Sjekk siste supermeningsmåling før stortingsvalget: – Aldri opplevd en valgkamp med så mye medvind!

VESTFOLD-VELGERNE SER RØDT: Maren Njøs Kurdøl (R) kan juble over at forrige gode supermeningsmåling bare blir enda mer super for Rødt sin del. Her på en rød benk i Revetalparken, tidligere i valgkampen. Foto: Stian Ormestad.

Rødt, som var forsvinnende lite ved forrige stortingsvalg, har nå nesten tre ganger så stor oppslutning i vårt valgdistrikt. I dag smiler Rødt-Maren ekstra bredt på stand på Revetal. – Helt fantastisk! Rett og slett helt fantastisk!!! 

Les mer om valget i ReAvisa på papir september 2021.

Siste supermeningsmåling, gjort uka før valget (av Norstat, for NRK):

I den siste ReAvisa før stortingsvalget skriver vi mye om valget, sett med Re-øyne. Der har vi tatt utgangspunkt i den nest siste supermålinga før valget, gjort av Norstat for NRK i august. Disse målingene får lokalavisa lov til å boltre seg i.

Nå, dagen etter at avisa kom ut, er den aller siste supermålinga før valget klar. Og den viser at tendensene vi skriver om i mange tilfeller er enda mer forsterka.

Høyre fortsetter fallet i Vestfold

ERNA VAR STJERNA: Statsminister Erna Solberg var superkjendis på Revetal tidligere denne uka. Men det hjelper ikke på oppslutninga i den siste supermålinga før valget, gjort av Norstat for NRK. Foto: Stian Ormestad.

Tross statsminister-selfie-fest på Re-torvet, fortsetter Høyre fallet. Siden forrige stortingsvalg har de tapt 8,1 prosentpoeng, og denne meningsmålinga viser at partiet ligger an til å få 22 prosent oppslutning, ned fra rett over 30 prosent i forrige stortingsvalg.

Dermed ville Høyres tredjemandat i Vestfold vært tapt hvis denne målinga slo til, etter enda større tilbakegang siden forrige supermåling. Mandatet går heller til Senterpartiet, også i denne målinga.

Det vil si at med et slikt resultat, vil Kathrine Kleveland (SP) fra Hillestad vært på tinget.

Senterpartiet og Rødt øker fortsatt

SIKRERE? Kathrine Kleveland (SP) er enda nærmere et sete på Stortinget med denne målinga. Hun backes opp av 2. kandidat Per Asbjørn Andvik fra Re. Foto: Stian Ormestad.

For Vestfolds valgvinner ser fortsatt ut til å bli Senterpartiet. Pluss Rødt, der den forrige målinga spådde utjavningsmandatet i Vestfold til Maren Njøs Kurdøl (R) fra Eidsfoss.

Rødt-oppslutninga her i Vestfold styrkes bare enda mer i denne siste målinga før valget: Partiet har nesten tredobla seg siden forrige stortingsvalg fra forsvinnende lite 1,9 prosent til 5,5 prosent – godt over sperregrensa både lokalt og nasjonalt.

Det er bare Rødt og Senterpartiet som kan notere seg en så stor framgang i Vestfold, sammenlikna med forrige stortingsvalg.

De store taper stort

GLIPPER? Høyres tredjemandat i Vestfold, som i år ville gått til Henning Wold fra Tønsberg – her i en skoledebatt på Ramnes skole i går – ser ut til å glippe hvis resultatet blir i nærheten av målinga. Foto: Stian Ormestad.

Begge de to største partiene går tilbake: Arbeiderpartiet taper 3,5 prosentpoeng oppslutning i denne målinga satt opp mot resultatet i forrige stortingsvalg. Tross dette, er AP Vestfolds største parti.

For siden Høyre går tilbake enda mer enn de allerede hadde gjort i forrige måling, passerer Arbeiderpartiet de blå med grei margin når AP noterer 24,5 prosent i denne målinga.

Også FrP taper mye i forhold til forrige stortingsvalg, 3,2 prosentpoeng tilbake – men et blå-blå lyspunkt er at de styrker seg i forhold til forrige måling: 2,5 prosentpoeng fram i forhold til august-målinga.

Morten fortsetter på tinget

FRAM OG TILBAKE: FrP kan både fortvile og juble på en gang. Målinga viser en framgang i forhold til tidligere dårlige meningsmålinger, men samtidig en solid svekkelse i forhold til forrige stortingsvalg. Men 1. kandidat Morten Stordalen (FrP) fra Re er ifølge målinga fortsatt på tinget etter valget. Foto: Stian Ormestad.

