Løfter en landlig ide for bygdebyen vår: – Tenk så flott det kan bli!

FRUKTBAR IDE? Heming Olaussen og Andrew Knight (begge SV) løfter saken politisk. Tilbakemeldingene i bygda vår er gode over hele linja. Foto: Stian Ormestad.

Andrew og Heming håper litt av den dyrka marka på kommunal grunn kan bli til en arena der folkehelsa kan spire og gro sammen med poteter og grønnsaker – og vennskap på tvers av generasjoner.

Les hele saken i ReAvisa på papir mai 2021.

Det var Andrew Knight fra Våle som kom opp med ideen, og han lufta den for partifelle Heming Olaussen (SV) fra Ramnes, som også tente på ideen.

Heming sitter i kommunestyret i nye Tønsberg og vil løfte saken videre med en interpellasjon i kommunestyremøtet til uka, onsdag 19. mai.

POSITIV: – Kan bare komme positive ting ut av dette!, sier kjøpmann og sentrumsutvikler Martin Gran. Spesielt dette med å skape mer liv i sentrum utover skole- og kontortid og butikkenes åpningstider, det har vært et uttalt mål i tidligere ReAvisa-saker. – Jeg tenker at det er en veldig god ide. Kanskje klarer de å dyrke noe som jeg kan selge i butikken? Til inntekt for prosjektet? Foto: Stian Ormestad.

En åpen arena – på alle vis

Ideen er kort fortalt:

Hva med kolonihage, andels-landbruk, parseller – kall det hva du vil – på noe av jorda som ble kjøpt opp av kommunen på tampen av Re kommunes eksistens?

Det gjelder den store Revetal søndre-tomta, og det skal være et tilbud for alle – noe som beriker lokalsamfunnet. En åpen arena, på alle vis.

Andrew og Heming ønsker alle innspill velkomne, og håper det er politisk vilje til å la ballen rulle videre. For akkurat som navnet, er heller ikke planen spikra:

– Vi vil bare lufte ideen, og se hvor det bærer hen. Alle vi har snakka med blir jo like ivrige som oss, forteller SV-duoen.

Kompetanseutveksling på tvers av generasjoner

Rundt Revetal ligger det skoler med elever som kunne dyrka jorda, høsta, foredla og brukt råvarene i forbindelse med fag på skolen.

I blokkene på Revetal sitter det haugevis med pensjonerte bønder med massevis av kunnskap, ledig tid og helt sikkert lyst til å bidra.

For å nevne ett par eksempler. Ellers i bygda er det sikkert interesse for dette, også i alle byggefeltene rundt Revetal.

POSITIV: Revetal ungdomsskole-rektor Mona Elisabeth Larsen er også begeistra for ideen: – Dette høres veldig spennende ut. Jeg ønsker å høre mer, og sjekke om eventuelle valgfag kan knyttes opp til dette. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Det kunne blitt en kompetanseutveksling på tvers av generasjoner, mener SV-duoen som ser for seg mange gode ringvirkninger.

VIL BEHOLDE LITT DYRKA MARK: Til fellesskapets beste og glede. Heming løfter saken i kommunestyremøtet 19. mai 2021- Foto: Stian Ormestad.

Andrew peker på folkehelseperspektivet, både fysisk og psykisk. Og at dette med sjølberging er veldig i vinden for tida.

– Dette kan bli en fantastisk flott landlig møteplass i bygdebyen vår!

Sauebeite og dyrka mark

SV-duoen håper det kan la seg gjøre å bruke noe av den fruktbare jorda ved Re helsehus, til glede for de som bor på helsehuset som kan følge med på det som spirer og gror.

Folk kan legge turen innom og følge med på årstidene. Dette kan blir en møteplass, både for de med grønne fingre og de som bare vil følge med.

De siste somrene har det vært sauebeite over hele området, et flott og landlig innslag i bygdebybildet, det også.

SV-duoen ser ikke for seg å skulle bruke et så stort areal som hele beite til dyrking, langt ifra. Kanskje en kombo er mulig?

Står bare på vilje

– Når det gjelder å avsette kommunal grunn til dette, så kommer det an på politisk vilje. Når det gjelder å avse noe fruktbar jord til dette, og ikke bygge ned det aller meste som planen er, så kommer det også an på politisk vilje, mener Andrew og Heming.

Og den politiske viljen går SV-duoen bredt ut og søker støtte fra alle hold. Ideen er lufta i det politiske miljøet, og tilbakemeldingene er positive fra flere kanter.

– La alle ideer spire, og alle som har løst kan bare få værra med! Tenk så flott det kan bli! Det blir veldig viktig med noen grøntområder innimellom all bebyggelse i bygdebyen vår.

– Og da er vel dyrka mark vel så bra – hvis ikke enda bedre, enn parker og plener?

INTERPELLASJON: Heming Olaussen har allerede interpellasjonen klar til kommunestyremøtet 19. mai 2021, forfatta sammen med partifelle Andrew Knight (begge SV). Les mer om saken i mai-avisa. Foto: Stian Ormestad.

Les hele saken i ReAvisa på papir mai 2021.

Les mer om politikk, styre og stell.

, , ,