Her havarerer Høyre – Senterpartiet vokser tilsvarende i Våle

STEMTE FOR ET SKIFTE – OG FÅR DET: Dette ekteparet stemte i Våle, for en ny regjering. Foto: Stian Ormestad.

Resultatene fra hver valgkrets i Re tikker inn. Den foreløpige opptellinga i Våle er sist ut av alle kretser i Re.

Les mer om valget i ReAvisa på papir september 2021.

Les mer om foreløpig opptelling for Vestfold: – Øyner jo et håp.

Våle er den samme valgkretsen som før, og teller 2.222 stemmeberettigete.

ReAvisa skriver ut ifra lokale tall på Valgresultat.no (ekstern lenke).

Valgresultatet for Våle valgkrets:

  • Senterpartiet – 28,6%
  • Arbeiderpartiet – 20,8%
  • Høyre – 15,5%
  • Fremskrittspartiet – 15,2%
  • Kristelig Folkeparti – 6,9%
  • Sosialistisk Venstreparti – 3,4%
  • Venstre – 2,4%
  • Rødt – 1,6%
  • Miljøpartiet De Grønne – 1,5%

Høyre-havari i Våle

I Våle er det dramatisk svikt i oppslutning for Høyre, som taper nesten ni prosentpoeng i forhold til forrige stortingsvalg.

Senterpartiet vokser seg tilsvarende større godt og vel, og blir valgkretsens største parti med god margin.

Utenom disse store endringene, så står mange partier så å si på stedet hvil i forhold til forrige stortingsvalg.

FrP går litt tilbake, og faktisk også Arbeiderpartiet – litt i mot normalen ellers i dette valget.

Nye Tønsberg kommune teller ikke opp forhåndsstemmer per krets, så tallene over er basert på alle stemmer avgitt på valgdagen (og i går, der stemmelokalene åpna søndag).

I den siste ReAvisa før stortingsvalget skriver vi mye om valget – som vanlig sett med Re-øyne.

VALGAVIS: Les mer om stortingsvalgkampen, sett med Re-øyne. Faksimile forsida ReAvisa september 2021.

Les mer om valget i ReAvisa på papir september 2021.

Les mer om politikk, styre og stell i Re.