Den knallrøde kampen om utjavningsmandatet er avgjort: – Endelig er SV tilbake!

SV-COMEBACK: Grete Wold (SV) blir ny på Stortinget, for et parti som var ute fra Vestfoldbenken i åtte år. Foto: SV.

Ikke siden Inga Marte Thorkildsen representerte Vestfold har SV vært på vestfoldbenken på Stortinget. Nå er SV tilbake, etter åtte år ute.

Les mer om valget i ReAvisa på papir september 2021.

Sjekk hvem som sitter på Vestfoldbenken etter valget.

Inga Marte Thorkildsen, med sterk Re-tilknytning som datter av lokal SV-er Heming Olaussen fra Ramnes, ble valgt inn fra Vestfold i åra fra 2001 til 2013.

Nå, åtte år og to perioder seinere, er SV igjen representert på vestfoldbenken. Og det etter å ha kjempa med det enda mer radikale Rødt om utjavningsmandatet.

– Vi er klare og skal stå på for våre kjernesaker

Grete Wold (SV) fra Tønsberg blir dermed stortingsrepresentant etter dette valget, og ikke Maren Njøs Kurdøl (R) fra Eidsfoss. Til tross for at SV går beskjedne ett prosentpoeng fram i Vestfold fra forrige stortingsvalg, mens Rødt vokser seg mer enn dobbelt så stort med en framgang på 2,5 prosentpoeng.

Uansett blir det en rødere retning for både Vestfold og landet framover: – Dette er vi så fornøyde med i Vestfold. Endelig er SV igjen representert fra vår valgkrets!, sier Grete Wold til ReAvisa.

– Nå blir det spennende å se hvilken rolle vi kan spille i en ny politisk retning – vi er klare og skal stå på for våre kjernesaker i rettferdig fordeling og et grønt skifte.

– Jeg er takknemlig for den innsatsen som er lagt ned i valgkampen, og ikke minst for alle som valgte rødgrønt, sier Grete til ReAvisa.

Dette er valgresultatet for Vestfold:

  • Arbeiderpartiet – 27,0% (-1,0 prosentpoeng sammenlikna med forrige stortingsvalg)
  • Høyre – 25,2% (-5,0 prosentpoeng sammenlikna med forrige stortingsvalg)
  • Fremskrittspartiet – 12,5%  (-4,2 prosentpoeng sammenlikna med forrige stortingsvalg)
  • Senterpartiet – 10,0% (+3,9 prosentpoeng sammenlikna med forrige stortingsvalg)
  • Sosialistisk Venstreparti – 6,0% (+1,0 prosentpoeng sammenlikna med forrige stortingsvalg)
  • Rødt – 4,4% (+2,5 prosentpoeng sammenlikna med forrige stortingsvalg)
  • Venstre – 4,0% (+0,1 prosentpoeng sammenlikna med forrige stortingsvalg)
  • Miljøpartiet De Grønne – 3,8% (+0,9 prosentpoeng sammenlikna med forrige stortingsvalg)
  • Kristelig Folkeparti – 3,5% (-0,2 prosentpoeng sammenlikna med forrige stortingsvalg)

Sjekk valgresultat for de fire forskjellige valgkretsene i Re:

VALGAVIS: Les mer om stortingsvalgkampen, sett med Re-øyne. Faksimile forsida ReAvisa september 2021.

Les mer om valget i ReAvisa på papir september 2021.

Les mer om politikk, styre og stell i Re.