– Vil kommunen støtte «kulturgarasjen» på Elverhøy?

Til uka møtes kommunestyret i nye Tønsberg, og Heming Olaussen (SV) vil vite hvor i løypa ungdomshuset ligger, og om den nye storkommunen kan støtte «kulturgarasjen» på Elverhøy.

Leserinnlegg: Mekker et tilbud til motor-ungdommen.

Les også: Vil lage en møteplass for motorinteressert Re-ungdom – starter opp «kulturgarasjen».

Interpellasjonen til kommunestyret 14. oktober har overskrift «Et sted å være for ungdom på Revetal» og lyder som følger:

«Ordfører. Det har oppstått en veldig trist og uheldig konflikt på Revetal, mellom motorsykkelungdom og beboere nær bensinstasjonen Cirkle K på Revetal.

Konflikten topper seg på Revetal

Vi har kunnet lese om stor uenighet, og kanskje noe overdrevne historier om voksne folk som truer med øks, om ungdom som «råner» og forstyrrer folks behov for ro og fred m.m.

SPENT PÅ SVAR: Heming Olaussen (SV) fra Ramnes. Foto: Stian Ormestad.

Det er imidlertid åpenbart behov for å gjøre noe med situasjonen.

I de par siste årene av Re kommunes levetid hadde vi flere behandlinger av en mulig ungdomsklubb, eller ungdomshus på Revetal. Privat sponsor (Gjelsten) var inne i bildet med flere millioner, en del midler var satt av i økonomiplanen, tegninger forelå.

Ungdommens førstepri

Dette var etter ungdommens eget sterke ønske, slik det framkom både i undersøkelser blant ungdommen og uttalelser fra barne- og ungdomsrådet i Re. Dette var ungdommens 1. prioritet.

Kommunestyret i Re vedtok for cirka et år siden at det skulle utarbeides et forslag til en noe rimeligere og mer forenkla løsning enn den opprinnelige.

Jeg vurderer det dit hen at det er sterkt ønskelig å få til en dialog om situasjonen, og med berørte parter. Løsninger bør finnes, som ungdommene kan ha et eierskap til.

Mekkeverksted for motorungdommen i Re

I det siste er det tatt et fortjenestefullt initiativ fra den private stiftelsen «Elverhøy» i Ramnes, som blant annet driver en ungdomsklubb og har planer om et mulig mekkeverksted.

KLAPPET OG KLART: Det så lyst ut for nytt ungdomshus på Revetal, da Gjelsten ville bidra med ti millioner til byggingen. Her ved signering av avtalen på Aker brygge, sammen med kultursjef Ida Johre og Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP). Arkivfoto: Stian Ormestad.

Jeg vil spørre ordføreren: Er kommunale instanser inne i denne konflikten? Har det vært noen initiativ for å komme i dialog med ungdommene og beboerne fra noen offentlige instansers side?

Videre: Har man på kort sikt noen tanker om hva som kan gjøres? Ønsker man å støtte initiativet fra Elverhøy – evt. med økonomiske midler til realisering av et mekkeverksted?

Eller har man andre ideer til hva som skal til på kort sikt for å bidra til at ungdommen får dekket sine behov for å møtes, og for å dyrke sine interesser for motorsykler, gjerne under veiledning av voksenpersoner?

Nytt ungdomshus?

Til slutt: Hva er status for planene om et nytt ungdomshus på Revetal, ordfører?»

Interpellasjonen er signert av Heming Olaussen (SV), som forteller til ReAvisa at han ser fram til et svar fra ordføreren.

En interpellasjon er en forespørsel fra et kommunestyremedlem til ordføreren eller andre med direkte politisk ansvar for det forespørselen gjelder. Til forskjell fra et vanlig spørsmål får andre medlemmer delta i debatten.

Kommunestyret i nye Tønsberg møtes onsdag til uka, 14. oktober.

KULTURHUSET ELVERHØY: En møteplass for ungdom – også motorinteressert ungdom. Innfelt ungdomsklubbleder og nestleder Lars Jensen og Sindre Gade Johnsen, som nå også jobber med «kulturgarasjen». Foto: Stian Ormestad/privat.

Ett år siden vedtak om å bygge ungdomshus: – Lurer på hvor saken står nå, i den nye kommunen?

Et eget hus for ungdom på Revetal? – Vi ønsker oss et sted å henge med mekking, gaming og mat.

Leder: Nye generasjoner, samme gamle problemer…

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.