Skoledebatt på Re: Ungdomspolitikerne imponerer!

GOD STEMNING – GODT VALG! Denne uka er det skoledebatt og skolevalg ved Re VGS. Ungdomspolitikerne viser at det går an å ha det moro sammen, sjøl om man er politisk uenig. Foto: Stian Ormestad.

Partifellene i moderpartiene har mye å lære av ungdomspolitikerne sine. Som for eksempel det å klare å svare et klart ja eller nei på spørsmål.

Les også: Rigger til forhåndsstemming i Re; – ekstra viktig i år!

Skoledebattene på Re VGS er ofte valgkampenes beste. Så også i år, der Re-elevene la opp til en god debatt på flere vis:

Først og fremst skal en rolig, men myndig, ordstyring ha æren for det – pluss en effektiv muting av mikrofonen til de som gikk over tida.

Godt synlige skillelinjer

Debatten var interessant fordi skillelinjene i politikken kom godt fram i en ryddig debatt. Noen krasse kommentarer kom her og der mot motstandernes politikk, men ikke verre enn at det er godt innafor. Litt temperatur må det være.

Ofte kan skillelinjene mellom høyre- og venstre-sida være ganske så usynlig i debatter der alle skal overby hverandre og alle vil alt. Men så skjedde ikke her. Her kom forskjellene godt til syne.

Spesielt da debatten pensa inn på skattepolitikk: – Jeg synes det er fint at folk flest får beholde mer av penga sine, jeg, sier Unge Høyre-representanten.

– Forskjeller og fattigdom øker

AUF-representanten kontrer kjapt med å utrope Høyre og den sittende regjeringa til vinner, hvis urettferdighet var en konkurranse. – Vi ungdom og vanlige folk taper.

– Høyre velger å kutter i brillestøtte, fri rettshjelp, det er blitt flere fattige barn mens de rikeste betaler mindre skatt i prosent enn det sjukepleiere og lærere gjør.

Venstresida får støtte fra Grønn ungdom: – Forskjeller og fattigdom øker under Høyre-regjeringa. Det er politikk og prioriteringer som ligger bak. Sånn er det bare.

– Handler om vår FELLES framtid

FpU mener først og fremst innvandring og dårlig integrering må ta skylda for økte forskjeller. Unge Høyre er enig, men mener at aller viktigst er å få alle i jobb, og viser til en god næringslivspolitikk med Høyre i regjering, – vi får fart på Norge!

AUF-representanten er ikke imponert over det Høyre, KrF, Venstre og tidligere FrP i regjering har å vise til: – Høyre har leda dette landet i åtte år nå. Forskjellene øker. De gir milliarder av kroner i skattelette til de rikeste.

– Da er det ikke så rart at vi mangler helsesøstre på skolene, for eksempel. Dette handler om vår FELLES framtid, sier AUF-representanten til debattens største applaus.

Billigere snus, tobakk og alkohol? – JA!!!

Kanskje bare slått av entusiasmen ja og nei-runden skapte. Et populært innslag, der salen fulgte godt med på hva debattantene løfta i været på hvert enkelt ja og nei- spørsmål.

Da spørsmålet var «ja eller nei til billigere snus, tobakk og alkohol» og Unge Høyre-karen var kjappest oppe med et ja, ble det tilløp til feststemning i salen.

Ellers er ungdomspolitikerne flinkere til å gi klare ja- og nei-svar, enn mange mer profilerte partifeller i moderpartiene.

Skolevalg seinere i uka

Det var noen som flaksa med ja- og nei-lappen att og fram på noen spørsmål, men det var unntaket. Imponerende, når vi veit hvor vanskelig det ofte kan være for politikere å svare enten ja eller nei – og bare det.

Så skal vi huske at ungdomspartiene skiller seg fra moderpartiet i noen spørsmål, også. Men Re VGS-elevene skal med dagens debatt være godt rusta til å ta sitt valg.

Rett og slett en god debatt som oppladning til skolevalget seinere denne uka på Re VGS. Det finner sted på onsdag 1. september 2021.

Men kanskje viktigst av alt: Ungdomspolitikerne viser at det går an å ha det moro sammen, sjøl om man er politisk rykende uenig.

MILJØPOLITIKK I PRAKSIS: Halvard Brundtland snakker varmt om miljøvennlige løsninger som funker i praksis, på vegne av Senterungdommen. Som for eksempel biogass, som gir lavere utslipp i både trafikken og fra landbruket. Foto: Stian Ormestad.

FÅR SKATTE-FNATT: Rød ungdom-representanten Ayoub Bouzakraft putter høyresidas skattespøkelse i skapet igjen: – Rødt skal ikke øke skattene for vanlige folk, men for de rike, understreker han. Foto: Stian Ormestad.

AVKRIMINALISERING: Unge Venstre-representanten Elise Daniella Rodrigues Skalmeraas er som moderpartiet Venstre i mindretall blant sine regjeringskollegaer i å ville avkriminalisere narkotika i mindre mengder. – Så lenge det er kriminelt, skjønner jeg at mange ikke tør å søke hjelp. Tenk om det hadde vært sånn med andre sjukdommer. Foto: Stian Ormestad.

IVRIGE DEBATTANTER: Dyktige, unge politikere fra ni ungdomsparti, til alle partiene representert på Stortinget. Foto: Stian Ormestad.

URETTFERDIG: AUF-representanten Fredrik Sørlie mener det er mye feil med dagens høyrevridde skattepolitikk: – De rikeste betaler mindre skatt i prosent enn det sjukepleiere og lærere gjør. Foto: Stian Ormestad.

DEMOKRATI I PRAKSIS: Seinere denne uka er det opp til Re VGS-elevene å velge parti i skolevalget. Trendene der viser seg ofte å kunne slå til også i det reelle valget. Foto: Stian Ormestad.

BRA OPPLEGG: Re-elevene hadde en god plan og ryddig gjennomføring av skoledebatten. Ordstyrerne er Vilde Bergh Pedersen fra 3STA og Hedda Vårvik Hansen fra 3STC. Elever fra programfagene Sosialkunnskap og Politikk og menneskerettigheter organiserte debatten. Foto: Stian Ormestad.

LYDHØRT PUBLIKUM: Spesielt ja- og nei-runden skapte engasjement i salen. Foto: Stian Ormestad.

ØKT BARNETRYGD: – Barnetrygden har reelt sett ikke økt siden jeg ble født, sier KrFU-representanten Andreas Gundersen, som mener det er på høy tid med et skikkelig løft. Foto: Stian Ormestad.

INNVANDRING FÅR SKYLDA: FpU-representanten mener hovedårsaken til økte forskjeller i Norge kommer av innvandring og for dårlig inkludering. Foto: Stian Ormestad.

FULL FEST! Unge Høyre-representanten var raskest oppe med et klart og tydelig JA! til billigere snus, tobakk og alkohol, og det ble godt tatt i mot av ungdommen. Hans engasjerte tale for miljøpartiet Høyre, fikk heller en slapp applaus. Foto: Stian Ormestad.

SKOLEDEBATT OG SKOLEVALG: Denne uka på Re VGS. Foto: Stian Ormestad.

Her har godt over 10.000 ungdommer fått sin videregående opplæring.

Les mer om politikk, styre og stell i Re.

Les også: – Stikk og stem, da vel?

,