Sjekk det nye forslaget til ungdomshus på Revetal

NYTT FORSØK: Ti år etter at den kommunale ungdomsklubben ble lagt ned, skal det nok en gang diskuteres en ny ungdomsklubb, med bygging av et splitter nytt ungdomshus på Revetal. Illustrasjon: Re arkitektur / Tønsberg kommune.

Etter mange ungdomskull med det samme ønske for en uformell møteplass og mye att og fram, er et nytt forslag til ungdomshus på Revetal klart. Og rådmannens innstilling er at dette skal bygges. 

Fra arkivet: – Ønsker et sted å henge med mekking, gaming og mat.

Ungdomshus-saken er en lang kampsak for det gamle ungdomsrådet i gamle Re kommune, gjennom flere ungdomskull.

I Ungdata-undersøkelse etter Ungdata-undersøkelse var det største ønsket en uformell møteplass etter skoletid og i helger.

Ti år uten kommunal ungdomsklubb

NESTEN – MEN BARE NESTEN: Ungdomsrådet i Re var udelt positive til ungdomshus-planene for to år siden. Rådmann i gamle Re kommune innstilte også på å bygge et ungdomshus – men da ble saken sendt tilbake til administrasjonen. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Det er i år ti år siden ungdomsklubben i kommunal regi ble lagt ned. «Ikke for å spare penger, men for å få på plass et enda bedre tilbud», ble det sagt den gang.

Det nye tilbudet i kommunal regi har latt vente på seg og det har blitt penger spart, og i mellomtida har flere initiativ fra foreninger og menigheter kommet til – de mest kjente er kanskje Young Zone på Elverhøy og Undris på Dalheim.

Helt på tampen av Re kommunes eksistens kunne ungdomshuset blitt en realitet, men politikerne mente forslaget den gang ble for dyrt – sjøl med rause gaver fra private givere.

Ville bygge – men ikke så dyrt

De vedtok å bygge et ungdomshus, men sendte saken tilbake til administrasjonen med en bestilling på å se på et rimeligere alternativ enn Snøhetta-alternativet. Og det forslaget skal våre folkevalgte nå nok en gang få siste ordet om.

I dag 31. mai sier ungdomsrådet sitt om saken, i morgen 1. juni er saken oppe i Utvalg for kultur, idrett og folkehelse, og tilslutt skal saken endelig avgjøres i kommunestyrets juni-møte.

Rådmannen innstiller på bygging, med ei kostnadsramme på 31.650.000 kroner.

Først sju, så ti millioner i gave

«AVSKJEDSGAVE»: I forbindelse med kommunesammenslåinga forsvant Langøya ut av Re og Re inn i nye Tønsberg kommune. Som et takk for godt samarbeid vil Bjørn Rune Gjelsten bidra med ti millioner kroner til et nytt ungdomshus i Re. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Men av de godt over 30 millioner kronene, kommer det største fratrekket fortsatt fra den private gaven fra Gjelsten Holding.

Han inviterte nemlig gammel-ordfører Thorvald til Aker brygge og la millioner av kroner på bordet til dette formålet. Først sju, så enda mer hvis det trengtes – beløpet ble høyna til ti millioner over bordet når det viste seg at bygget ble dyrere enn først beregna.

I tillegg kommer en merverdirefusjon på over 6,3 millioner kroner. Det vil gi et låneopptak på 15.320.000 kroner.

Flere pengegaver?

Da er spillemidler og eventuelle flere eksterne tilskudd ikke beregna som fratrekk i lånebehovet.

Eksempelvis er ungdomshus-prosjektet godt innafor kriteriene for tildeling fra DNB Sparebankstiftelsen og andre liknende stiftelser.

Og ifølge saksframlegget vil et slikt bygg kunne få 1.800.000 kroner i spillemidler, dersom spillemiddelsøknad godkjennes.

Satte en strek over mekkeverksted

MANGE MØTER: Ungdommen trenger en møteplass på Revetal, viser undersøkelse på undersøkelse. Disse ungdommene hadde flere ønsker for hva huset skal inneholde, da gamle Re kommune inviterte til møte for fire år siden. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Ungdommen var krystallklar på ungdomshus-møter for fire år siden: – Vi ønsker oss et sted å henge med mekking, gaming og mat, sa de til ReAvisa den gang. Og siden har nye år gått, og ungdomsproblemene topper seg på Revetal.

