Ordføreren: – Ungdomshus-prosjektet går sin gang

Bråket på Revetal, der motorungdom mangler eksospotter og nabolaget mangler søvn, nådde kommunestyresalen i nye Tønsberg.

Leder: Nye generasjoner, samme gamle problemer…

Bakgrunn: Vil lage en møteplass for motorinteressert Re-ungdom.

ORDFØRER: Anne Rygh Pedersen (AP). Foto: Stian Ormestad.

– Vil kommunen støtte «kulturgarasjen» på Elverhøy?, spurte Heming Olaussen (SV) i en interpellasjon til kommunestyret 14. oktober.

Han ville også vite hvor et nytt ungdomshus på Revetal ligger i løypa, og spurte om hvorvidt kommunen hadde vært inne i bildet når det gjelder bråket på Revetal.

Uheldig situasjon på Revetal

– Jeg har også merka meg konflikten mellom motorsykkelungdom og beboere på Revetal, og det er ingen tvil om at situasjonen er uheldig, svarte ordfører Anne Rygh Pedersen (AP):

– Fra talerstolen i kommunestyret skal jeg være forsiktig med å spekulere for mye i hvorfor disse ungdommene oppfører seg som de gjør. Men det jeg kan si, er at Utekontakten i Tønsberg kommune har vært tilstede på Revetal ved flere anledninger, og at de har vært i kontakt med de ungdommene det gjelder.

Utekontakten er en kommunal lavterskeltjeneste som driver forebyggende og oppsøkende arbeid blant ungdom, og som blant annet tilbyr samtaler, hjelp og støtte, råd og veiledning, orienterte ordføreren.

– I tillegg har kommunen tett dialog med forebyggende politi gjennom politikontakten, og også politiet er oppmerksomme på utfordringen og har vært tilstede og i kontakt med de ungdommene det gjelder.

Mange ungdomstilbud i den nye storkommunen

– Så er det ingen tvil om at ungdom trenger noe hyggelig og meningsfullt å fylle fritida si med. I Tønsberg kommune – også i den delen av kommunen som utgjør gamle Re – har ungdom et bredt tilbud fra frivillige lag og foreninger.

– Men det er helt riktig som interpellanten sier; ungdom i Re har etterlyst et sted å være – et sted å være sammen.

Ordføreren mener vi har mange møteplasser for ungdom i nye Tønsberg kommune: Bibliotekene, ungdomshuset i Tønsberg, ungdomsklubber på Eik, Sem og Slagen. – Men vi har ikke et liknende tilbud på Revetal.

Planen for et ungdomshus på Revetal jobbes det videre med, men med et litt mindre og rimeligere prosjekt enn det opprinnelige forslaget.

Ungdomshus-prosjektet går sin gang

– Det jobbes nå med utkast til planer for et slikt ungdomshus, og prosjektet sendes etter planen på anbud rundt nyttår. Det er også avsatt midler til realisering i investeringsbudsjettet i gjeldende økonomiplan, og vi håper og tror at den private investoren fremdeles er klar for å bidra.

PRIVAT INVESTOR: Bjørn Rune Gjelsten, her sammen med gammel-ordfører i gamle Re kommune Thorvald Hillestad, skriver under på papiret der han gir sju millioner kroner til et nytt ungdomshus på Revetal. Ganske kjapt ble gaven hevet til ti millioner, da det viste seg å bli et dyrere prosjekt enn først antatt. Foto: Stian Ormestad.

– Prosjektet går altså sin gang, og jeg håper at vi kan få en sak til politisk behandling i løpet av våren 2021, redegjør ordføreren.

Dette ble tatt godt i mot av interpellanten Olaussen, som mener det er mye positivt i svaret fra ordføreren. – Spesielt at saken om ungdomshus går sin gang.

– Det er veldig etterlengta og jeg håper inderlig at det lar seg finansieres.

Oppfordrer om å søke midler

Så til ideen om en kulturgarasje på Elverhøy: – Det en spennende idé, og jeg vil rose Kulturhuset Elverhøy for initiativet. Det er også tett dialog mellom Elverhøy og kommunen gjennom virksomheten Ung i Tønsberg. Jeg kan likevel ikke uten videre love at kommunen vil støtte et slikt prosjekt økonomisk, sier ordføreren:

– Kommunen har ikke mottatt noen søknad om støtte til prosjektet, og det er Utvalg for Kultur, Idrett og Folkehelse som bevilger tilskudd til frivillige lag og foreninger. Da skal tilbud som retter seg mot barn og unge prioriteres.

– Jeg syns som sagt at ideen fra Elverhøy er spennende, og hvis de ser for seg at de kan starte opp et slikt tilbud, vil jeg oppfordre dem om å søke tilskudd fra kommunen innen fristen 15. november.

En annen dato verd å merke seg: Tirsdag 20. oktober, da inviteres det til motor-møte på Kulturhuset Elverhøy for å skvære opp mellom unge og eldre i Re, med tema «kulturgarasjen».

Re-ungdom om motor-møte på Elverhøy: – Håper vi blir hørt, og at vi finner en løsning alle er fornøyd med.

Leserinnlegg: Mekker et tilbud til motor-ungdommen.

MØTEPLASS FOR UNGDOM I RE: Kulturhuset Elverhøy har vært en møteplass for ungdommen i bygda i godt over hundre år. Foto: Stian Ormestad.

Les også: Gjelsten øker ungdomshus-gaven til ti millioner kroner.

Les flere saker om ungdomshus på Revetal i ReAvisa-arkivet.

, ,