Leserinnlegg: Gratis skolemat – en satsing på framtida

– MAT ER VIKTIG! Senterpartiet kjemper for et gratis skolemåltid, og med et sterkt Senterparti i regjering er vi ett skritt nærmere målet, skriver Kathrine Kleveland. Foto Karoline Lie.

Et gratis, sunt og godt skolemåltid er helsepolitikk, sosialpolitikk og utdanningspolitikk i praksis, skriver Kathrine Kleveland i dette leserinnlegget.

Les mer om valget i ReAvisa på papir september 2021.

  • Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

Vi vet at elever lærer best med mat i magen. Vi vet at å det samles rundt et måltid gir trivsel, forebygger mobbing og gjør integrering lettere.

Vi vet at et gratis skolemåltid vil jevne ut økonomiske forskjeller mellom skolebarn. Vi vet også fra mange prøveprosjekter gjennom årene at der elevene får et skolemåltid, er både elever, lærere og foreldre svært godt fornøyde.

Jeg er stolt av at Senterpartiet går inn for et gratis skolemåltid til elever i grunnskolen og videregående. Dette er en satsing som gir oss friskere barn som lærer mer, flere blir inkludert og gjennomfører skoleløpet, og det sørger for å gi alle elever like forutsetninger for læring.

Resultatet vil kunne bli at enda flere fullfører skolen, kommer seg ut i jobb og blir arbeidstakere som betaler skatt og bidrar til fellesskapet.

Senterpartiet vil løfte skolen. Vi vil ha mindre måling og testing, og mer praktisk undervisning og læring. Senterpartiet vil ha større fokus på fysisk og psykisk helse, og et gratis skolemåltid kan bidra til å oppnå alt dette.

Senterpartiet er tydelige i kampen for et gratis skolemåltid, og med et sterkt Senterparti i regjering er vi ett skritt nærmere målet!

Rigger til forhåndsstemming i Re: – Ekstra viktig i år!

Leserinnlegg: – Høyhastighetsbredbånd til alle!

Leserinnlegg: Vi må investere i distriktene!

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.

VALGAVIS: Les mer om stortingsvalgkampen, sett med Re-øyne, i ReAvisa september 2021. Faksimile forsida ReAvisa september 2021.

Les mer om valget i ReAvisa på papir september 2021.

,