Alle barneskolene i Re stenges på grunn av streik

Unio trapper opp streiken, som varsla tidligere – konsekvensen er at ordinær undervisning ved barneskolene blir avlyst fra og med i morgen.

Sjekk også: Dobler antall streikende – sjekk hva som rammes i Re.

I det første streikeuttaket ble rundt hundre tatt ut i streik i Re, og da ble Revetal ungdomsskole og Re VGS ramma – og stengt for fysisk undervisning på skolen.

I det andre streikeuttaket fra og med onsdag rammes også barnehager og barneskoler, med mer.

Stengt skole – åpen SFO

Og med streikestengningen av alle barneskolene, er alle offentlige skoler i Re fra barneskole, ungdomsskole og til videregående skole stengt.

Sjøl om alle barneskolene stenges for undervisning, skal de prøve å holde SFO helt eller delvis åpent under streiken, melder Tønsberg kommune.

Skolene organiserer også en tilsynsordning i skoletida for sårbare elever og for familier der foreldre har samfunnskritiske funksjoner.

– Dette tilbudet vil variere fra skole til skole ut fra den enkeltes skoles tilgjengelige ressurser og reglene i smitteveileder for gult nivå.

Rektor tilstede

– Rektorene er tilstede hver dag på alle skoler, og kan kontaktes ved behov. Helsesjukepleierne er ikke tatt ut i streik, og de kan også kontaktes av foreldre og elever som har behov for det.

Ordinær undervisning starter opp så raskt som praktisk mulig etter at streiken er avslutta, melder Tønsberg kommune.

– Elever og foresatt får utfyllende informasjon fra den enkelte skole om hva som gjelder under streiken.

Sjekk også: – Flaut å stå med lua i hånda og be om en anstendig lønn.

STENGER SKOLEN: Fersk Solerød-rektor Kristoffer Aas er en av flere Re-rektorer som må stenge skolen for undervisning når Unio trapper opp streiken fra og med onsdag 2. juni 2021. Med det er alle kommunale skoler i Re stengt, fra barneskoler, ungdomsskole til videregående skole. Foto: Stian Ormestad.

Stor streikevilje blant Re-lærerne: – Nå er det nok!

Les også: – Målet er å være mest mulig synlig.

Les mer om skole og utdanning i Re.