Fylkesmannens miljøvernsjef: Vesentlig brudd på tillatelsen – eller ikke tillatelse i det hele tatt?

MILJØVERNSJEF: Elisabeth Rui hos Fylkesmannen i Vestfold. Foto: Stian Ormestad.

HORTEN: Fylkesmannen la godvilja til da Revac ble anmeldt for brudd på tillatelser som var gitt. Men det kan også være at Revac ikke hadde tillatelsen i orden i det hele tatt. Det vil i så fall si et alvorligere lovbrudd og en langt strengere straff.

Økokrim har tatt ut tiltale mot tre i Revac-ledelsen. De mener Revac Gjenvinning/KMT brøt Forurensningsloven § 78 i forkant av storbrannen på Linnestad. De tiltalte ville ikke vedta et forelegg på 2,4 millioner kroner, og saken er nå til behandling i Nordre Vestfold tingrett.

I aktors innledningsforedrag ble alvoret i saken understreket, spesielt de store miljøskadene brannen førte med seg. Forsvarerne bestrider ikke dette, men er uenig i at Revac kan ta skylda for at det begynte å brenne.

POLITIADVOKAT: Maria Bache Dahl, politiadvokat ved Økokrim. Foto: Stian Ormestad.

Temperamentet stiger i saken der de tre tiltale risikerer å måtte betale en bot i millionklassen og bli dømt etter en paragraf med en strafferamme på inntil to års fengsel.

Og da har Fylkesmannens miljøvernavdeling lagt godvilja til, forteller miljøvernssjef Elisabeth Rui. Et stort spørsmål er om Revac hadde tillatelse til lagring på Linnestad eller ikke. De ble først anmeldt og nå tiltalt for brudd på tillatelse, men Rui forteller at det er å tolke det i beste mening for Revac:

AKTOR: Hans Tore Høviskeland vil føre bevis for å vise Revac-ledelsens skyld. Foto: Stian Ormestad.

Rettens administrator referer til at Fylkesmannen viser til «vesentlig brudd på tillatelsen» i sin anmeldelse, og lurer på hvilken tillatelse som er brutt – den som er gitt for det gamle anlegget på Lundteigen eller den som er gitt for det nye anlegget på Linnestad?

– Det er et spørsmål i seg sjøl. Vi har vel lagt godvilja til og sagt at det er et brudd på tillatelsen gitt for Linnestad for Revac gjenvinning, men du kan også si det er et brudd på tillatelsen gitt til Revac AS på Lundteigen.

Tidligere i saken har det kommet fram at tillatelsen for Lundteigen ikke kan flyttes og gjelde Linnestad. Miljøvernsjefen understreker at alle tillatelser gjelder for det geografiske området den er gitt – og for den konkrete bedriften med deres juridiske personer til enhver tid. Tillatelser kan ikke flyttes på på noen måte.

– Så da kan det med andre ord tenkes at Revac ikke hadde noen tillatelse overhode?

– Ja, og da vil paragraf sju – forurensning helt uten tillatelse – komme i bruk, svarer miljøvernsjef Rui i vitneboksen. Det vil i så fall si et langt alvorligere lovbrudd og en helt annen strafferamme.

Miljøvernsjefen mener i likhet med brannsjefen som vitnet på tampen av forrige uke at Revac-ledelsen burde forstått risikoen ved å lagre en 1.250 tonn stor haug med plast og EE-avfall – som Revac ikke hadde tillatelse til i utgangspunktet, etter deres mening.

UTRYKNING: Her kommer en av mange brannbiler til Linnestad næringsområde under storbrannen sommeren 2014. Foto: Stian Ormestad.

– Var Fylkesmannen klar over haugen på Linnestad?, spør Maria Bache Dahl, politiadvokat ved Økokrim.

– Nei, svarer miljøvernsjef Rui.

– Burde Fylkesmannen vært gjort kjent med denne lagringen?

– Ja.

– Hvorfor?

– Den type lagring plikter å ha en egen tillatelse etter forurensningsloven.

– Men Revac-ledelsen sier det ikke var i deres tanker at dette skulle være nødvendig?, spør politiadvokaten og viser til daglig leders forklaring.

– Det må jeg si er overraskende. Vi har hatt mye kontakt med Revac oppigjennom, sier Rui, – og de burde ha visst at Fylkesmannen måtte varsles ved endringer utover det som er gitt i tillatelsen.

Revac-forsvarerne argumenterer for at det ikke var snakk om noen endring av tillatelsen eller en drift utenom normalen – heller en drift helt innenfor det som var søkt om.

Også lagringen av haugen med 1.250 tonn plast og EE-avfall som tok fyr på Linnestad.

Defisisjonen av «fortløpende behandling» og «mottak, lagring og håndtering» av 65.000 tonn avfall, slik det står beskrevet i tillatelsen gitt fra Fylkesmannens miljøvernavdeling, står sentralt i forsvarets utspørring.

