To barnehager i Re stenger på grunn av streik

STENGER: Brår barnehage blir stengt på grunn av streiken, som en av to barnehager her i Re. Foto: Stian Ormestad.

Alle pedagogene og styrere i to Re-barnehager blir fra og med i morgen, onsdag, tatt ut i streik. Dermed stenger barnehagene.

Sjekk også: Alle barneskolene i Re stenges på grunn av streik.

I nye Tønsberg kommune blir totalt sju barnehager stengt på grunn av streik, og to av dem er her i Re: Brår og Brekkeåsen.

– Disse barnehagene må stenge fra onsdag 2. juni og fram til streiken er over, melder Tønsberg kommune i ei pressemelding.

Gult smittevernsnivå + streik = stengning

– Barnehagene er på gult smittevernsnivå, noe som innebærer at avdelingene er organisert som en kohort. Disse kohortene kan ikke blandes, kun hjelpe hverandre i korte perioder.

– Dette, sammen med sterkt redusert bemanning, gjør at det ikke er mulig å gi et forsvarlig tilbud så lenge streiken pågår.

– Ordinær barnehagedrift starter opp så raskt som praktisk mulig etter at streiken er avsluttet.

Stor streikevilje blant Re-lærerne: – Nå er det nok!

Les også: – Målet er å være mest mulig synlig.

Les mer om skole og utdanning i Re.

,