FrP-framgangen fra forrige supermåling, tross stor tilbakegang siden forrige stortingsvalg, lover godt for et allerede ganske sikkert sete på Stortinget for Morten Stordalen (FrP) fra Re.

Han har tidligere sagt til ReAvisa at han ikke tar noe for gitt, men med denne målinga bør han være enda et hakk sikrere på fortsatt stortingsplass også etter dette valget.

Mandatfordelinga fra Vestfold ut ifra denne målinga ville sett slik ut:

To til AP, to til Høyre, ett til FrP, ett til SP. Pluss utjavningsmandat.

Vestfold-velgere drar småpartier over sperregrensa

DEN STORE OVERRASKELSEN I SKOLEVALGET: Unge Venstre-representanten Elise Daniella Rodrigues Skalmeraas snakka Venstre inn til tidenes beste skolevalgresultat på Re VGS. Også i siste supermeningsmåling før valget gjør Venstre det bedre enn på lenge. Foto: Stian Ormestad.

Oppslutninga til partiene som ikke ligger an til representasjon på Vestfoldbenken er også interessant: Målinga viser at Vestfold-velgerne kan være med på å dra både Venstre og KrF over den magiske sperregrensa på 4 prosent:

I denne målinga spretter begge partier opp, fra godt under sperregrensa til godt over: Venstre går fra 2,5 prosent oppslutning i forrige måling, til 4,5 prosent oppslutning nå. KrF hopper opp fra 3,7 prosent i forrige måling, til 5 prosent nå.

På den andre sida, gjør MDG det samme: Fra 3,5 prosent oppslutning i forrige måling til 4,9 prosent i denne målinga. Og nevnte Rødt er javnt og trutt godt over sperregrensa.

Det kan bety større kamp om utjavningsmandatet, siden flere partier ligger an til å komme over sperregrensa enn i tidligere målinger.

Ett parti står så å si på stedet hvil

HEIER PÅ ERNA: Erling Klausen (101) mener Erna bør få fortsette som statsminister, og 101-åringen som bor på Re helsehus rakk en liten prat og sende med henne noen lykkeønskninger videre i valgkampen da hun var innom Revetal siste uka før valget. Foto: Stian Ormestad.

SV står så å si på stedet hvil i forhold til forrige måling, og øker litt i forhold til forrige stortingsvalg med en oppslutning nå på 6,4 prosent i Vestfold. Nasjonalt er SV et av de store vinner-partiene i denne siste supermålinga.

Andre-kategorien går mye tilbake i denne målinga, men mye fram i forhold til forrige stortingsvalg.

Nerde litt mer på tallene?

Her er noen andre funn i målinga:

  • KrF og Rødt har de klart mest lojale velgerne i Vestfold, nesten tre av fire velgere sier de skal stemme på samme parti igjen. Arbeiderpartiet på en tredjeplass.
  • MDG, Venstre og SV har de minst lojale velgerne i Vestfold, der sier bare under halvparten av velgerne fra sist at de skal stemme på samme parti igjen.
  • Arbeiderpartiet har størst mobiliseringskraft – det vil si at de har flest velgere som ikke stemte ved forrige stortingsvalg, men som nå vil stemme.
  • MDG har klart flest usikre velgere. Det vil si velgere som stemte på dem i forrige stortingsvalg, men som nå sier de er usikre på om de vil stemme.

KAN BLI TIDENES YNGSTE STORTINGSREPRENTANT: Camilla Maria Brekke, Arbeiderpartiets 3. kandidat i Vestfold, kan bli tidenes yngste stortingsrepresentant hvis AP får inn tre fra Vestfold. I skrivende stund ligger det ikke an til det, ifølge supermålinga. Her er Camilla Maria i en skoledebatt på Ramnes skole i går. Foto: Stian Ormestad.

SLÅSS OM HVERT SITT SETE PÅ STORTINGET: Du kan lese om både Morten Stordalen (FrP) og Maren Njøs Kurdøl (Rødt) i den siste papiravisa før valget, som kom ut samme dag som de møttes til debatt på Ramnes skole. Etter valget kan de møtes igjen på Vestfoldbenken på Stortinget. Foto: Stian Ormestad.

Tidligere denne uka: Her er Erna stjerna: – Hun er jo skikkelig kjendis, da!

Sjekk også: Skoledebatt på Re – ungdomspolitikerne imponerer.

Les også: Arbeiderpartiet ble den store skolevalgvinneren på Re.

Les også: Rigger til forhåndsstemming i Re; – ekstra viktig i år!

Les mer om politikk, styre og stell i Re.