– Nå skal ordene fylles med praktisk politikk

ENDELIG! Kathrine Kleveland fra Hillestad får et fast sete på Stortinget, og Per Asbjørn Andvik fra Ramnes blir hennes vararepresentant. Her fra valgkampen i Re. Foto: Stian Ormestad.

Kathrine Kleveland blir ny på vestfoldbenken og får med seg reingen Per Asbjørn Andvik som 1. vara. Ikke siden tidligere Ramnes-ordfører Eva Lian var på Stortinget på 1990-tallet har Senterpartiet vært representert fra Vestfold.

Les mer om valget i ReAvisa på papir september 2021.

Sjekk hvem som sitter på Vestfoldbenken etter valget.

– Nå er jeg utrolig glad! Å bli valgt til Stortinget er et stort ansvar. Det kjenner jeg, jeg er ydmyk, spent og veldig klar, sier Kathrine Kleveland (55) til ReAvisa.

Det var bare noen ytterst få stemmer ifra ved forrige stortingsvalg som velta drømmen om en stortingsplass. Denne gangen lykkes hun.

Stor framgang, både lokalt og nasjonalt

Kathrine har brukt mye av valgkampen blant sine egne her i Re-bygda, og hun har vært en veldig aktiv leserinnlegg-skribent i ReAvisa-spaltene.

Valgkampen belønner Kathrine og Senterpartiet med en stor framgang, både lokalt og nasjonalt. – Nå er jeg så heldig at jeg skal få lov til å bruke samfunnsengasjementet mitt og verdiene mine på å være en av Stortingets 169 direktevalgte stortingsrepresentanter.

– Som en del av Vestfoldbenken skal jeg gjøre mitt for å være en engasjert talsperson for Vestfold, fra Hillestad og Re, til Kjose og Tjølling, med tjenester, trygghet og utvikling nær folk, som jeg har sagt hele valgkampen.

– Nå skal ordene fylles med praktisk politikk, sier en lykkelig Kathrine til ReAvisa.

«Andviken er 1. vara – hvem kunne sett for seg det?»

Kathrine er strålende glad for å få være del av en stor Senterparti-gruppe. – Jeg er heldig som får være med i det partiet som gikk mest fram ved dette valget. Og de tre foregående valgene nasjonalt.

Kathrine Kleveland fra Hillestad får med seg Per Asbjørn Andvik fra Ramnes som 1. vara. – Hvem kunne sett for seg det (inkludert meg sjøl), for dere som kjenner meg!!??, skriver Per Asbjørn på sin egen Facebook-profil, i lykkerus gjennom valgnatta.

– Stolt og ydmyk for all innsats og jobb laget og partiet har lagt ned for å nå dette viktige målet vårt!!

Over et kvart århundre siden forrige gang

Det er 28 år siden forrige gang Senterpartiet i Vestfold ble valgt inn på Stortinget, den gangen med Eva Lian som gikk fra å være Ramnes-ordfører til stortingsrepresentant.

Eva ble valgt inn i 1993 og satt en periode fram til 1997. Les mer om Eva i denne ReAvisa-saken. Før henne igjen, var forrige stortingsrepresentant fra Senterpartiet i Vestfold inne på 1970-tallet en gang.

Så Senterparti-representasjon fra Vestfold har opp gjennom tidene vært en sjeldenhet.

Dette er valgresultatet for Vestfold:

  • Arbeiderpartiet – 27,0% (-1,0 prosentpoeng sammenlikna med forrige stortingsvalg)
  • Høyre – 25,2% (-5,0 prosentpoeng sammenlikna med forrige stortingsvalg)
  • Fremskrittspartiet – 12,5%  (-4,2 prosentpoeng sammenlikna med forrige stortingsvalg)
  • Senterpartiet – 10,0% (+3,9 prosentpoeng sammenlikna med forrige stortingsvalg)
  • Sosialistisk Venstreparti – 6,0% (+1,0 prosentpoeng sammenlikna med forrige stortingsvalg)
  • Rødt – 4,4% (+2,5 prosentpoeng sammenlikna med forrige stortingsvalg)
  • Venstre – 4,0% (+0,1 prosentpoeng sammenlikna med forrige stortingsvalg)
  • Miljøpartiet De Grønne – 3,8% (+0,9 prosentpoeng sammenlikna med forrige stortingsvalg)
  • Kristelig Folkeparti – 3,5% (-0,2 prosentpoeng sammenlikna med forrige stortingsvalg)

Sjekk valgresultat for de fire forskjellige valgkretsene i Re:

VALGAVIS: Les mer om stortingsvalgkampen, sett med Re-øyne. Faksimile forsida ReAvisa september 2021.

Les mer om valget i ReAvisa på papir september 2021.

Les mer om politikk, styre og stell i Re.