Senterpartiet størst også i Ramnes – MDG er nærmest utradert

RAMNESHALLEN: I Ramnes var idrettshallen gjort om til stemmelokale. Foto: Stian Ormestad.

Resultatene fra hver valgkrets i Re tikker inn. Den foreløpige opptellinga i Ramnes er nå klar.

Les mer om valget i ReAvisa på papir september 2021.

Les mer om foreløpig opptelling for Vestfold: – Øyner jo et håp.

Ramnes er nå slått sammen med den tidligere valgkretsen Vivestad og teller nå totalt 2.149 stemmeberettigete.

ReAvisa skriver ut ifra lokale tall på Valgresultat.no (ekstern lenke).

Valgresultatet for Ramnes valgkrets:

  • Senterpartiet – 29,9%
  • Arbeiderpartiet – 24,0%
  • Høyre – 17,4%
  • Fremskrittspartiet – 14,5%
  • Sosialistisk Venstreparti – 4,4%
  • Kristelig Folkeparti – 2,9%
  • Rødt – 2,2%
  • Venstre – 1,5%
  • Demokratene i Norge – 1,3%
  • Miljøpartiet De Grønne – 0,9%

Høyre og FrP går tilbake – MDG forsvinner nesten

Disse tallene er ikke direkte sammenliknbare med resultatet fra forrige stortingsvalg, på grunn av sammenslåtte valgkretser. Men Senterpartiet og Arbeiderpartiet øker mest.

Trenden er lik den nasjonale når det gjelder Høyre og FrP, som går tilbake. Også Venstre og KrF taper terreng.

Også i Ramnes (og Vivestad) utraderes nærmest MDG i dette stortingsvalget.

Nye Tønsberg kommune teller ikke opp forhåndsstemmer per krets, så tallene over er basert på alle stemmer avgitt på valgdagen (og i går, der stemmelokalene åpna søndag).

I den siste ReAvisa før stortingsvalget skriver vi mye om valget – som vanlig sett med Re-øyne.

VALGAVIS: Les mer om stortingsvalgkampen, sett med Re-øyne. Faksimile forsida ReAvisa september 2021.

Les mer om valget i ReAvisa på papir september 2021.

Les mer om politikk, styre og stell i Re.