde vår generasjon, foreldregenerasjonen, ikke skjønner. Det vi snakker om nå med slåsskamper og narkotika, det fantes før også – men nå er det en helt annen greie: Det var aldri så tilgjengelig – for alle – og det var ikke så normalt.

Dette blir bekrefta på politihuset i Tønsberg: – Vi hører ungdom fortelle at det er lettere å få tak i kokain enn alkohol. At det er vanlig med narkotika på fester.

Det forteller Katrine Henriksen, politikontakt i Tønsberg kommune. Hun jobber forebyggende og mye med ungdom.

Alle veit om, men de færreste bruker narkotika

TIDLIG INNSATS: Politikontakt Katrine Henriksen forteller at det ofte blir oppdaga tidlig, hvis Re-ungdom sliter. Det kan være familie, venner, naboer, fotballtrener, skolen som stusser på at noe kan være gæli. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Samtidig som narkotika er mer normalisert, så skal vi huske på at sjøl om det er vanlig på fester, så er det fortsatt mer enn to av tre ungdommer som ikke rører narkotika, viser politikontakten til.

Ifølge politiets egen statistikk og andre undersøkelser i regionen vår har litt under en av tre ungdommer prøvd narkotika en eller flere ganger. Et overveiende flertall velger det bort, sjøl om det neppe har vært mer tilgjengelig noen gang.

Politikontaktens hovedpoeng er at det er en økning i tallene, om enn liten. Og tallene for andelen ungdom som har vært i kontakt med narkotika er langt lavere i Re enn for regionen.

Apper og kryptert kommunikasjon

ADVARER: Narkotika kommer i alle former, og det kan bestilles anonymt på nett. Politiet lokalt har sett smågodt med narkotika inni, for eksempel. Knut Erik Ågrav på etterforskning i Vestfold-politiet forteller om utfordringene i møte med mer moderne kriminelle som bruker digitale verktøy og ulovlige stoffer som kommer i stadig nye former. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Knut Erik Ågrav og Trine Berg på etterforskning i Vestfold-politiet forteller at teknologien jobber i mot narkotikabekjempelse: – Det er lagt ordentlig til rette, med apper og kryptert kommunikasjon.

– Alt kan bestilles anonymt på nett, forteller etterforskerne. Og da kan det bestilles alt mulig rart, for eksempel smågodt med narkotika inni.

Tollvesenet har tatt noen beslag, men de tar neppe alt. Politiet har sett flere eksempler på slik narkotika lokalt.

Kjappere å få narkotika enn drosje på døra

NARKOTIKA I SKOLEGÅRDEN? Det ble snakka om narkotika-handel i skolegården på FAU-møtet. Det tilhører i så fall sjeldenhetene hvis det stemmer – noe ReAvisa ikke har fått bekrefta. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Politiet har noen muligheter til å trenge gjennom kryptert kommunikasjon, men det kan trekke ut i tid hvis det skal overvåkes kommunikasjon over landegrenser.

– En melding, og du har narkotika på døra kjappere enn du klarer å få ei drosje på døra, referer ungdomskontakt Randi Vermelid fra en prat med Re-ungdommer.

De veit om hvordan du kan få tak i narkotika, kanalene finnes og er viden kjent, men de færreste benytter seg av det – heldigvis.

Trenger trygge voksne

SISTE LENSMANN PÅ REVETAL: Den siste lensmannen i Re er nå etterforskningsleder i Tønsberg – Trine Berg var to minutter unna når skolene i Re ringte og spurte om hjelp, nå er avstanden lengre til lokalsamfunnet her i bygda vår. Lensmannskontoret ble lagt ned for litt over fem år siden. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Ungdomskontaktens råd til Re-foreldre er å være nysgjerrig, uten å være fordømmende. – Snakk om dette, og vær åpen og lyttende – uten å steile hvis du hører noe du synes er helt hårreisende. Da kanskje de ikke forteller deg noe mer.

– Husk på at det er en helt annen verden nå enn da. Og det aller viktigste: Husk at ungdommene trenger dere. De trenger at de kan komme til dere når det er noe.

– De trenger dere som trygge voksne. Både for deres egne ungdommer, og gjerne deres venner igjen.

