Leserinnlegg: – Høyhastighetsbredbånd til alle!

Alle må få likeverdig tilgang til gode offentlige tjenester, uavhengig av hvor de bor. Dette er viktig for trygghet, trivsel og bolyst, skriver Grete Vallumrød på vegne av Vivestad Bygdekvinnelag.

Sjekk også: Skal du stemme her, så må du forhåndsstemme.

  • Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

I mer enn hundre år har kobbernettet blitt brukt til fasttelefon og seinere data.

Nå skal kobbernettet fjernes, og teleoperatørene må tilby et nytt alternativ. Det kan være 5G, fiber eller satellitt.

Store forskjeller

Ved utgangen av 2020 hadde 90 prosent av husstandene i Norge høyhastighetsbredbånd, men det er fortsatt en del steder uten høyhastighetsbredbånd.

Fortsatt er det 10 prosent som mangler god nok tilgang. Også i noen områder her i Re.

Alle må få tilgang, for likeverdige tjenester og muligheter.

Bygdekvinnelaget mener:

  • Norges Bygdekvinnelag mener at alle skal ha likeverdig tilgang til gode offentlige tjenester uavhengig av hvor de bor. Dette er viktig for trygghet, trivsel og bolyst. Vi må satse på framtidsrettede samferdselsløsninger og bygge ut digital infrastruktur i hele landet.
  • Det å arbeide for å skape variasjon i arbeidsplasstilbudet i bygda, og skape flere muligheter innenfor kompetansekrevende næringer, er viktig for å få ungdom og andre til å bo på bygda. Koronapandemien har vist oss at det er mulig å bo og arbeide på ulike steder. Om man har tilgang til et høyhastighetsbredbånd kan man få flere til å etablere seg i distriktene og skape egne arbeidsplasser. Distrikts- og digitaliseringspolitikken henger sammen. God infrastruktur med stabilt og godt nettverk er avgjørende for tilflytting og næringsutvikling.
  • Regjeringa skriver i den nye stortingsmeldinga «Vår felles digitale grunnmur» at de vil at alle skal ha høyhastighetsbredbånd, men selv om de har satt et mål har de ikke forplikta seg. Bygdekvinnelaget mener regjeringa må forplikte seg til å skaffe alle høyhastighetsbredbånd. Dette er avgjørende for å gi like muligheter til alle i hele landet. Man kan ikke ta seg tid til å vente.
  • Bygdekvinnelaget mener man må sikre alle høyhastighetsbredbånd innen 2025. Det koster penger. Regjeringas ekstra midler på 560 millioner er et engangsbeløp. For å få høyhastighetsbredbånd til alle mener IKT-Norges anslag er at utbygging vil koste 1 milliard i året de neste fire årene. Til samferdsel er det bevilga 80,1 milliard i 2021.
  • Høyhastighetsbredbånd er viktig infrastruktur som må prioriteres for sikkerhet, arbeidsplasser og like rettigheter!

Grete Vallumrød, Vivestad Bygdekvinnelag.

IKKE FULL DEKNING: Også i nye Tønsberg kommune varierer det veldig hvor god dekning det er for godt nytt og moderne internettsignal. Foto: Stian Ormestad.

Rigger til forhåndsstemming i Re: – Ekstra viktig i år!

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.