Ordføreren om et bygdebruk på Revetal: – God ide!

POSITIV ORDFØRER: Anne Rygh Pedersen (AP). Arkivfoto: Stian Ormestad.

– Interpellanten spør om jeg deler entusiasmen, og det gjør jeg. Svaret er et ubetinget ja!

Les også: Løfter en landlig ide for bygdebyen vår.

Heming Olaussen (SV) varsla i forkant av kommunestyremøtet i mai en interpellasjon som dreier seg om å fortsatt ha noe dyrka mark midt i bygdebyen vår, til felles glede for hele bygda.

VIL BEHOLDE LITT DYRKA MARK: Til fellesskapets beste og glede. Heming løfta saken i kommunestyremøtet 19. mai 2021. Foto: Stian Ormestad.

Ideen, som partifelle Andrew Knight kom med, kan du lese om i ReAvisa på papir, mai 2021, eller i denne nettsaken.

Ordføreren deler entusiasmen

I kommunestyret kom det et udelt positivt svar fra ordfører Anne Rygh Pedersen (AP).

– Interpellanten spør om jeg deler entusiasmen, og det gjør jeg. Svaret er et ubetinget ja!

Så viser ordføreren til at det ikke er en helt ny ide, for gamle Re kommune utarbeida for fem år siden et prosjektnotat med tittelen «Revetalhagen»:

En sosial møteplass i sentrum for ungdom i alle aldre, utarbeida i forbindelse med ungdomshus-planene. – Dette var litt mer omfattende, riktignok, sier ordføreren.

Samtidig som den nye ideen er å trekke inn eldre mennesker som har stor kompetanse, som tidligere bønder, hageeiere, hagelag og liknende.

Vil få fortgang på saken

– Etter min mening er dette en veldig god ide. Rådmannen har røpa for meg at han i handlingsplanen for 2022 – 2025 legger fram et forslag om å utarbeide handlingsplanen for Revetal sentrums uterom. Her vil innspillet om Revetalhagen finne sin naturlige plass.

Det vil si at rådmannen ikke ser det mulig å få fortgang på planene før ett par – tre år fram i tid. – Derfor vil jeg be rådmannen vurdere om dette tiltaket kan gjennomføres uavhengig av denne planen.

Dermed er interpellant Olaussen og ordfører Rygh Pedersen skjønt enige om en ting:

Ideen må ikke drukne i planverk og byråkrati.

Godt i gang innen neste vår?

– Jeg må bare heie på deg, ordfører. Jeg synes det var et utrolig positivt og hyggelig svar. At vi må vente til 2024, det ville vært tragisk – så omfattende er ikke dette, sier Heming som håper at prosjektet står godt rusta innen neste vår.

Cathrine Bøhle (SP) tok også ordet i sakens anledning på vegne av Senterpartiet: – Vi håper også at vi kan se dette som en enkelt sak, og jobbe mer med bruk av Revetal gård.

Hun minner også om døra på Re helsehus som foreløpig går ut i intet. Den ble laga med tanke på ei bru over til skauen bak helsehuset, inn på Revetal søndre-grunn.

Som er kommunal grunn, etter oppkjøpet av Revetal Søndre gård på tampen av Re kommunes eksistens.

FRUKTBAR IDE? Heming Olaussen og Andrew Knight (begge SV) løfter saken politisk. Tilbakemeldingene i bygda vår er gode over hele linja. Foto: Stian Ormestad.

Les om ideen i ReAvisa på papir mai 2021.

Les mer om politikk, styre og stell.

, , ,