Arbeiderpartiet ble den store skolevalgvinneren på Re

Arbeiderpartiet beholder posisjonen som partiet med størst oppslutning på Re VGS, akkurat som før forrige stortingsvalg. Regjeringspartiet Høyre gjør det enda dårligere enn tidligere katastrofevalg på Re.

Sjekk også: Skoledebatt på Re – ungdomspolitikerne imponerer.

Størrelsesforholdet i skolevalget på Re VGS blir dermed slik:

Klart største parti er Arbeiderpartiet med 34,1 prosent. Deretter kommer fire partier så å si likt på 10 – 13 prosent, der FrP er strået foran Venstre, så Høyre, og deretter SV. 

Senterparti-land Re? Ikke i skolevalg

SKOLEVALGVINNEREN PÅ RE VGS: AUF-representanten Fredrik Sørlie fikk gehør for sine argumenter for et regjeringsskifte i høstens stortingsvalg blant Re VGS-elevene – med Arbeiderpartiet i førersete. Foto: Stian Ormestad.

Senterpartiet følger deretter med 6,8 prosent, et ganske godt resultat på skolen i skauen. Vi har aldri sett samme tall som i skolevalget før EU-avstemninga i 1994, da var SP skolens største parti.

Ellers pleier ikke Senterpartiet å gjøre det så veldig godt på skolen i Senterparti-land Re.

Videre utgjør MDG, Rødt og KRF baktroppen med 2 – 3 prosent oppslutning.

Venstre er den største overraskelsen

SANKET INN JUBEL – MEN IKKE SÅ MANGE STEMMER: Unge Høyre-representanten var kjappest oppe med et klart ja til billigere snus, tobakk og alkohol – og fikk jubeltilrop av den grunn. Foto: Stian Ormestad.

Den store overraskelsen må være Venstre som gjør sitt beste skolevalg på Re noensinne, og ender opp som det tredje største partiet.

Men: Tallene er neppe like representative for strømninger blant unge velgere som i tidligere år.

Grunnen til det er at valgoppslutningen er historisk lav.

Valgdeltakelsen godt og vel halvert

DEN STORE OVERRASKELSEN: Unge Venstre-representanten Elise Daniella Rodrigues Skalmeraas snakka Venstre inn til tidenes beste skolevalgresultat på Re VGS. Hennes klare standpunkt og gode argumenter for avkriminalisering i ruspolitikken vant fram hos Re VGS-elevene. Foto: Stian Ormestad.

Ved forrige valg, lokalvalget for to år siden, var valgdeltakelsen 91,2 prosent. Denne gangen er oppslutninga foran stortingsvalget godt og vel halvert, ned til bare 45 prosent.

Mye av skylda kan vel kanskje korona-situasjonen ta, for sjøl om det var en skoledebatt mer eller mindre som vanlig, utgikk det fysiske skolevalget med stands og valgkamp.

Og alle elevene måtte stemme digitalt. En klar indikasjon på at også skolevalgkampen bør tilbake til en analog versjon ved neste valg?

Rektor stusser på oppslutningen

SLITER I SENTERPARTI-LAND: Re er historisk et Senterparti-sted. Men Re VGS har ikke vært en Senterparti-skole siden EU-kampen herja på 1990-tallet – da var partiet størst i skolevalget. Halvard Brundtland representerte Senterungdommen i skoledebatten. Foto: Stian Ormestad.

Re VGS-rektor Sindre L. Bjerkeseth stusser også på den lave valgoppslutningen, og har ikke noe godt svar på hvorfor det ble sånn. Han går heller ikke helt god for den digitale forklaringa når ReAvisa spør:

Det var et stort engasjement på skoledebatten, og elevene styrte dette på en glimrende måte. Mulig digitalt valg er en årsak, men det digitale er jo noe denne generasjonen er vant med så…

– Nei, ikke noe godt svar.

FIN SKOLEDEBATT: Lokalavisa skrøyt veldig av debattklima i skoledebatten på Re VGS. Elevene fulgte med, men langt ifra alle stemte. Foto: Stian Ormestad.

Her har godt over 10.000 ungdommer fått sin videregående opplæring.

Les også: Rigger til forhåndsstemming i Re; – ekstra viktig i år!

Les mer om politikk, styre og stell i Re.

Les også: – Stikk og stem, da vel?

,