Planen har gått videre så å si med det samme innholdet, bortsett fra mekkemuligheter, «da dette ville drive kostnadene både for bygget, uteområdene og
driften», heter det i saksframlegget denne gang.

Det var Re Arkitektur som fikk i oppdrag å utarbeide et forenkla prosjekt.

515 kvadratmeter i heltre

Deres forslag er prosjektert i heltre, og er på 515 kvadratmeter. Bygget er tegna i en etasje og består av en multisal, et flerbruksrom med kjøkken. I tillegg er det to kontorer, en kiosk og et sosialt rom, samt lager.

Som en del av inngangspartiet er det er vrimleareal. Utover det er det bare planlagt det helt nødvendige av uteområder rundt dette bygget: Tilkomst for varelevering, utrykningskjøretøy og renovasjon.

«Dersom det skal planlegges ute- eller aktivitetsområder vil dette ligge utenfor den økonomiske rammen i dette prosjektet», heter det i saksframlegget.

Gjenbruk og redesign

REVETALHAGEN: Uteområder er også nedskalert i det nye forslaget, men planene om «Revetalhagen» lever videre etter et initiativ separat fra ungdomshus-planene fra SV-duoen Heming Olaussen og Andrew Knight. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Dermed er «Revetalhagen» skrota i denne forbindelse, men dette initiativet har fått andre politiske føtter å spasere videre på.

Et annet innsparingsgrep som kan bli et artig prosjekt, er at det settes i gang et eget prosjekt for redesign som skal drives av ungdommen sjøl.

Prosjektet tar sikte på å sikre inventar, i hovedsak møbler, til huset uten store kostnader. Det legges likevel inn 200.000 kroner i budsjett til formål inventar til tekniske løsninger, gaming og annet utstyr.

Mest mulig bruk

«Aktiviteten i huset er tenkt driftet innenfor eksisterende ramme. Virksomheten Ung i Tønsberg vil legge deler av sine aktiviteter til huset. I tillegg har det vært en forutsetning av huset skal benyttes så mye som mulig», heter det i saken:

«Dette gir mulighet for at andre grupper kan benytte seg av huset på de tider da ikke ungdommen bruker det, for eksempel frivilligsentralen dersom man ser for seg en avdeling i den nordre delen av kommunen».

«Virksomhet for kultur og idrett vil også kunne tilby aktivitet i huset».

Anbefaler nedskalert forslag

TRENGER EN TRYGG MØTEPLASS I SENTRUM: Ungdomsproblemene har toppa seg den siste tida, men ønsket om en uformell samlingsplass på Revetal er langt ifra noe nytt. Foto: Stian Ormestad.

«Bygget som Snøhetta har levert tok sin inspirasjon fra kommunens middelalderhistorie. Bygget som Re Arkitektur har levert er et nedskalert bygg med arkitektur som gir en lavere kostnad, og som gir det samme tilbudet innendørs som Snøhetta sitt bygg», heter det i saken – der rådmannen anbefaler Re arkitekturs forslag.

«Det er beregnet å levere et lavenergi bygg og i anbudene ligger det en opsjonspris på fossilfri byggeplass».

Og: «Bærekraftig inventarprosjekt og solceller på tak», nevnes også som grønne ungdomshus-tiltak.

Setter ungdom i sentrum – bokstavelig talt

Framdrift kan, forutsatt et politisk vedtak på å bygge ungdomshus på Revetal i juni-møtet, bety byggestart rett over på nyåret i 2023 og ferdigstillelse et drøyt år seinere.

«Ved å sette ungdom i sentrum, bokstavelig talt, viser man at ungdommen er mye verdt for kommunen. At deres behov og ønsker er hørt, og at det er ønskelig å legge forholdene til rette for at deres fritid skal være spennende, trygg og prioritert», heter det i saksframlegget.

Hele saken med alle vedlegg kan du se nærmere på her (ekstern lenke).

Ungdommen ble spurt, men blir ikke hørt: – Dette er viktig å få på plass – NÅ!

PLANEN KLAR: Slik kan ungdomshuset på Revetal bli. Illustrasjon: Re arkitektur / Tønsberg kommune.

Gjelsten gir million-gave: – En mulighet vi ikke kan la gå ifra oss!

Sjekk også: – Dette går på psyken løs – bare hør på dette bråket!

Les også: Nye generasjoner, samme gamle problemer…

Les mer om ungdomshus i ReAvisa-arkivet.

,