Går ut av styret etter årelang innsats – hedret med æresmedlemskap: – Har nok tenkt å hjelpe til litt enda

ÆRESMEDLEM: Aage N. Nilsen blir hedret for sin mangeårige innsats for Ramnes historielag på lagets årsmøte. Leder Kåre Holtung overrekker blomster og diplom i form av et tresnitt av Hans Gerhard Sørensen. Foto: Håkon Westby.

På årsmøtet i Ramnes historielag ble Aage N. Nilsen overrakt blomster, bok og diplom som nytt æresmedlem i historielaget for sitt mangeårige engasjement.

Les også: – Gamle bygg må Re-staureres på gamlemåten, veitu!

Det korona-utsatte årsmøtet var lagt til Kulturhuset Elverhøy i Ramnes mandag 21. september 2020.

Leder i historielaget Kåre Holtung kunne ønske 17 medlemmer velkommen til et årsmøte som i disse korona-tider ble avholdt uten bevertning og underholdning.

Nesten dobla antall medlemmer!

Det var god avstand mellom de frammøtte som ble registrert etter koronabestemmelsene.

Trygve Gran leste årsberetningen som kunne fortelle at laget i 2019 hadde 241 medlemmer, noe som er en økning på 114.  Det er nesten en fordobling!

Laget hadde i 2019 seks åpne møter, stand på Revetal, rusleturer, bussturer og var medarrangør av Åpen gård på Bygdetunet Brår.

Den mest omfattende enkeltsaken i 2019 var utbedring av råteskader i Lukasstua. Huset er snart 300 år gammelt og trolig det eldste huset i Ramnes, utenom middelalderkirkene.

Les mer om det i denne saken: – Gamle bygg må Re-staureres på gamlemåten, veitu!

Ut av styret etter mange års innsats

Valget ble greit gjennomført. Styret har nå denne sammensetning, fortsatt under ledelse av Kåre Holtung (gjenvalg):

Styremedlemmer Jan Vidar Bjune (gjenvalg), Hans Kristian Hjelmtvedt (ny), Trygve Gran (ikke på valg), Odd Roar Sulutvedt (ikke på valg), Inger Ekstrøm Le Maire (ikke på valg), og Solveig Skuggedal (gjenvalg).

Revisorene Morten Kihle og Solveig Myrstad ble også gjenvalgt.

Aage N. Nielsen gikk ut av styret etter mange års innsats.

Velfortjent æresmedlemskap

Og det gikk ikke upåaktet hen: Aage ble hedret for innsatsen med et æresmedlemskap.

Han takket for utmerkelsen, og sa han hadde nok tenkt å fortsette med å hjelpe til litt enda.

Kåre Holtung avslutta med en «korona-status» for dette året:

– Dette året har vi har fått gjennomført tre rusleturer: Brår med 24 deltakere, Ramnes med 40 deltakere, og Fon/Krakken med 26 deltakere.

Les mer om Ramnes historielag i ReAvisa-arkivet.

Les mer om foreningslivet i Re.