Leserinnlegg: Mekker et tilbud til motor-ungdommen

KULTURHUSET ELVERHØY: En møteplass for ungdom – også motorinteressert ungdom. Innfelt ungdomsklubbleder og nestleder Lars Jensen og Sindre Gade Johnsen, som nå også jobber med «kulturgarasjen». Foto: Stian Ormestad/privat.

Her har vi et ungdomslokale som er i full sving – fullt av kompetente folk som har trua på ungdommen i Re – og det er viktig, for ungdommen i Re er landets fineste, mener vi. Også de som er interessert i motor, fart og spenning, skriver Lars Jensen og Sindre Gade Johnsen på vegne av Kulturhuset Elverhøy.

Leder: Nye generasjoner, samme gamle problemer…

Vi, som leder og nestleder av YoungZone – ungdomsklubben på Kulturhuset Elverhøy, vil gjerne komme med en kommentar til ReAvisas leder «Nye generasjoner, men samme gamle problem».

Lederen var et fint stykke som forklarer problemet med råning på Revetal, og hvordan begge parter har det i den opphetede debatten.

Tar ønsket fra ungdom på alvor

Spesielt lederens avslutning bet vi på Kulturhuset Elverhøy oss merke i: «Og vi veit, alle sammen, at den samme overskrifta kan resirkuleres år etter år. Så lenge ikke vi tar ønsket fra ungdommen, generasjon etter generasjon, på alvor.»

Vi vil derfor si at vi som driver med ungdomsklubb, teater og musikk-prosjekter tar ungdommen i Re på alvor, og forsøker så godt vi kan å gjøre dette med de midlene vi har.

På ungdomsklubben har vi nå fått åpnet opp for å ha tjue ungdommer ute for å mekke på tohjulinger, tre onsdager i måneden (alle bortsett fra den siste) med godkjennelse av kommunelegen. De kan også få lov til å komme en kjapp tur inn og bruke kiosken vår.

Tilbud til all ungdom

Vi vil også forsøke å samle ungdommen til et møte på Elverhøy, for å høre hva vi kan bidra med for at de skal få lov til å være som de er, på et sted hvor de blir møtt med respekt og glede. Dette håper vi å få til i uke 43.

Kulturhuset Elverhøy har også jobba mye de siste åra med å få på plass en kulturgarasje, rett ved siden av kulturhuset, hvor ungdommen skal kunne boltre seg på femti kvadratmeter med verksted og verktøy – kanskje kan de til og med skru på noen nye eksospotter?

På Kulturhuset Elverhøy er vi opptatt av at ikke all ungdom vil spille fotball eller håndball, og vi prøver å tilrettelegge for det ungdommen vil.

Flott Re-ungdom

Vi lurer også på hva kommunen egentlig gjør, spesielt med tanke på et nytt ungdomshus på Revetal.

Hos oss har vi en lang historie med vellykkede prosjekter, et ungdomslokale som er i full sving – fullt av kompetente folk som har trua på ungdommen i Re.

Og det er viktig, for ungdommen i Re er landets fineste, mener vi.

Lars Jensen og Sindre Gade Johnsen, leder og nestleder ungdomsklubben YoungZone, Kulturhuset Elverhøy.

Ett år siden vedtak om å bygge ungdomshus: – Lurer på hvor saken står nå, i den nye kommunen?

Et eget hus for ungdom på Revetal? – Vi ønsker oss et sted å henge med mekking, gaming og mat.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.

, , , , , ,