Dommen er rettskraftig: Revac-ledelsen må i fengsel

INGEN NY RUNDE: Tingrettens dom blir stående med fengselsstraff og millionbøter. Foto: Stian Ormestad.

LINNESTAD: Revac-ledelsen ble dømt til fengsel og bedriften til millionbøter. Dommen fra tingretten ble anket, men forkastet – og nå er dommen rettskraftig.

Les mer: Dom i Revac-saken – millionbøter og fengsesstraffer

STORBRANN: Tidlig på morgen 21. juli 2014 starta storbrannen. Foto: VIB.

Sommeren for tre år siden begynte det å brenne hos gjenvinningsbedriftene Revac AS og KMT AS på Linnestad næringsområde. Brannen varte i 36 timer før den var slokka.

Etter en stor rettssak over nesten tre uker i Nordre Vestfold tingrett ble tre i Revac-ledelsen dømt til fengselsstraff, og begge firmaene fikk bøter. Revac-ledelsen anket.

I sommer ble anken fra Revac AS forkastet. Også den avgjørelsen kunne ankes, men det er ikke blitt gjort. Dermed er dommen nå rettskraftig, forteller aktor i Tingretten, førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, til ReAvisa.

Stort utslipp av miljøgifter i naturen

Lagmannsretten, som forkastet anken fordi det er «klart at ankene fra de tiltalte ikke vil føre frem», skriver blant annet i sin begrunnelse:

«Man er på et område hvor straffens allmennprevensjon har sin klare berettigelse. Mangelfulle miljøtiltak ved avfallshåndtering vil oftere være påvirket av en kalkulert og overveid risiko og i mindre grad følgen av impulsive og uoverveide handlinger i øyeblikkssituasjoner.»

– Avfallshåndtering er en sterkt voksende bransje hvor muligheten for høy fortjeneste er stor, men hvor faren for skader på miljøet også er stor – noe denne saken viser, sier Høviskeland ved Økokrim.

– Det er derfor helt grunnleggende at bransjen gjennom et strengt strafferegime får vite at klanderverdige feil og forsømmelser får konsekvenser.

Høviskeland mener man neppe har sett saker med et så stort utslipp av miljøgifter i naturen som i dette tilfellet.

Revacs hovedadvokat Morten Hugo Berger har ifølge Dagens Næringsliv ikke ønsket å kommentere saken i dag.

Tingretten påpeker i sin dom – som nå blir stående – at «miljøkriminaliteten foregikk over en nokså lang periode» og at «ikke nedbrytbare tungmetaller og andre miljøgifter slapp med dette i stor skala ut i naturen, ved siden av store mengder slukkeskum».

OMFATTENDE RETTSSAK: Nesten tre uker var satt av til rettssaken i Nordre Vestfold tingrett. Her er retten på befaring ved Bjunebekken. Foto: Stian Ormestad.

Domsslutningen fra Nordre Vestfold tingrett lyder:

  • Daglig leder dømmes til fengsel i 90 dager.
  • De to andre i Revac-ledelsen dømmes begge til fengsel i 60 dager.
  • Ingen av de tiltalte i Revac-ledelsen idømmes saksomkostninger.

Domsslutningen for bedriftene Revac AS og KMT Gjennvinnving lyder:

  • Revac AS må betale 2,8 millioner kroner i bot, pluss 200.000 kroner i saksomkostninger.
  • KMT AS må betale 240.000 kroner i bot, pluss 200.000 kroner i saksomkostninger.

REVAC AS: I dag driver Revac AS i topp moderne, maks sikrede lokaler på Linnestad. Brannen skjedde i en overgangsfase ved flytting fra Lundteigen til Linnestad. Foto: Stian Ormestad.

Les mer: Dom i Revac-saken – millionbøter og fengsesstraffer

Dette var ReAvisas oppsummering av Revac-rettssaken: – Fire spørsmål som feller eller frifinner Revac-ledelsen.

Aktor la ned påstand om fengselsstraff og millionbøterForsvarerne krevde full frifinnelse.

Les alle ReAvisa-sakene fra Revac-rettssaken:

, ,