Tradisjonell eller grønn utvikling?

STORT ENGASJEMENT: Mange mener mye om Revetal, og det merkes hver gang framtida til bygdebyen vår er tema. Men hvor mye må sentrum vokse, før vi bør sette strek? Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

En av valgkampsakene som har skapt mest engasjement i Re, er nok Revetals framtid.

Hva mener du om framtida til Revetal - videre vekst, eller vern av matjord?

Vis resultater

Loading ... Loading ...

Les mer om valget i den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

På mange måter kan Revetal sin framtid bli avgjort i dette kommunevalget for nye Tønsberg. Tema har høsta klart flest leserinnlegg i lokalavisa. Vi spurte også våre lesere, og vi fikk svar.

Spørsmålet er ikke videre utvikling eller ikke, men hvilken utvikling vi ønsker oss videre for bygdebyen vår. Tradisjonell med butikker og blokker – eller en grønn utvikling, som Holt-bonden Roar Lefsaker (MDG) foreslår i dette leserinnlegget?

ReAvisa-leserne er delt

1 av 3 støtter MDG-forslaget om å tenke grønn utvikling, og ikke videre vekst på tradisjonelt vis. Nesten halvparten av de som har svart sier de støtter kommunestyrets flertall, som vil bygge på arealene som er satt av til næring og bolig.

Tønsberg kommune har en vedtatt politikk på å tilbakeføre områder som ikke allerede er bebygd til LNF-områder, og det skjer på flere kanter av kommunen.

Det betyr at grøntområder, som var tenkt til næring og bolig, men ikke bebygd, blir tilbakeført til landbruks-, natur- og fritidsformål – NLF-formål.

Revetal er unntaket

Men dette skjer ikke på Revetal, der veksten i sentrum nødvendigvis må skje på bekostning av matjord og grøntområder. Det er regulert og vedtatt at jordene videre sørover fra dagens bygdeby kan bebygges.

Det satte et mindretall i dagens kommunestyre et stort spørsmålstegn ved, med MDG og utvalgsleder Julie Estdahl Stuestøl (MDG) i spissen.

– Hva om vi setter strek nå, og beholder Revetal som en sjarmerende liten bygdeby – som i dag?

Sterke reaksjoner

Forslaget om å regulere de fleste områdene som ikke er bebygd allerede tilbake til LNF-formål, fikk støtte fra MDG, Venstre, Rødt og et splitta SV i siste kommunestyremøte før sommeren.

Det vil si at et mindretall på 9 av 49 kommunestyrerepresentanter støtta forslaget. Dermed fikk ikke forslaget flertall i denne kommunestyreperioden.

Men bare det å foreslå dette høster sterke reaksjoner fra flere folkevalgte fra Re, som viser til historikken bak bygdebyen vår.

Hvor mye mer?

En som reagerer sterkt er ordfører gjennom hele Re kommunes eksistens, Thorvald Hillestad (SP): – Forslaget ville i praksis bety å ta ut samtlige områder som er tenkt til videre utvikling. Da blir konklusjonen min: Ikke mer utvikling på Revetal, sier han til ReAvisa.

Vern av den matjorda som fortsatt er igjen på Revetal er viktigere, mener MDG-Julie, som etterlyser en grønn utvikling: – Bør Revetal vokse så mye mer?

– Den verdifulle matjorda på Revetal er tilsynelatende glemt i prosessen, når områder i Tønsberg kommune tilbakeføres til LNF-formål.

Les mer om det SP-Thorvald mener om videre utvikling på Revetal.

Les mer om det MDG-Julie mener om videre utvikling på Revetal.

Leserinnlegg: La de hundre hager blomstre!

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les mer om politikk, styre og stell.

Kort om personstemmer og slengere.

, ,