Tidlig innsats er viktig

– FOREBYGGING ER POLITIETS VIKTIGSTE OPPGAVE: Stasjonssjef på politihuset i Tønsberg Øystein Holt forteller at politiets samfunnsoppdrag først og fremst er å forebygge. – Politiet har en forebyggende strategi, det er en litt annen greie enn å bare løpe rundt og fakke tjuver etter at de har gjort noe kriminelt. Vi vil gjerne være i forkant, og spesielt gjelder det ungdom. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Politikontakt Katrine Henriksen forteller at det fortsatt er litt tryggere rammer i en liten by som Tønsberg, og kanskje enda mer i ei lita bygd som Re.

– Vi får ofte vite om utfordringer tidlig, fra folk rundt barna og ungdommen som er bekymra – og det er bra. Det kan være foreldre eller annen familie, barnevern eller andre offentlige instanser.

– Eller fotballtreneren, på ungdomsklubben, og ikke minst skolen. Der ser lærerne elevene hver dag, og det oppdages ofte fort hvis det er noe på gang.

– Ikke vær naive

AKTIV PATRULJERING: Politipatruljer sitter ikke og venter på at noe skal skje lenger, de har mange flere oppgaver som kan løses i bilen og på stedet – og de reiser rundt i eventuell dødtid for å forebygge og snakke med ungdom. Det forteller seksjonsleder for patruljeseksjonen i Vestfold-politiet Andreas Mørkve. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Dette er en fordel med små steder med mange tilbud til ungdommene, der nettverket rundt ungdommene ofte er tettere og mer solide. På FAU-møtet blir foreldrene likevel råda til å ikke være naive.

Da er et naturlig oppfølgingsspørsmål: Hvordan kan man oppdage at ungdommen sin er på ville veier, og ikke være naiv?

– Endret adferd, plutselig mer penger mellom henda, andre venner? Det er bare å følge med, være interessert.

– Det meste er tross alt veldig bra

SKREMMER – LITT: Randi Vermelid vil ikke skremme vettet av foreldre til Re-ungdom, men mener vi må ta tendensene vi ser i ungdomsmiljøet på alvor. Det ungdomskontakten sa på FAU-møte på Revetal ungdomsskole, understøttes av det politiet i Tønsberg forteller på denne ukas pressebrief. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Og så må vi huske på at det er veldig mye bra, understreker ungdomskontakt Randi Vermelid. – Vi ser at vårt inntrykk av et godt samhold, med gode venner som er åpne og støtter hverandre, det bekreftes i undersøkelser.

– Det bekreftes også i vår kontakt med de aller fleste ungdommene i Re. Men det er noen som ikke har det sånn, og det må vi gjøre alt vi kan for å snu. Sammen.

Oppstarten av Natteravner i Re kan du lese mer om i denne saken – oppstartsmøte er klokka 19.00 onsdag 1. februar i aulaen på Revetal ungdomsskole.

Saken er endra klokka 16.16 mandag 30. januar 2023:
Politiets tall om bruk av narkotika blant unge i politidistriktet er ikke basert bare på Ungdata-undersøkelser, som det ble sagt på møtet – men det er også sammenfatta med politiets egne tall. Det er presisert i saken nå.

VAR denne saken NYTTIG? Setter du pris på lokalavisa DI?
Vil du støtte jobben som gjøres, så er ReAvisa-vippsen 54 02 82.

TØNSBERG POLITISTASJON: Politiåret 2022 ble oppsummert, og antatte utfordringer for 2023 ble presentert. Der er et ungdomsmiljø med vold- og narkotika-utfordringer et punkt. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

SAMMEN OM ET GODT INITIATIV: FAU ved Revetal ungdomsskole ved May Brit Brudvik, ungdomskontakt i Tønsberg kommune Randi Vermelid, Revetal ungdomsskole-rektor Mona Elisabeth Larsen, og sosiallærer ved Revetal ungdomsskole Gunnar Knutsen, er sammen med lokalt politi klare for oppstartmøte for Natteravnene i Re på Revetal ungdomsskole klokka 19.00 onsdag 1. februar 2023. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

SER TENDENSER OVER TID: Tidligere lensmann på Revetal Trine Berg, nå etterforskningsleder i Tønsberg, og politikontakt i nye Tønsberg kommune Katrine Henriksen – sistnevnte kommer på Natteravn-møte på Revetal til uka. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

ReAvisa-året i bilder – se vår oppsummering av 2022:

Avisa kommer ikke lenger i postkassa – her finner du ReAvisa:

Les også: – For en gjeng!

, , , ,