Ungdommen i Re ble spurt, men frykter de ikke blir hørt: – Dette er viktig å få på plass – NÅ!

BARNE- OG UNGDOMSRÅDET I RE: Fra nærmest kamera nestleder Vemund Hjelle Høydal (13), Herman Bøhle (13), Marie Langaas (14), Tim Mofossbakke (14) og leder Mathilde Bu Skjeggestad (16). Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Ung i Re-opplegget engasjerte godt over 700 reinger, der ungdommen sjøl fikk fortelle hva de ønsker seg: – Ungdomskoordinator står øverst på lista.

Denne saken kunne du først lese i papiravisa, desember 2018.

Bakgrunn: Viktig, vakkert og morsomt om det å være ung i Re.

Barne- ungdomsrådet i Re er bekymra for at ungdommen trekker det korteste strået – nok en gang. I dag skal kommunestyret i Re bli enig om budsjett for 2019. Og det vil bli vedtatt et ja eller nei til opprettelse av ungdomskoordinator-stillingen.

FORMANNSKAPET I RE: Lars Jørgen Ormestad (AP), Trude Viola Antonsen (AP), Lise Berit Firing (SP) og Thorvald Hillestad (SP) stemte for å opprette en ungdomskoordinatorstilling nå, resten stemte i mot: Frode G. Hestnes (FrP), Tove Øygarden (H) og Odd Gjerpe (KrF), etter forslag fra FrP: – Det er ikke motstand mot stillingen, men jeg tror at tidspunktet er feil, sier Frode G. Hestnes (FrP). Foto: Skjermdump Re kommune.

Det er blitt bygd og satsa som besatt i Re for å ruste oss foran kommunesammenslåing i 2020, og alt som mangler nå er å satse på ungdommen?

Gjelder ikke det samme for ungdom, som for alle andre?

Ja, det ble bygd en ny ungdomsskole – men det tvinga seg fram, og våre folkevalgte hadde egentlig ikke noe valg. Den gamle skolen var rett og slett et farlig pengesluk tilslutt.

På den andre sida: Ungdomsklubben ble lagt ned i 2011. Ikke for å spare penger, ble det sagt den gangen, men for å få på plass et bedre tilbud på sikt. Det tilbudet mangler fortsatt, godt over sju år seinere.

Et forprosjekt for ungdomshus er satt i gang, men det finnes motstand mot å bygge det – tross en milliongave fra ekstern giver.

Og i budsjettforhandlingene forrige uke gikk et delt Formannskap for å opprette en ungdomskoordinatorstilling i Re, med knappest mulig margin: Fire mot tre stemmer.

Den endelige beslutningen tas i kommunestyremøtet i dag, 11. desember.

Den knappe marginen får Barne- og ungdomsrådet til å si ifra. Høyt og tydelig. Leder Mathilde Bu Skjeggestad (16) og hennes gjeng møter lokalavisa på kommunehuset:

– Det er viktig å få dette på plass – NÅ. Skal vi vente enda ett år eller to til, og i tillegg starte helt på nytt i en ny kommune?, spør Mathilde oppgitt.

Re-ungdommen har lagt ned en enorm innsats

Barne- og ungdomsrådet stusser på argumentasjonen mot en ungdomskoordinator i formannskapsmøte:

Der ble det kjente argumentet «dette må vi få på plass før vi er en del av en ny kommune» snudd på hodet: «Dette bør vi vente med til vi er en del av en ny kommune».

– Gjelder ikke det samme for ungdom, som for alle andre? Alt annet som er blitt bygd og satsa på, som for eksempel helsehus og nå bibliotek, det har vært viktig å få på plass før vi er en del av en ny kommune. Men når det gjelder ungdom, så er det ikke så viktig å få ting på plass?, spør Mathilde engasjert.

Hun og resten av Barne- og ungdomsrådet er veldig fornøyd med prosessen i våres, der det ble brukt mye tid på å høre ungdommen. Re-ungdom ble bedt om å engasjere seg, og det gjorde de – så til de grader. Nå frykter de å bli overhørt.

– Hvis vi har brukt så mye tid og ressurser på noe som har gitt så klare råd til politikerne – akkurat som de spurte om – er det veldig kjipt hvis alt sammen viser seg å være helt bortkasta, sier de til ReAvisa.

– Ikke motstand mot stillingen, men tidspunktet er feil

FORESLO EN UTSETTELSE: Varaordfører Frode G. Hestnes (FrP). Foto: Stian Ormestad.

Det ble lagt ned en kjempejobb i våres: Først tok ungdommene tak i resultatene fra Ungdata-undersøkelsen. Så lagde de presentasjoner som ble vist for over 700 lærere, foreldre og andre interesserte gjennom flere temakvelder på Revetal ungdomsskole.

Det hele endte med et politisk verksted, der ungdommene satt i grupper sammen med folkevalgte og kommuneledelse.

Over 2.000 tilbakemeldinger ble systematisert og presentert for våre folkevalgte tilslutt.

Ønsket om en ungdomskoordinator skilte seg soleklart ut. Sammen med et ønske om en uformell møteplass for ungdom. Gjerne et ungdomshus på Revetal.

