Sjekk hvem som sitter på Vestfoldbenken etter valget

FRA TRE TIL TO: Høyre går tilbake fra tre til to seter fra Vestfold, de går til Erlend Larsen og Lene Westgaard-Halle, her på stand på Revetal i valgkampen. Foto: Stian Ormestad.

Sju mandater fra Vestfold valgkrets er som vanlig delt ut, og det ble noen endringer lokalt som gjenspeiler endringene nasjonalt.

Les mer om valget i ReAvisa på papir september 2021.

Arbeiderpartiet ble størst i Vestfold med 27,7 prosent oppslutning, med Høyre like bak med 25,2 prosent – begge får to representanter hver fra Vestfold.

Senterpartiet opplever en stor vekst, helt opp til 10 prosent oppslutning nå – og Senterpartiet får en representant fra Vestfold.

FrP faller også i Vestfold, men beholder sitt ene sete

FrP går tilbake til 12,5 prosent oppslutning i Vestfold, men beholder likevel sitt ene sete. Det betyr at vi fortsatt har en reing på tinget.

Venstres utjavningsmandat fra sist går nå til SV, og ikke Rødt som spådd ved flere anledninger før valget – de bytta også på mandatet i opptellinga gjennom valgnatta.

Men nå blir det framholdt som sikkert at det går til SV her i Vestfold.

Sju vestfoldinger fra fem forskjellige partier på tinget

Dermed blir det følgende stortingsrepresentanter som skal representere Vestfold de neste fire åra:

Maria Aasen-Svensrud og Truls Vasvik fra Arbeiderpartiet, Erlend Larsen og Lene Westgaard-Halle fra Høyre, Morten Stordalen fra FrP, og Kathrine Kleveland fra Senterpartiet.

I tillegg får Grete Wold fra SV utjavningsmandatet.

Dette er valgresultatet for Vestfold:

  • Arbeiderpartiet – 27,0% (-1,0 prosentpoeng sammenlikna med forrige stortingsvalg)
  • Høyre – 25,2% (-5,0 prosentpoeng sammenlikna med forrige stortingsvalg)
  • Fremskrittspartiet – 12,5%  (-4,2 prosentpoeng sammenlikna med forrige stortingsvalg)
  • Senterpartiet – 10,0% (+3,9 prosentpoeng sammenlikna med forrige stortingsvalg)
  • Sosialistisk Venstreparti – 6,0% (+1,0 prosentpoeng sammenlikna med forrige stortingsvalg)
  • Rødt – 4,4% (+2,5 prosentpoeng sammenlikna med forrige stortingsvalg)
  • Venstre – 4,0% (+0,1 prosentpoeng sammenlikna med forrige stortingsvalg)
  • Miljøpartiet De Grønne – 3,8% (+0,9 prosentpoeng sammenlikna med forrige stortingsvalg)
  • Kristelig Folkeparti – 3,5% (-0,2 prosentpoeng sammenlikna med forrige stortingsvalg)

Sjekk valgresultat for de fire forskjellige valgkretsene i Re:

ReAvisa skriver ut ifra lokale tall på Valgresultat.no (ekstern lenke).

VALGAVIS: Les mer om stortingsvalgkampen, sett med Re-øyne. Faksimile forsida ReAvisa september 2021.

Les mer om valget i ReAvisa på papir september 2021.

Les mer om politikk, styre og stell i Re.