Straks settes retten for Revac-saken

REVAC-RETTSSAK: Mandag 30. januar klokka 09.30 settes retten for den nesten tre uker lange Revac-rettssaken i Nordre Vestfold tingrett. Foto: Stian Ormestad.

HORTEN: De tre tiltalte i Revac-ledelsen vil argumentere for sin uskyld, mens Økokrims politiavokat mener det ble gjort langt ifra nok for å forhindre storbrannen. 

I fjor sommer ble den alvorlige tiltalen kjent, der Økokrim har tiltalt tre i Revac-ledelsen etter Forurensningsloven § 78 for å ha overtrådt vilkårene i Revac sin tillatelse fra Fylkesmannen i Vestfold.

STORBRANN: I 36 timer brant det på Revacs anlegg på Linnestad. Miljøødeleggelsene ble store. Foto: Stian Ormestad.

De tiltalte valgte å lagre inntil 2.000 tonn EE-avfall i påvente av at et nytt behandlingsanlegg skulle stå ferdig på Linnestad næringsområde. Samtidig sto det i tillatelsen at alt avfall skulle behandles fortløpende.

Da brannen starta på morgenen 21. juli 2014 var 1.250 tonn EE-avfall lagret i en diger haug, ifølge tiltalebeslutningen. Brannen varte i 36 timer før den var slokka.

Miljøkonsekvensene var store, som ReAvisa har skrevet om mange ganger tidligere. Haugen inneholdt plast, metall og batterier. Tungmetaller som kvikksølv, kadmium, bly og andre miljøgifter ble blåst med røyken utover natur, elver og dyrka mark.

Rettsaken skulle starta i slutten av oktober i fjor, men ble utsatt på grunn av sjukdom. Den ble omberammet til slutten av januar og til midt uti februar.

Flere er kalt inn for å være med på befaring på næringsområdet der det brant og tilstøtende nabolag, vitner er kalt inn, og flere berørte vil også følge rettsaken i Horten.

Det er satt av nesten tre uker til det rettslige etterspillet etter storbrannen, noe som bør sikre at alle sider av saken blir grundig belyst.

Revac-saken er blant de mest omfattende rettsakene ved Nordre Vestfold tingrett de siste åra.

De tre tiltalte i Revac-ledelsen er i alderen 39 til 43 år.

Ifølge aktoratet hadde ikke Revac-ledelsen ikke gjort nok for å forhindre en storbrann. Maria Bache Dahl, politiadvokat ved Økokrim, sier at det blir sett alvorlig på slike saker.

Strafferammen er inntil to år, men det blir neppe snakk så stor straff i straffepåstanden. Dette kommer aktoratet tilbake til seinere i saken, varsles det.

De tiltalte anser seg sjøl som uskyldig, ifølge forsvarer Morten Hugo Berger. Derfor ventes det at alle tre erkjenner seg ikke skyldig når retten settes i dag mandag 30. januar klokka 09.30.

REVAC-RETTSSAK: Mandag 30. januar klokka 09.30 settes retten for den nesten tre uker lange Revac-rettssaken i Nordre Vestfold tingrett. Foto: Stian Ormestad.

Annonse:
,