Kommer pensjonistforeningene i Re i møte: Enda en million bevilges til uteområdene i bygdebyen vår

UTVALGSLEDER: Julie Estdahl Stuestøl (MDG). Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Ja, takk – begge deler, sier posisjonen og legger enda en million kroner på bordet – i tillegg til de 3,75 millioner kronene som allerede er bevilga til uteområder på Revetal.

Les mer om forslaget: – Dette er neppe så dyrt, men vil være av stor verdi.

Hva pengene skal brukes på, er blitt heftig debattert i ReAvisa-spaltene. At det ble bevilga store summer til uteområdene på Revetal har ReAvisa skrivi om, og prosjektlederen etterlyste forslag i lokalavisa: – Hva tror du kan skape mer liv på Revetal?

Forslagene var mange, blant annet et fra pensjonistforeningene i Re. De fortalte først om ideen i ReAvisa, der det er snakk om å opparbeide et fint uteområde nord for Re helsehus, med stier, benker, med mer.

Legger en million kroner til på bordet

STÅR SAMLA: Pensjonistforeningene i Re er klare på sine ønsker for uteområdene ved Re helsehus. Her fra da de først lufta forslagene sine for sauebeitet nord for Re helsehus tidligere i våres i ReAvisa. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Det vil i morgendagens kommunestyremøte bli foreslått fra posisjonen ved AP, SP, MDG og KrF å bevilge enda en million kroner til “Møtekrakken som en universelt utformet sitteplass på beite, med enkel adkomst fra Re helsehus, samt å legge til rette for nabolagshage”.

Så langt har saken rulla og gått gjennom utvalg og formannskap, der ideen om å opparbeidet et fint område med tursti langs Revetalbekken er det primære tiltaket for de mesteparten av de opprinnelige 3,75 millioner kronene.

Videre å bruke resten på å lage en helhetlig plan for resten av uteområdene i bygdebyen vår.

Ja, takk – begge deler

Det bød på utfordringer for våre folkevalgte, som gjerne også skulle komme initiativet fra pensjonistforeningene i Re i møte. Etter ReAvisa-saken har også Eldrerådet og Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Tønsberg kommune kasta seg med på ideen.

Da tenkte posisjonen: Hvorfor ikke begge deler? – Det siste vi vil, er å avvise gode initiativ, sier Julie Estdahl Stuestøl (MDG). Hun leder Utvalg for miljø, teknikk og næring i Tønsberg kommune, og der ble det en skikkelig diskusjon.

Som i etterkant endte med at posisjonen ved AP, SP, MDG og KrF gikk sammen og fant fram en million kroner til, med inndekning fra fond.

– Men vil vi det?

PROSJEKTLEDER: Marthine Søyland Hoel, samfunnsutvikler i Tønsberg kommune, etterlyste på tampen av sist vinter forslag til hva vi bør satse på når uteområdene på Revetal skal oppgraderes. Hun fikk plenty med forslag! Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Dette gir enda en god grunn til å se på Revetal og uteområdene i bygdebyen vår mer helhetlig, mener Julie. Området det er snakk om, er i dag på sauebeitet nord for helsehuset.

Dette er egentlig regulert, som mesteparten av resten av Revetal, til næring og boliger. – Men vil vi det?, spør utvalgslederen retorisk.

– Nå må vi ta oss god tid og tenke oss om. Disse grøntområdene har en stor verdi.

Bom stopp på Revetal?

I onsdagens møte vil MDG også fremme et forslag som i praksis vil bety at mesteparten av områdene som ikke er bebygd i dag ved beitet, området mellom Revetalbekken og Re helsehus, og sør for helsehuset, heller ikke skal bygges på i framtida.

Julie er klar på at jordvernet er viktigst – også på Revetal: – MDG mener den dyrkbare marka er for verdifull til å bygges ned, også her, sier hun til ReAvisa.

Hun viser til andre steder i storkommunen som var regulert til andre formål, men som ikke er bebygd, og som nå blir regulert tilbake.

Bevaring av matjord

– HVA OM VI BARE BEHOLDER DET? Her og flere andre steder er det regulert til næring og bolig, men MDG-Julie spør om ikke vi bare skal beholde det som grøntområder, beite og dyrkbar mark. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Dette er i tråd med kommunens mål for bevaring av matjord og hensynet til klima og miljø, viser Julie til. – Den verdifulle matjorda på Revetal er tilsynelatende glemt i prosessen, og jeg savner en diskusjon om hvorvidt Revetal faktisk behøver å vokse så mye mer.

– Fortsatt utvidelse vil gå utover den verdifulle matjorda og de fine grøntområdene som innbyggerne har glede av, og som gir en unik følelse av nærhet til naturen rett utafor døra for så mange.

– Dette veit vi nå også at er verdsatt av svært mange, og dessuten er det bra for helsa. Det må heller tenkes fortetning på arealene som allerede er bebygd, mener Julie og MDG.

Voksesmerter?

Revetal har en ganske spesiell historie bak seg. Mye som ble bygd på 10 – 15 år var egentlig sett i et 50-årsperspektiv. Det ble flere unntak fra reguleringsplaner, og det ble også gjort et ganske så grovt unntak fra rekkefølgebestemmelsene da kommunen sjøl skulle bygge helsehus.

Re helsehus ploppa opp langt utpå jordet, mens alt annet som skulle bygges på Revetal måtte bygges fra sentrumskjernen og utover. 

Fortsatt ligger rundkjøringa mot helsehuset der ganske så øde og aleine.

Mye ubebygd

BYGDEBY: Den velrennomerte landskapsarkitekten Rainer Stange ser for seg en utvikling på Revetal, der Revetalbekken spiller hovedrollen i bygdebyen. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Og fortsatt er det ikke bebygd fra leilighetsbyggene nord for kommuneparkeringa, så denne parkeringsplassen, middelalderplassen og sauebeite ligger fortsatt ubebygd.

Og kanskje skal det bare forbli sånn, med opparbeidelse av fine grøntområder med stier, benker, med mer? Og fortetning og mer bygging i høyden på areal som allerede er bebygd?

– Stopper vi nå, kan Revetal forbli en sjarmerende, liten plass, med store grøntarealer og dyrkbare jorder helt inn til bygdebyen, sier MDG-Julie.

Følg kommunestyremøtet

Kommunestyremøtet starter klokka 09.00 onsdag 14. juni 2023, og det kan følges fra tilhørerplass i fylkeshuset i Tønsberg eller via direkteoverføring på Tønsberg kommunes nettsider (ekstern lenke).

Hele agendaen for møtet finner du her (også ekstern lenke).

Har du tips til ReAvisa, så send epost til Tips@ReAvisa.no.

ORDSKY: Rainer Stange snakker til et stappfullt møte om uteområdene på Revetal tidligere i år. På storskjerm viser han fram ei ordsky i ReAvisa, med ønsker for framtida til Revetal. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Bakgrunn: – Hva tror du kan skape mer liv på Revetal?

– Dette er neppe så dyrt, men vil være av stor verdi.

– Revetal må komme ut av skapet – som by.

Forslag renner inn: – Fantastisk respons!

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.
, ,