Leserinnlegg: – Vi trenger ei ny regjering som får ned forskjellene

For medlemmene i Fagforbundet er økte forskjeller den viktigste saken i valgkampen. Arven etter åtte år med høyreregjering er større forskjeller mellom folk flest, skriver Rune Mathiassen, nestleder i fagforbundet Vestfold og Telemark.

Les også: – Ei post-moderne nøtt?

  • Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for innsenderens meninger og standpunkt.

HEIER PÅ ET REGJERINGSSKIFTE: Rune Mathiassen, nestleder i fagforbundet Vestfold og Telemark. Foto: Privat.

Fagforbundet vil ha ei ny rødgrønn regjering som setter vanlige arbeidsfolk først.

Politikk handler om å prioritere det som er det aller viktigste. For høyrepartiene har det vært skattekutt til de rike og velferdskutt til de aller svakeste.

Kutt i formuesskatten har vært viktigere enn å gi mer penger til kommunene som igjen ville styrket eldreomsorgen, økt bemanningen i barnehagene og skapt flere hele, faste stillinger.

Det har blitt dyrere å pendle, barnehageprisene har økt, regjeringen har innført egenandel for fysioterapi for kronisk sjuke og kutta i arbeidsavklaringspenger.

De rikeste har blitt rikere, mens dem som allerede har det vanskelig har fått enda trangere kår.

Det er helt klart hvem høyreregjeringa prioriterer, og det er ikke Fagforbundets medlemmer.

Fagforbundet vil ha ei ny regjering som sier nei til privatisering og ja til å styrke det offentlige velferdstilbudet i hele landet.

Vi mener at fellesskapets midler skal gå til velferd og ikke i lommeboka til gigantiske selskaper.

For oss er heltid en av våre viktigste saker. Det handler om at alle skal ha ei lønn å leve av, mulighet for boliglån og få en mindre stressende hverdag.

Derfor trenger vi ei ny regjering som prioriterer heltid. Vi trenger ei regjering som setter arbeidsfolk først. Derfor vil Fagforbundet ha et nytt stortingsflertall.

Vi heier på Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Senterpartiet, og tror en regjering med Jonas Gahr Støre som statsminister vil bidra til mindre forskjeller og et bedre arbeidsliv.

Nå er det vår tur! Godt valg!

Rune Mathiassen, nestleder i fagforbundet Vestfold og Telemark.

Rigger til forhåndsstemming i Re: – Ekstra viktig i år!

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.