Revac-forsvarerne krever full frifinnelse

HOVEDFORSVARER: Morten Hugo Berger framholder Revac-ledelsens uskyld. Foto: Stian Ormestad.

HORTEN: Revac-ledelsen risikerer fengselsstraff og millionbøter. Hovedforsvareren mener det er utenkelig at det kommer til å skje.

Revac-rettssaken er etter nesten tre uker inne i sin siste dag torsdag 16. februar 2017. I går ble det klart at aktor legger ned påstand om ubetinget fengselsstraff og millionbøter.

Revac-forsvarer Morten Hugo Berger legger ikke skjul på at påstanden kom svært overraskende. Skulle retten komme til en tilsvarende konklusjon som aktors påstand, vil han ikke si noe om en eventuell anke.

REVAC: I dag driver Revac AS i nye, store lokaler på Linnestad næringsområde. Media fikk ikke tillatelse av Revac-ledelsen til å bli med inn på Revacs anlegg under rettens befaring. Foto: Stian Ormestad.

– Nei, det vil være feil å si noe som helst om det nå. Men vi ser det som helt utenkelig at retten kommer til en konklusjon i tråd med aktors påstand.

Først og fremst fordi Revac-ledelsen har opptrådt helt i tråd med tillatelsene, mener Morten Hugo Berger i sin prosedyre.

Han viser til «12 måneders lagring»: – Haugen som brant hadde blitt lagra kortere enn som så. Han viser til begrepet «fortløpende behandling». Dette er et begrep som er introdusert av Revac i en søknad, og ikke et begrep omhandlet i straffeloven.

– Siden Revac introduserte begrepet, må Revacs forståelse av begrepet legges til grunn, mener forsvareren. – Det sier seg selv at begrepet ikke kan forstås slik påtalemyndigheten påstår.

Fortløpende behandling må settes opp mot hensiktsmessig drift:

Det er i perioder mer eller mindre tilgang på råvarer, og det samme gjelder etterspørsel etter det ene eller det andre på den andre siden av produksjonslinja. Dermed vil det være noe som hoper seg opp i perioder. Det vil fortsatt være innenfor tillatelsene som er gitt, mener Berger.

Lovens bokstav sier at avfall kan lagres inntil ett år hvis det ikke skal gjenvinnes, og tre år hvis det skal gjenvinnes, viser forsvarer Berger til. – Dette var Revac godt innenfor, i alle tilfeller.

– Dersom aktor ønsker strengere regler for bransjen, så må han gå til lovgiver. Lov skapes ikke ved straff. Det er et grunnlovskrav at man kun kan straffes ved en klar hjemmel i lov og forskrift. Slikt finnes ikke her, i denne saken.

STOR MEDIAINTERESSE: Rettssaken er blitt fulgt av flere medier. Vassdragene ble rammet av forurensing helt fra Re og ut i byfjorden. røyk nådde til Larvik og nedfall til Andebu. Foto: Stian Ormestad.

Revac-forsvarerne kritiserer Økokrim, ved representanter tvers over bordet:

– Dersom Økokrim hadde gjort jobben sin, det vil si å belyse også forhold som er formildende for de tiltalte, burde de tatt seg en tur til andre bedrifter i samme bransje – og sett på tilsvarende hauger som er godkjent. Det dreier seg ofte om mye større hauger enn haugen på Linnestad.

Forsvarerteamet er også kritisk til branntestene Økokrim har utført på tilfeldig utvalg plast og EE-avfall fra Revac. De mener testresultatene må ses bort ifra.

Det kan være at noen som ble utsatt for røyk kunne få kortvarige plager, men det kan ikke føre til kroniske helseplager. Forsvarerne viser til vitnemålet fra kommuneoverlegen i Re, som mente dette.

Miljøkonsekvensene er i det store og det hele betydelig overdrevet, mener forsvarerne.

I vassdragene og byfjorden er det ikke påvist store langvarige konsekvenser av brannen. Livet langs elva er mer eller mindre tilbake til normalen.

Forurensningen i røyken var heller ikke så alvorlig, siden de farlige stoffene blir såpass fortynnet når røyken stiger til værs. Det ble ikke tatt hensyn til i Økokrims branntest.

TJUKK, SVART RØYK: Det er ingen holdepunkter for å si at det er noen risiko for kroniske helseplager for folk som fikk i seg røyk fra Revac-brannen på Linnestad sommeren 2014, mener forsvarerne. Foto: Stian Ormestad.

Ingen ble utsatt for så konsentrert røyk som den som ble testet på Økokrims lab i Oslo, argumenterer forsvarerne.

Forsvarerne hevder også at det var en kort eksponeringstid. Folk ble tidlig rådet til å holde seg unna røyken. – Et greit virkemiddel var å holde dører og vinduer lukket, slik det ble anbefalt.

Ingen tungmetaller er påvist i prøver tatt rett ved utløpet fra næringsområdet der det brant.

– Da kan heller ikke disse stoffene tas opp i økosystemet – som påtalemyndigheten har påstått. Det er ikke korrekt at dette havner i middagsmaten vår, slik aktoratet hevder.

Forsvarerteamet argumenterer for at de tiltalte verken har handla forsettelig eller uaktsomt i forkant av brannen. Forsvarer Toril Dale viser til det daglig leder sa i sin frie forklaring innledningsvis i rettssaken.

– Vi har sett gjennom dokumentasjon som er framlagt at Revac har hatt en tett og god dialog med Fylkesmannen hele veien. Hadde det vært noe som helst tvil om at lagringen ikke var innenfor tillatelsene, da hadde det vært kort vei til Fylkesmannen med avklarende spørsmål.

– Lagring var ikke i strid med tillatelsen. De tiltalte må derfor frifinnes, mener forsvarerteamet.

Det er usikkert når dom i saken faller. Det kan fort drøye ett par – tre ukers tid.

STORE KONSEKVENSER: Plastbrannen hos Revac / KMT på Linnestad næringsområde sommeren 2014 fikk store miljøkonsekvenser. Hvor store, er aktoratet og forsvarerne uenige om. Foto: VIB.

Les alle ReAvisa-sakene fra Revac-rettssaken:

Les også: Aktor vil ha fengselsstraff for Revac-ledelsen

Fylkesmannens miljøvernsjef: Vesentlig brudd på tillatelsen – eller ikke tillatelse i det hele tatt?

Brannsjef: Mener Revac burde vært klar over risikoen

Revac-naboer: – Våre bekymringer ble latterliggjort

Revac-lederen: – Hadde jeg vært det minste i tvil om at ikke alt var i orden, hadde jeg gjort noe med det tvert!

Les også: Enig om miljøskadene – uenig om skyld

Les også: Straks settes retten for Revac-rettssaken

Les også: Alvorlig tiltale mot Revac-ledelsen

Annonse:
,