– Det er søkt og innvilget mottak, lagring og håndtering av 65.000 tonn. Da må jo lagring være en del av tillatelsen?, spør Revac-forsvarer forsvarer Morten Hugo Berger.

– Nei, egentlig ikke. For lagring krever en tillatelse i seg sjøl, forteller Rui.

VANSKELIG JOBB: Brannmannskap hadde ikke full kontroll på brannen før etter 36 timer. Foto: VIB.

Hun viser til begrepet «fortløpende behandling». Det er noe bedriften sjøl har tatt med i sin søknad, og begrepet er derfor også tatt inn i tillatelsen fra Fylkesmannen.

– Hva står hvor i tillatelsen, i forhold til hva som er «fortløpende behandling»?, lurer forsvareren på. – Det står noe om vilkår for lagring, men jeg finner ikke noe om lagringstid?

– Det er fordi Revac i sin søknad skriver at de ville behandle alt fortløpende, ikke lagre det, forteller Rui.

Revac-forsvarer Berger avbryter Rui flere ganger, og rettens administrator hever stemmen og avbryter Revac-forsvareren: – La vitnet snakke ferdig.

Forsvareren spør også om definisjonen «håndtering uten ubegrunnet opphold», som Rui har definert «fortløpende håndtering» som. Han lurer på hva miljøvernsjefen legger i det?

– Jeg tenker at det er ganske logisk. For eksempel hopa det seg opp en haug med kjøleskap på Lundteigen i 2014 som vi påpekte at brøyt med Revacs tillatelse. Da hadde vi en dialog på det, slik at haugen den gangen ble tatt unna.

– Dette med lagring-problematikken burde være kjent for Revacs ledelse, mener miljøvernsjef Rui.

FORSVARER: Morten Hugo Berger er hovedforsvarer for de tre tiltalte i Revac-ledelsen og Revac AS. Foto: Stian Ormestad.

Tillatelsen sier noe om farlig avfall, som ikke kan ligge mer enn 12 måneder. Dette mener miljøvernsjefen dreier seg om små mengder, og langt ifra så store mengder som haugen på Linnestad.

Hun mener også at avfall i denne sammenhengen er søppel – altså avfall som ikke lenger utgjør noen ressurs, som ikke er i produksjon. Dermed gjelder ikke dette haugen som brant – som fortsatt skulle i produksjon.

Rui legger det fulle ansvaret på Revac-ledelsen:

– Jeg mener dette med lagring er et oppkonstruert spørsmål, som først kom etter brannen. Det var aldri snakk om noen lagring, sier en bestemt miljøvernsjef, tydelig irritert over de samme spørsmålene igjen og igjen.

Men Revac-forsvarer Berger er opptatt av dette, av en veldig god grunn:

– Det sitter tre personer her – og to firmaer – tiltalt på grunn av definisjonen av «lagring» i tillatelsen og denne frasen «fortløpende behandling». Det er derfor vi er så opptatt av det.

Rettens administrator skjærer gjennom: – Men, nå har vi fått på det rene at dere uenige om dette. Vitnet har nå påpekt hva hun mener, og vi lar det være med det.

STOR INTERESSE: Det er et stort presseoppbud under Revac-rettssaken. Foto: Stian Ormestad.

Rui oppsummerer forsvarerens utspørring:

– Du speilvender det hele. Revac hadde aldri noen tillatelse til lagring. Det er poenget her. Haugen på Linnestad ville blitt vurdert som ekstremt stor, og det ville helt klart vært nødvendig med egen tillatelse for lagring og tiltak for å redusere risikoen.

Politiadvokat Bache Dahl lurer på om Fylkesmannen var i tvil om å anmelde Revac?

– Nei.

– Sier anmeldelsen noe om alvorlighetsgraden?

– Ja – Fylkesmannen ser svær alvorlig på slikt. Alle tillatelser er basert på tillit. Vi er helt avhengig av å få tilbakemeldinger fra bedriftene, vi har ingen mulighet til å fotfølge alle sammen. Dette gjøres bedriftene oppmerksom på, og vi mente vi hadde en god dialog med Revac.

Fylkesmannens miljøvernsjef mener Revac brøt både tilliten og tillatelsene ved å ikke varsle om haugen som brant i 2014.

Rettssaken er berammet til å vare fram til og med torsdag 16. februar.

HEFTIG BRANN: Branningeniør og skadestedsleder for brannmannskapene Jarle Steinnes beskriver plastbrannen som heftig – og den økte bare i omfang tross at slokkingen var i gang. Foto: VIB.

Brannsjef: Mener Revac burde vært klar over risikoen

Revac-naboer: – Våre bekymringer ble latterliggjort

Revac-lederen: – Hadde jeg vært det minste i tvil om at ikke alt var i orden, hadde jeg gjort noe med det tvert!

Les også: Enig om miljøskadene – uenig om skyld

Les også: Straks settes retten for Revac-rettssaken

Les også: Alvorlig tiltale mot Revac-ledelsen

Annonse:
,