– Hvorfor skulle vi ha folkemøter, politisk verksted, fullt trøkk i Barne- og ungdomsrådet over et halvår – uten at det fører til noe? Det er vel ikke noe vits, hvis man velger å overse resultatet?, spør Mathilde oppgitt.

– Det er tydelig at det er dette ungdommen ønsker seg

Ordfører Thorvald Hillestad (SP) er en av dem som står på ungdomsrådets side, sammen partifelle Lise Firing (SP) og Arbeiderpartiets Trude Viola Antonsen (AP) og Lars Jørgen Ormestad (AP) i Formannskapet. De to største partiene i Re sikra et knappest mulig flertall mot Høyre, FrP og KrFs stemmer.

– Det er tydelig at det er dette ungdommen ønsker seg, sa en krystallklar Re-ordfører i formannskapsmøte.

STEMTE FOR EN UNGDOMSKOORDINATOR: Ordfører Thorvald Hillestad (SP). Foto: Stian Ormestad.

Forslaget om å utsette hele ungdomskoordinator-stillingen kom fra varaordfører Frode G. Hestnes (FrP). Han har ikke særlig trua på en stilling som skal opprettes i Re kommunes siste år: – Det er ikke motstand mot stillingen, men jeg tror at tidspunktet er feil.

FrP mener at pengene – 650.000 kroner – burde vært brukt på å styrke innsatsen for elever som trenger ekstra oppfølging i skolen. Odd Gjerpe (KrF) ville heller brukt pengene på en Frivilligsentral: – Vi ser nok at det kan utløse mye mere enn en ungdomskoordinator kan klare å utløse.

Der er Barne- og ungdomsrådet helt uenig. De har spesifisert i sine innspill til politikerne at de ønsker en dedikert ungdomskoordinator.

– Ellers kan fort ungdom komme i andre rekke. Ressursene vil bli spist opp av andre grupper som er flinkere til å gjøre seg hørt, mener de.

– Det er viktig at den som har jobben får et godt forhold til ungdommen, og at alle veit hvem denne personen er. Da må det være en helt egen ungdomskoordinator. Ellers vil det være vanskelig å få til.

Viktig å få på plass, uansett om det blir ungdomshus eller ikke

BARNE- OG UNGDOMSRÅDET I RE: Fra venstre nestleder Vemund Hjelle Høydal (13), Herman Bøhle (13), Marie Langaas (14), Tim Mofossbakke (14) og leder Mathilde Bu Skjeggestad (16). Foto: Stian Ormestad.

Barne- og ungdomsråd-lederen mistenker våre folkevalgte for å ha lest sakspapirene for dårlig.

På formannskapsmøtet ble det sagt at stillingen er for dårlig forklart, og at det er «en administrativ stilling». En ungdomskoordinator ble også kopla opp til et eventuelt ungdomshus.

– De kan jo ikke ha lest forslaget til stillingsannonsen! En ungdomskoordinator er så mye mer enn en som henger på et ungdomshus. Det står jo oppramsa mange punkt som beskriver en jobb der du har kontakt med ungdom – der de er. Både på skolen og på fritida. En som skal involvere seg i ungdommenes liv.

– Det er mye som skjer i Re, og mange er aktive i idrett og kultur. Men det er også mange som ramler utenfor. Det er disse vi må ha et tilbud til, så de ikke faller helt utenfor i hele ungdomstida. Og det haster!

Tim Mofossbakke (14) bruker seg sjøl som eksempel:

– Jeg gikk på fotball, men syntes det ble for seriøst. Men jeg liker å spille fotball, og gjør jo det sånn helt uorganisert sammen med kompiser. Jeg veit om flere som er interessert i musikk, men synes det blir for mye med faste øvinger og sånt – men som vil samles og spille litt, bare.

– Det samme gjelder sikkert ungdom som vil drive med mange andre ting, helt uorganisert, både innen idrett og kultur.

Mange faller helt utenfor i ungdomstida

STORT PROSJEKT: Re-ungdommen presenterte statistikken i Ungdata-undersøkelsen for over 700 besøkende over flere kvelder på ungdomsskolen, de fikk over 2.000 innspill, og la fram funnene for våre folkevalgte. Foto: Stian Ormestad.

Ungdommene forteller at de kjenner mange som ikke har noe å ta seg til på fritida. Da blir det ofte å sitte foran en skjerm. – Det hadde vært bedre å møtes, og finne på noe. Om så det er å sitte foran en skjerm – sammen.

– Bare det å game blir jo litt mer sosialt hvis man samles en plass – sånn som det er planlagt med gaming i ungdomshuset.

En ungdomskoordinator er viktig å få på plass, helt uavhengig av om det blir bygd et ungdomshus eller ikke.

– Det henger ikke sammen. Det er bare ett eneste punkt av ti i forslag til stillingsbeskrivelse som nevner ungdomshus – ellers er det nevnt mye annet bra en ungdomskoordinator skal drive med, ramser nestleder Vemund Hjelle Høydal (13) opp.

Endelig beslutning tas i kommunestyremøtet 11. desember. ReAvisa følger møtet – sjekk siste nytt her på nettavisa ReAvisa.no.

Bakgrunn: Viktig, vakkert og morsomt om det å være ung i Re.

Denne saken kunne du først lese i papiravisa, desember 2018.

Les mer om kommunesammenslåing.

Les mer om lokalpolitikk i Re.